IBN
Închide
Bocancea Viorel Nicolae
Cuvinte-cheie (22): physics (2), liceum students (1), learning improvement (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 2

Aspecte referitor la realizarea principului continuităṭii la studiul știinṭelor ȋn școala primară și cea secundară
Bocancea Viorel, Calughina Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea calității testelor, administrate elevilor la examenul de fizică în sesiunea de bacalaureat, 2017
Bocancea Viorel1, Ciuvaga Victor2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Formarea continuă a profesorilor prin intermediul cursurilor de învățare la distanță
Bocancea Viorel
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Aspecte ale formării competenţei interculturale în cadrul studierii fizicii
Bocancea Viorel1, Ciuvaga Victor2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul didactic Bătălia navală la orele de fizică
Bocancea Viorel1, Marinescu Grigore2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic "Andrei Porcescu" s.Căinarii Vechi r.Soroca
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(83) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selectarea problemelor pentru turul teoretic al olimpiadei de fizică
Bocancea Viorel, Constantinov Nicolai, Constantinov Alexandru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(4) / 2014 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Compontele paradigmei formării competenţei de cunoaştere ştiinţifică în învăţămîntul preuniversitar
Botgros Ion1, Franţuzan Ludmila1, Bocancea Viorel2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Creşte calitativ învăţarea la elevii din cursul superior al liceului la discipline din cîmpul de dezvoltare al unui opţional interdisciplinar?
Crocnan Daniel-Ovidiu, Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(75-76) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Probleme generale ale formării şi dezvoltării competenţelor şcolare în domeniul ştiinţelor reale
Botgros Ion, Franţuzan Ludmila, Bocancea Viorel, Donici Vladimir, Godoroja Rita, Velişco Nadejda, Ţâmpău Victor
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Din experienţa sistemului de învăţămînt polonez în implementarea instruirii la distanţă
Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(64) / 2010 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Proiectarea opţionalelor în concordanţă cu necesităţile studenţilor fizicieni
Bocancea Viorel
Universitatea de Stat din Tiraspol
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol. 1. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Realizări şi perspective în modernizarea procesului de formare iniţială a profesorilor de fizică
Bursuc Oleg, Bocancea Viorel
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(19) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Formarea iniţială a cadrelor didactice pentru implementarea curriculumului
Bocancea Viorel, Botgros Ion, Bursuc Oleg
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13