IBN
Închide
Vitiu(Boldişor) Aliona Alexandru
Cuvinte-cheie (22): 2 (2), coordination polymers (2), bridging ligand (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

New Zn(II) and Cd(II) Coordination Polymers with 1,2-Benzenedicarboxylic Acid: Synthesis and Structures
Vitiu(Boldişor) Aliona12, Coropceanu Eduard23, Bourosh Paulina13
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova Tiraspol State University
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 2(45) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 7 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novel iron(II) and copper(ii) polymeric coordination compounds with N,N′-bipyridine-type ligands: synthesis and characterization
Vitiu(Boldişor) Aliona
Institute of Applied Physics
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

A novel 2d zinc(II) coordination polymer based on 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid: synthesis, crystal structure and photoluminescence property
Vitiu(Boldişor) Aliona1, Croitor Lilia1, Siminel Anatolii1, Coropceanu Eduard2, Bourosh Paulina1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sulfur extrusion and sulfur oxidation of 2,2′-dithiodibenzoic acid in combination with Cu(II) ion and in the absence of co-ligands: Structural, spectroscopic and thermogravimetric evidence
Gorobeţ Anastasia1, Vitiu(Boldişor) Aliona1, Petuhov Oleg2, Croitor Lilia1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Polyhedron
Nr. 151 / 2018 / ISSN 0277-5387
Disponibil online 7 August, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of new Co(II) and Ni(II) mononuclear compounds with rhodanine-3-acetic acid
Vitiu(Boldişor) Aliona12, Coropceanu Eduard23, Bourosh Paulina13
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova Tiraspol State University
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

A New Cd(II) Laminar 2D Solid with Sulfasalazine and 1,2-bis(4-pyridyl)ethane: Preparation, Structure and Luminescence Study
Vitiu(Boldişor) Aliona1, Croitor Lilia1, Siminel Anatolii1, Coropceanu Eduard2, Bourosh Paulina1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 16 March, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competition between dicarboxylic and bipyridine ligands at Cu(II) and Zn(II) coordination
Vitiu(Boldişor) Aliona123, Coropceanu Eduard3, Croitor Lilia12, Bourosh Paulina12
1 Institute of Applied Physics,
2 Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystal structure of Co(III) α-dimethylglyoximates with imidazole
Vitiu(Boldişor) Aliona1, Coropceanu Eduard2, Bourosh Paulina1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Journal of Structural Chemistry
Nr. 3(58) / 2017 / ISSN 0022-4766
Disponibil online 10 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Design, synthesis and structure of three mixed-ligand Zn(II)/Cd(II) coordination polymers
Vitiu(Boldişor) Aliona12, Coropceanu Eduard3, Croitor Lilia12, Bourosh Paulina12
1 Institute of Applied Physics,
2 Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza şi studiul cu raze X a polimerul ui 1D al Fe(II) în fază cristalină ce conţine 4,4' - dipiridină
Vitiu(Boldişor) Aliona12, Coropceanu Eduard2, Bouroş Pavlina1
1 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 31 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and structure of new Zn(II) and Co(II) coordination polymers with 1,3,5-benzenetricarboxylic acid
Vitiu(Boldişor) Aliona12, Coropceanu Eduard2, Bourosh Paulina1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 11(43) / 2017 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 11 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Synthesis and X-ray study of Co(II) AND Cu(II) mononuclear compounds with 2-benzoylpyridine
Vitiu(Boldişor) Aliona1, Coropceanu Eduard2, Bourosh Paulina1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Cobalt(II) chain and tape coordination polymers based on 4-pyridinealdoxime and dicarboxylic acids
Coropceanu Eduard1, Meriacri Maria 2, Vitiu(Boldişor) Aliona3, Bourosh Paulina3
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 University of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Self-assembly of Co(II) coordination polymers with dicarboxylic acids and 4-pyridylamidoxime
Coropceanu Eduard1, Meriacri Maria 2, Vitiu(Boldişor) Aliona3, Bourosh Paulina3
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 University of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 7-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14