IBN
Închide
Golubkina Nadezhda
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2020 - 1

Селен в Молдавии
Капитальчук Марина1 , Голубкина Надежда2 , Капитальчук Иван1
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction
Vol.1. 2020. Tiraspol. ISBN 978-9975-150-59-0.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Variations of chemical element composition of bee and beekeeping products in different taxons of the biosphere
Golubkina Nadezhda1 , Sheshnitsan Sergey2 , Kapitalchuk Marina2 , Erdenotsogt Erdene3
1 All-Russian Research Institute of Vegetable Breeding and Seed Production,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Mongolian National Center of Social Health, Ulaanbaatar
Ecological Indicators
Nr. 66 / 2016 / ISSN 1470-160X
Disponibil online 12 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Selenium and other elements accumulation by higher fungi in ecosystems of the Dniester river valley
Kapitalchuk Ivan1 , Golubkina Nadezhda2 , Sheshnitsan Sergey1 , Kapitalchuk Marina1 , Grishina Tatiana1
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 All-Russian Research Institute of Vegetable Breeding and Seed Production
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 September, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Содержание селена в почвах в зависимости от их гранулометрического состава
Капитальчук Марина1 , Голубкина Надежда2 , Капитальчук Иван1
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-4494-1-0.
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Селен в почвах Днестровско-Прутского междуречья
Капитальчук Марина1 , Капитальчук Иван1 , Голубкина Надежда2
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Институт питания РАМН, Россия
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 aniCulegerea de articole știinţifice
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-66-231-4.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Биогеохимия селена в Молдове
Капитальчук Марина , Капитальчук Иван , Голубкина Надежда
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние меди на аккумуляцию селена кукурузой и подсолнечником
Капитальчук Марина1 , Голубкина Надежда , Капитальчук Иван2 , Şuliman Anna2 , Angheliuc Maxim
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Тираспольский государственный университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Соотношение селена и серосодержащих aминокислот в сельскохозяйственных растениях
Тома Семион1 , Капитальчук Марина1 , Голубкина Надежда2 , Постолати Галина3
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Институт питания РАМН, Россия,
3 ЦАМ АНМ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(303) / 2007 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8