IBN
Închide
Cabac Valeriu
Cuvinte-cheie (53): competenţă (4), competence (2), platforma de ınvatare MOO (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 5

Metodologia utilizării metodei microînvățării (microlearning) în învățământul mixt (blended learning)
Cabac Valeriu1, Negara Corina1, Cabac Ghenadie1, Skutnițki Olesea1, Bilic Elena2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalitatile de formare si dezvoltare a competentelor profesionale ın medii digitale
Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica învățământului electronic mixt
Negara Corina, Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ понятий «компетенция», «компетентность» и общие подходы к их формированию
Кабак Валериу1, Грэдинарь Оксана2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Информационная компетенция: проблемы интерпретации
Кабак Валериу1, Грэдинарь Оксана2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Apariția și devenirea didacticii universitare: impactul tehnologiei informației și a comunicațiilor
Lupu Ilie1, Cabac Valeriu2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea conținutului instruirii la disciplina școlară „informatica” prin transpoziția didactică
Cabac Valeriu, Skutnițki Olesea
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Schimbarea preocupărilor în didactică: continuitate sau discontinuitate?
Lupu Ilie1, Cabac Valeriu2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Formarea competenţelor prin procesele de contextualizare – decontextualizare – recontextualizare
Cabac Valeriu, Scutelnic-Galatan Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(69) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia dezvoltării competenţelor la disciplina „bazele programării”
Cabac Valeriu, Deinego Nona
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Proiectarea şi realizarea instruirii diferenţiate – deziderat modern al educaţiei
Cabac Valeriu, Scutelnic-Galatan Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Modelul instruirii diferenţiate a studenţilor
Cabac Valeriu, Scutelnic-Galatan Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(45) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice şi tehnologii informaţionale în sprijinul calităţii formării specialiştilor
Cabac Valeriu, Deinego Nona, Negara Corina
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Rezultatele Proiectului Tempus "Developing the ICT capable schools in Moldova" (DICSIM)
Caisîn Simion, Cabac Valeriu, Spinei Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(56) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Cultura comunicării ştiinţifice:recomandări privind redactarea unui articol
Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(7) / 2008 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul conceptual al evaluării adaptive a nivelului de pregătire a studenţilor
Cabac Valeriu, Deinego Nona
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(19) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Noţiunea de competenţă în cursul universitar „didactica informaticii” (I)
Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(5) / 2007 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Evaluare formativă: esenţă, funcţii, aplicare
Cabac Valeriu, Guţu Vladimir, Bolboceanu Aglaida
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Trei fapte ale evaluării: estimarea, înţelegerea, verificarea
Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(34) / 2005 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 1

Strategii de evaluare a rezultatelor şcolare
Cabac Valeriu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(9) / 2001 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20