IBN
Închide
Maier Lidia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Tendințe în dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din republica moldova în perioada 2015-2020 pe clase de marime: evoluția numărului de întreprinderi și a numărului de salariați
Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 2 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

A second chance for entrepreneurs in the Republic of Moldova: challenges and solutions
Novac Alexandra , Aculai Elena , Maier Lidia
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerations on SME innovation in the Republic of Moldova: results, policies, constraints
Novac Alexandra , Maier Lidia
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Angajarea în câmpul muncii și implicarea persoanelor cu dizabilități în activitatea antreprenorială: experiența străină
Percinschi Natalia , Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice şi Financiare
Intellectus
Nr. 3 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 19 October, 2018. Descarcări-37. Vizualizări-986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antreprenoriatul – o opțiune de carieră târzie  pentru vârstnici: experiența străină și situația  în Republica Moldova 
Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovarea ca factor de dezvoltare a ÎMM-urilor din Republica Moldova
Stratan Alexandru , Novac Alexandra , Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-1027
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

The use of international rankings for business development policy evaluation in the Republic of Moldova
Aculai Elena , Maier Lidia , Novac Alexandra
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Modele de creare a întreprinderilor de tipul spin-off în susținerea transferului tehnologic și valorificării cunoștințelor
Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Vector European
Nr. 3 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesiile liberale: noțiuni generale și experiența străină
Percinschi Natalia , Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Intellectus
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 13 December, 2016. Descarcări-36. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Inovarea și sofisticarea afacerilor în Republica Moldova
Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea ciclului de creare a inovaţiilor deschise şi evaluarea acestora
Percinschi Olga , Maier Lidia , Tureţchi Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-1142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme în activitatea incubatoarelor de inovare în Republica Moldova
Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spin-off companies and their role in knowledge-based economy
Maier Lidia , Bîrca Iulita
National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Implementarea inovaţiilor in afaceri in Republica Moldova
Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infrastructura de susţinere a inovării şi transferului tehnologic şi rolul ei in dezvoltarea imm-urilor inovative in Republica Moldova
Maier Lidia , Bîrca Iulita
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 16 October, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea condiţiilor pentru implementarea inovaţiilor în Republica Moldova în percepţia antreprenorilor
Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 14 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele de bază în dezvoltarea IMM-urilor în Republica Moldova: rezultatele obținute și resursele utilizate
Aculai Elena , Novac Alexandra , Vinogradova Natalia , Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 June, 2014. Descarcări-26. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Aspecte ale cooperării interstatale a Republicii Moldova cu statele-membre ale CSI în domeniul inovăriI
Percinschi Natalia , Maier Lidia
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-1387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica procesului de instituire a responsabilităţii sociale a mediului de afaceri în Republica Moldova
Vinogradova Natalia , Maier Lidia
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incubatoarele de inovare – entităţi de susţinere a competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii în economia modernă
Maier Lidia
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22