IBN
Închide
Enciu Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 41. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

„Revista de Istorie a Moldovei” (1990-2020) – generatoare a curentului de opinie în favoarea scrierii unei noi istorii naționale (la trei decenii de la fondare)
Enciu Nicolae
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basarabia ca prefață, cuprins, rezumat și concluzie a unei vieți trăite sub patru regimuri
Enciu Nicolae
Institutul de Istorie
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Iorga, ctitor al Cursurilor de vară ale Universității Populare de la Vălenii de Munte
Enciu Nicolae
Institutul de Istorie
Limba Română
Nr. 3(263) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

O viață de om în slujba muzei Clio. In honorem Ioan Scurtu
Cojocaru Gheorghe , Enciu Nicolae
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(123-124) / 2020 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pentru o istorie a pădurilor în Basarabia interbelică. Reforma agrară din Basarabia din anii 1918-1924 și dosarul pădurilor
Enciu Nicolae
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 9 / 2020 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Contextul internațional al evoluției Basarabiei în cadrul României interbelice
Enciu Nicolae
Institutul de Istorie
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ideea unificării Europei în retrovizorul istoriei
Enciu Nicolae1 , Enciu Valentina2
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natalitatea și mortalitatea populației basarabene din anii ’30 ai secolului al XX-lea
Tulgara Tatiana1 , Enciu Nicolae2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Istorie
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orașul și județul Bălți de la începuturi până în anul Marii Uniri
Enciu Nicolae
Institutul de Istorie
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Populația României interbelice în context general european: trăsături generale și specifice
Enciu Nicolae
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Populația României interbelice în context general european: trăsături generale și specifice
Enciu Nicolae
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul și cercetătorul autentic. Doctorul în istorie Valentin BURLACU la 60 de ani
Enciu Nicolae1 , Xenofontov Ion2
1 Institutul de Istorie,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

„Confidenţial şi exclusiv pentru uzul autorităţilor administrative”. Istoria primului control administrativ al populaţiei României Întregite din 24 aprilie – 5 mai 1927
Enciu Nicolae
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academicianul Valeriu Pasat la vârsta împlinirilor
Enciu Nicolae
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(115) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basarabia în preocupările științifice  ale marelui geograf francez Emmanuel de Martonne
Enciu Nicolae1 , Ursu George V.2
1 Institutul de Istorie,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(113) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria primului control administrativ al populației României Întregite din 24 aprilie – 5 mai 1927
Enciu Nicolae
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 7 / 2018 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La vârsta împlinirilor. Acad. Valeriu PASAT la 60 de ani
Enciu Nicolae
Institutul de Istorie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marea Unire din 1918: o strălucită victorie a geografiei asupra istoriei nedrepte
Enciu Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Limba Română
Nr. 1-2(243-244) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omagiu istoricului Valeriu Pasat – 60
Cojocaru Gheorghe , Enciu Nicolae
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regatul României la încheierea primului război mondial. Opinii și dezbateri de idei privind potențialul și direcțiile de dezvoltare a noului organism economic
Enciu Nicolae
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(116) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 50