IBN
Închide
Aftimiciuc Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13

2022 - 5

Cuvânt introductiv
Aftimiciuc Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-473-6.
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea fizică a ofiţerilor de protecţie din cadrul SPPS prin mijloacele fitnessului
Mazur Ionel , Aftimiciuc Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 25. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-68-456-9 (PDF)..
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea psihofizică a proceselor din ciclul gimnazial prin intermediul programelor de fitness
Brînză Dumitriţa , Aftimiciuc Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 25. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-68-456-9 (PDF)..
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul fitnessului în formarea unui stil sănătos de viaţă al educătorului de grădiniţă
Suru Anastasia , Aftimiciuc Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 25. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-68-456-9 (PDF)..
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подготовка фитнесс тренера к работе с занимающимися, имеющими проблемы со слухом
Афтимичук Ольга
Государственный университет физического воспитания и спорта
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-473-6.
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Cuvânt introductiv
Aftimiciuc Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-440-8.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о подготовке фитнесс тренера к адаптивной физкультурной деятельности со слабовидящими занимающимися
Афтимичук Ольга
Государственный университет физического воспитания и спорта
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-440-8.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Cuvânt introductiv
Aftimiciuc Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-417-0.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul bodybuilding-ului în viața contemporană umană
Aliev Alin , Aftimiciuc Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 23. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-68-407-1.
Disponibil online 14 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Meaning of Musical-Rhythmic Education in The Training of Wellness Aerobics Coaches
Aftimichuk Olga , Poleacova Varvara
State University of Physical Education and Sport
Gymnasium-Scientific Journal of Education, Sports and Health
Nr. 1(21) / 2020 / ISSN 1453-5645 / ISSNe 2344-5645
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности интерактивного обучения в период пандемии COVID-19
Афтимичук Ольга , Полякова Варвара
Государственный университет физического воспитания и спорта
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-417-0.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отношение к труду как показатель уровня профессионализма фитнесс тренера
Афтимичук Ольга
Государственный университет физического воспитания и спорта
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-417-0.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

К вопросу о непрерывном образовании фитнес-тренеров в рамках конвенций
Швец Наталья , Афтимичук Ольга
Государственный университет физического воспитания и спорта
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 22. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-131-75-9.
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Background of the emergence and development of the discipline “Musical rhythmic education”
Aftimichuk Olga
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предпосылки возникновения и развития дисциплины «Музыкально-ритмическое воспитание»
Афтимичук Ольга
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

The psychophysiology problem of musical rhythm for the system of physical education
Aftimiciuc Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 27(1) / 2017 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 17 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема психофизиологии музыкального ритма для системы физкультурного образования
Афтимичук Ольга
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 27(1) / 2017 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Физическая подготовка футболистов средствами фитнесс программ
Афтимичук Ольга , Горащенко Александр
Государственный университет физического воспитания и спорта
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 22 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Деятельность как основной объект исследования психологии
Афтимичук Ольга
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 21(1) / 2015 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Концепт психофизиологии музыкального ритма
Афтимичук Ольга
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 22(2) / 2015 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 17 December, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28