IBN
Închide
Cheradi Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Biblioteca Științifi că a ASEM – 30 de ani în sprijinul învățământului universitar economic
Cheradi Natalia
Biblioteca ştiinţifică ASEM
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eveniment aniversar la Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova
Cheradi Natalia
Biblioteca ştiinţifică ASEM
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Servirea informațională a doctoranzilor în biblioteca universitară
Cheradi Natalia1 , Nicuță Ina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareŞtiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Îmbunătățirea activității bibliotecarilor de referințe în mediul digital
Cheradi Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 16 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic writing centers improving students skills
Repanovici Angela1 , Landoy Ane2 , Cheradi Natalia3
1 Transilvania University of Brasov,
2 University of Bergen,
3 Academy of Economic Studies of Moldova
Improving the Academic Writing Experience in Higher Education
2019. New York, Statele Unite. .
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Centrul de scriere academică – serviciu inovator și sustenabil pentru învățământul superior din Republica Moldova
Cheradi Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-48-9..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information Literacy Across the University and Workplace Reality
Repanovici Angela1 , Cheradi Natalia2 , Landoy Ane3 , Ghinculov Silvia2
1 Transilvania University of Brasov,
2 Academy of Economic Studies of Moldova,
3 University of Bergen
Communications in Computer and Information Science
Volume 810. 2018. Dusseldorf, Germania. ISBN 978-331974333-2.
Disponibil online 19 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative tools to promote open electronic archives
Gudima Ana , Cheradi Natalia , Railean Elena , Nicuță Ina
Academia de Studii Economice din Moldova
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-226-9.
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Evaluarea necesităţilor de modernizare a bibliotecilor universitare
Cheradi Natalia1 , Mîndru Valeriu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările culturii informației în bibliotecile universitare din Republica Moldova
Landoy Ane1 , Ghinculov Silvia2 , Repanovici Angela3 , Cheradi Natalia2
1 University of Bergen,
2 Academia de Studii Economice din Moldova,
3 Universitatea "Transilvania" din Braşov
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 3 April, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Arhive digitale deschise în bibliotecile universitare:  aspecte legale și de conținut
Cheradi Natalia , Gudima Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câteva reflecții asupra implementării modulului Circulație a softului ALEPH
Cheradi Natalia , Gudima Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 1-4 / 2016 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 17 July, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Particularităţile consumului informaţional al doctoranzilor în procesul de cercetare ştiinţifică
Ghinculov Silvia , Cheradi Natalia , Railean Elena , Nicuță Ina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-714-0.
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 9

Asociaţia bibliotecarilor ca factor de dezvoltare a comunităţii profesionale
Ţurcan Nelly , Harjevschi Mariana , Cheradi Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 25 August, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea moldo-română-norvegiană în dezvoltarea durabilă a serviciilor informaţionale pentru învăţământ şi cercetare
Ghinculov Silvia , Cheradi Natalia
Biblioteca ştiinţifică ASEM
Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării
Nr. 2(10) / 2014 / ISSN 1841-1940 / ISSNe 2559-5490
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea viabilă a serviciilor informaţionale pentru educaţie şi ştiinţă
Ghinculov Silvia , Cheradi Natalia
Biblioteca ştiinţifică ASEM
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii de consolidare şi dezvoltare a capacităţii instituţionale aplicate de asociaţia profesională pentru bibliotecari
Ţurcan Nelly , Harjevschi Mariana , Cheradi Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diseminarea rezultatelor ştiinţifice pe baza principiilor accesului deschis
Cheradi Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(88) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea Culturii Informaţiei a studentului în condiţiile modernizării învăţământului superior
Cheradi Natalia , Gudima Ana
Biblioteca ştiinţifică ASEM
Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării
Nr. 2(10) / 2014 / ISSN 1841-1940 / ISSNe 2559-5490
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii informației în mediul universitar
Cheradi Natalia , Railean Elena
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 June, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32