IBN
Închide
Bujor Valeriu
Cuvinte-cheie (54): securitate criminologică (3), criminologie (3), criminology (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Pandemie, internet, criminologie
Bujor Valeriu1, Dremin Victor2
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 Academia de Drept din Odesa
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3314-2-5.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Conceptul de securitate criminologică
Bujor Valeriu1, Claşevici Andrei2
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 8(320) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 28 August, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Securitatea criminologică a întreprinderii
Bujor Valeriu1, Claşevici Andrei2
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Principiile politicii penale
Bujor Valeriu, Ciaglic Tatiana
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(32) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 May, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Prognoze criminologice privind criminalitatea şi activitatea anticrimă în condiţiile integrării R. Moldova în Uniunea Europeană
Bejan Octavian, Bujor Valeriu
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(7) / 2014 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 30 October, 2014. Descarcări-19. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Referinţe privind noţiunea de politică penală
Bujor Valeriu, Ciaglic Tatiana
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XII(1) / 2012 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Crearea unui sistem de instruire criminologică în Republica Moldova – necesitate obiectivă
Bujor Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Другие преступления против жизни (ст. ст. 146-150 УК РМ). Комментарий
Bujor Valeriu1, Гуцуляк Виктор2
1 Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Закон и Жизнь
Nr. 4(234) / 2011 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Иные преступления, посягающие на жизнь и здоровье личности (ст. ст. 155-163 УК РМ)
Bujor Valeriu, Гуцуляк Виктор
Международный Независимый Университет Молдовы
Закон и Жизнь
Nr. 7(237) / 2011 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Умышленное причинение телесных повреждений или иного вреда здоровью (ст.ст. 151-152 УК РМ).
Bujor Valeriu1, Гуцуляк Виктор2
1 Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Закон и Жизнь
Nr. 6(236) / 2011 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Некоторые проблемы социального реформирования молдавского общества
Bujor Valeriu
Закон и Жизнь
Nr. 6(223) / 2010 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Преступление: Уголовно-правовое понятие и основные признаки (Научный комментарий статьи 14 УК Республики Молдова)
Bujor Valeriu
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Закон и Жизнь
Nr. 4(221) / 2010 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Criptografia şi protecţia documentelor
Bujor Valeriu, Ploteanu Nicolae
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. IV / 2003 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13