IBN
Închide
Railean Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Contribuții - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 2.2.Contribuții în monografii - 5
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2

2022 - 3

Managementul calității strategiilor de evaluare digitală. percepția socială a cadrelor didactice în perioada post-COVID -19
Railean Elena
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(96) / 2022 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul competenței de a învăța să înveți la etapa universitară
Railean Elena12
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEAM education pedagogy for teaching – learning real science in pre-university education
Railean Elena12
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Institutul de Studii Avansate în Schimbările Antropocentrice al Universității de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Are open textbooks effective for learning? Investigating the issue of human-computer interaction in pedagogical design of open textbook affordable for a diversity of learning environments
Railean Elena1 , Elci Atilla2 , Ivanova Malinka Spasova3 , Alias Maizam4 , Bîrnaz Nina5
1 American University of Moldova,
2 Aksaray University,
3 Technical University, Sofia,
4 Universiti Tun Hussein onn Malaysia, Batu Pahat, Johor,
5 State University of Moldova
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1828. 2021. Bristol, UK. ISBN 17426588.
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextul global al accesului deschis la publicațiile științifice
Railean Elena12
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea Americană din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of COVID-19 on psycho-pedagogical issues of remote teaching. A comparative study Moldova - Nigeria
Railean Elena
University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(95) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul schimbărilor societale asupra comportamentului individual și social
Railean Elena
Universitatea Americană din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul metacogniției și a strategiilor de învățare cu succes în învățământul preuniversitar. studiu sociologic analitic
Railean Elena
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știința educației și contextul global al învățării
Railean Elena12
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul sindromului lipsei sensului vieții în perioada pandemică
Railean Elena , Pavalachi Doina
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Impactul evaluării formative pentru dezvoltarea abilității de gândire critică în cadrul cursului de psihologie a evaluării
Railean Elena
Universitatea Americană din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learning Resource Management from Investigating Intrinsic Motivation in Various Learning Environments
Railean Elena1 , Trofimov Victoria2 , Aktas Daiva3
1 American University of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”,
3 Vilniaus Kolegija University of Applied Sciences, Vilnius
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici și perspective de implementare a modelului ecosistemic în evaluarea formativă și sumativă
Railean Elena
Universitatea Americană din Moldova
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările societale ale globalizării și educației în condițiile digitalizării lumii moderne
Railean Elena1 , Trofimov Victoria2
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-62. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychological aspects of torture and their impact on social mind
Railean Elena
American University of Moldova
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychological expertise or/and legal psychology: a meta-system review
Railean Elena1 , Baghici Nicoleta2
1 American University of Moldova,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Открытый учебник в контексте глобальных возможностей, проблем и рисков
Railean Elena1 , Катышев Павел2 , Оленев Станислав3
1 Американский университет Молдовы,
2 Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г.Москва,
3 Кемеровский государственный университет, Кемерово
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема интеллекта в современном обществе.
Railean Elena12 , Калькина Валерия2
1 Американский университет Молдовы,
2 Институт перспективных исследований МПГУ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Affordances in digital textbook use and development
Railean Elena12
1 University of European Studies of Moldova,
2 Academy of Sciences of Moldova
Online Course Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Vol. 4. 2018. Pennsylvania, Statele Unite. ISBN 978-152255474-5, 1522554726, 978-152255472-1.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

A paradigm shifths and user interface design models
Railean Elena123
1 Moscow State Pedagogical University,
2 University of European Studies of Moldova,
3 Tiraspol State University (TSU)
Lecture Notes in Educational Technology
New York, Statele Unite: Springer International Publishing, 2016. ISSN 21964963.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35