IBN
Închide

137Publicaţii

976Descărcări

58301Vizualizări

Xenofontov Ion
Cuvinte-cheie (270): ştiinţă (5), Chisinau (4), savanți (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 106. Publicaţii la conferinţe din RM - 31.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 11

„Problema naţională” la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău
Xenofontov Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academicianul Antonie Ablov (1905–1978) între viața privată și activitatea științifică
Lupaşcu Tudor1, Malcoci Iulia2, Xenofontov Ion3
1 Institutul de Chimie,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activități extracurriculare la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
Xenofontov Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(144) / 2021 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aleea Savanților și Medicilor Iluștri: marcă identitară
Xenofontov Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alimentaţia deportaților din RSS Moldovenească în cadrul Operațiunii „Iug” (1949)
Xenofontov Ion12, Prisac Lidia3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
3 Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comuna Izvoare, evocată de triumviratul academic Capcelea
Xenofontov Ion
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la operator radio militar la profesor universitar: Elena M. Podgradskaia
Dragnev Demir1, Xenofontov Ion2
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 24 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From the military radio operator to the university professor: Elena M. Podgradskaia
Dragnev Demir, Xenofontov Ion
State University of Moldova
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mănăstrirea Hagimus: așezarea geografică și natura
Xenofontov Ion12, Prisac Lidia3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
3 Institutul Patrimoniului Cultural
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Integral. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naum A. Narţov – primul profesor universitar și doctor (habilitat) în domeniul istoriei din Moldova sovietică
Dragnev Demir, Xenofontov Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala auto a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
Xenofontov Ion12, Prisac Lidia3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
3 Institutul Patrimoniului Cultural
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Integral. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 18

Mănăstirea Hagimus: așezarea geografică și natura
Xenofontov Ion1, Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 10 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea extracurriculară la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945-1991)
Xenofontov Ion1, Prisac Lidia23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biografii abordate prin ideatica medicinei legale
Xenofontov Ion
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrele științifico-didactice ale institutului de stat de medicină din Chișinău (1945–1991)
Xenofontov Ion1, Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea știinţifică la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945–1990)
Xenofontov Ion1, Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dumitru Matcovschi, un poet în Academia de Științe a Moldovei
Hadîrca Daniela1, Prisac Lidia2, Xenofontov Ion1
1 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul campaniilor ideologice staliniste din Uniunea Sovietică (1946–1953) asupra Institutului de Stat de Medicină din Chişinău
Xenofontov Ion, Prisac Lidia
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infrastructura Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Prisac Lidia1, Xenofontov Ion2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoricii Unirii
Xenofontov Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 137