IBN
Închide
Grati Vasile
Cuvinte-cheie (39): plantă perenă (2), xeromezofit (2), morfobiologice (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Aspecte ale sistematicii moderne pentru învăţământul preuniversitar
Grati Vasile, Cozari Tudor, Botnaru Alecu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predestinația agrobiologiei. Doctorul habilitat în biologie Valentin CELAC la 80 de ani
Grati Vasile
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Amintiri de neuitat despre Pavel Ion Pulbere
Grati Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica comparativă a soiurilor create de tomate în baza caracterelor morfobiologice ale fructului
Mihnea Nadejda, Lupaşcu Galina, Grati Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studierea algoflorei Lacului de acumulare Izvorul Muntelui
Nedbaliuc Boris, Nedbaliuc Rodica, Grati Vasile, Coadă Viorica, , Lozovan Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea plantelor pe teritoriul staţiunii biologice „Petre Jitariu” Potoci-Neamţ (România) şi împrejurimile ei
Grati Vasile, Nedbaliuc Boris, Nedbaliuc Rodica, Chiriac Eugenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O călătorie în lumea plantelor de la Lacul Roșu spre orașul Bicaz, România
Grati Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Recenzie asupra monografiei „Ameliorarea soiurilor de tomate pentru cultivare în câmp deschis în Republica Moldova”
Grati Vasile1, Micu Vasile2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorului parental în controlul elementelor de productivitate la tomate
Grigorcea Sofia1, Mihnea Nadejda1, Coşalîc Cristina1, Grati Vasile2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Sistematica modernă în studiul biologiei
Botnaru Oleg1, Grati Vasile2, Cozari Tudor2, Cotruţă Maria3
1 Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi“, Chişinău
Mediul Ambiant
Nr. 4(76) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 18 June, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Studiul arboretelor din cadrul rezervaţiei “Căpriana”
Grati Vasile1, Autor Nou2
1 Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная оценка нового исходного материала томатов на устойчивость к повышенной температуре
Mihnea Nadejda1, Салтанович Татьяна1, Лупашку Галина1, Grigorcea Sofia1, Grati Vasile2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Тираспольский государственный университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(61) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-18. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Cariologia unor specii de cultură şi din flora spontană a Republicii Modova
Ciubotaru Alexandru, , Celac Valentin, Grati Vasile, Ciorchina Nina, , Railean A., Botnarenco Pantelimon, Gaevskaia M., Buzdugan I., , Gociu D.
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista Botanică
Nr. 2(2) / 2010 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanciuk Gabriela. Study development of in vitro propagation Actinidia chinensis Planch.
Ciubotaru Alexandru, , Grati Vasile
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Revista Botanică
Nr. 2(2) / 2010 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 23 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea metodei in vitro pentru introducerea unei specii noi de plante – Stevia rebaudiana bertoni
Ciorchina Nina, Muştuc Tatiana, Grati Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul Ambiant
Nr. 4(52) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea genetico-ameliorativă a formelor de tomate cu port erect
Mihnea Nadejda1, Ganea Anatolie1, Grati Vasile1, 2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(311) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 April, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Bлияние низких положительных температур на холодоустойчивость и митотическую активность клеток в корневых меристемах томатов
Грати Мария, Grati Vasile, Mihnea Nadejda
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7(17) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17