IBN
Închide
Cabac Valeriu
Cuvinte-cheie (69): competenţă (4), information competence (2), differentiated instruction (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Învățământul dual ca soluție în formarea de competențe a viitorului specialist
Volontîri Olesea, Cabac Valeriu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soft skills в профессиональном формировании современного специалиста
Билик Елена, Cabac Valeriu
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice pentru formarea abilităţilor de calcul la copiii cu sindromul DOWN
Cernei Adriana, Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Информационная компетенция как компонент профессиональной компетентности современного специалиста
Грэдинарь Оксана1, Cabac Valeriu2
1 Тираспольский государственный университет,
2 Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Metodologia utilizării metodei microînvățării (microlearning) în învățământul mixt (blended learning)
Cabac Valeriu1, Negara Corina1, Cabac Ghenadie1, Skutnițki Olesea1, Bilic Elena2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalitatile de formare si dezvoltare a competentelor profesionale ın medii digitale
Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica învățământului electronic mixt
Negara Corina, Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ понятий «компетенция», «компетентность» и общие подходы к их формированию
Cabac Valeriu1, Грэдинарь Оксана2
1 Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо,
2 Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Информационная компетенция: проблемы интерпретации
Cabac Valeriu1, Грэдинарь Оксана2
1 Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо,
2 Тираспольский государственный университет
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Apariția și devenirea didacticii universitare: impactul tehnologiei informației și a comunicațiilor
Lupu Ilie1, Cabac Valeriu2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea conținutului instruirii la disciplina școlară „informatica” prin transpoziția didactică
Cabac Valeriu, Skutnițki Olesea
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Schimbarea preocupărilor în didactică: continuitate sau discontinuitate?
Lupu Ilie1, Cabac Valeriu2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Experiența de evaluare a calității cursurilor electronice
Cabac Valeriu, Cabac Eugeniu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Formarea competenţelor prin procesele de contextualizare – decontextualizare – recontextualizare
Cabac Valeriu, Scutelnic-Galatan Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(69) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia dezvoltării competenţelor la disciplina „bazele programării”
Cabac Valeriu, Deinego Nona
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Proiectarea şi realizarea instruirii diferenţiate – deziderat modern al educaţiei
Cabac Valeriu, Scutelnic-Galatan Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Information and Communications Technology Skills in Differentiated Instruction of Students’ Competences
Cabac Valeriu, Scutelnic-Galatan Oxana
Alecu Russo Bălţi State University
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-0-0.
Disponibil online 3 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul instruirii diferenţiate a studenţilor
Cabac Valeriu, Scutelnic-Galatan Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(45) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice şi tehnologii informaţionale în sprijinul calităţii formării specialiştilor
Cabac Valeriu, Deinego Nona, Negara Corina
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Rezultatele Proiectului Tempus "Developing the ICT capable schools in Moldova" (DICSIM)
Caisîn Simion, Cabac Valeriu, Spinei Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(56) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28