IBN
Închide

59Publicaţii

457Descărcări

18845Vizualizări

Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 42.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 5

Aplicarea unor extensii Google Crome la lecțiile de fizică .
Petruşca Andrei1 , Cojocari-Petruşca Elena2 , Bocancea Viorel3
1 Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”,
2 Liceul Teoretic Român-Italian „Dante Alighieri”, Chişinău,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale elaborării matricei de specificații pentru testele de evaluare sumativă
Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea rezultatelor școlare la tezele semestriale (disciplina fizică. astronomie)
Bocancea Viorel1 , Ciuvaga Victor2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laborator digital la fizică, clasa VII-A
Postolachi Igor , Bocancea Viorel , Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разработка исследовательских проектов междисциплинарного характера в СПО как способ формирования исследовательских компетенций
Боканча Виорел , Рогожникова Олеся
Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 12

Echipamente de laborator de fizică
Păgînu Victor1 , Ciuvaga Victor2 , Bocancea Viorel3 , Cârlig Sergiu4
1 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol,
4 Institutul de Fizică Aplicată
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(73-74) / 2021 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea experimentului fizic școlar prin intermediul aplicațiilor virtuale
Cojocari-Petruşca Elena1 , Bocancea Viorel2 , Petruşca Andrei1
1 Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activități practice referitor la utilizarea manualului digital la fizică, clasa VII-a
Balmuş Nicolae1 , Bocancea Viorel2 , Postolachi Igor2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea conexiunilor interdisciplinare în programele de formare continuă destinate profesorilor de fizică
Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexiunile interdisciplinare – aspect metodic de realizare a continuitǎţii
Bocancea Viorel , Borodenco Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-323-3.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exemplu de transpunere în practică a modelului invăţării experienţiale la fizică
Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-323-3.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea tehnologiilor digitale la realizarea activităților practice interdisciplinare
Postolachi Igor , Bocancea Viorel , Postolachi Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul activităților de artă plastică în instituțiile educaționale
Postolachi Eugenia , Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere ale elaborării curriculumului de bază pentru educația extrașcolară. Domeniul Știință, Tehnică, Tehnologii
Bocancea Viorel1 , Sochircă Elena1 , Ciuvaga Victor2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea trandisciplinarității la lecțiile de fizică
Cojocari-Petruşca Elena1 , Petruşca Andrei2 , Bocancea Viorel3
1 Liceul Teoretic Român-Italian „Dante Alighieri”, Chişinău,
2 Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование технологии критического мышления при изучении раздела «оптика» в общеобразовательной школе
Рогожникова Олеся , Боканча Виорел
Тираспольский государственный университет
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие исследовательских компетенций путем привлечения учащихся к исследовательской деятельности
Боканча Виорел , Рогожникова Олеся
Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 14

Analiza procesului de învăţare din învăţământul general din perspectiva provocărilor societale (disciplinele fizică, chimie, biologie, geografie)
Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exemple de aplicaţii practice ale instrumentelor tic în lecţiile de fizică
Cojocari-Petruşca Elena1 , Postolachi Igor2 , Bocancea Viorel2
1 Liceul Teoretic Român-Italian „Dante Alighieri”, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţe naţionale şi internaţionale de învăţare eficientă la disciplina fizică
Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 59