IBN
Închide
Velişco Nadejda
Cuvinte-cheie (38): university governance (2), senate etc (1), institutional strategic development council (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Experienţe pozitive în predarea didacticilor particulare în contextul reformelor curriculare din învăţământul general
Velişco Nadejda
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente eficiente de implementare a prevederilor procesului Bologna în învăţământul superior naţional
Velişco Nadejda
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structurile de guvernanță universitară – dimensiune de promovare şi susţinere a unei autonomii instituţionale mai mari îmbinată cu resposabilitatea publică
Velişco Nadejda
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Imperative de perfecţionare a activităţii profesorului de chimie
Velişco Nadejda
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 March, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Continuitatea în etapele de formare profesională (Aspecte ale formării tânărului specialist chimist)
Dragalina Galina, Velişco Nadejda, Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(45) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme generale ale formării şi dezvoltării competenţelor şcolare în domeniul ştiinţelor reale
Botgros Ion, Franţuzan Ludmila, Bocancea Viorel, Donici Vladimir, Godoroja Rita, Velişco Nadejda, Ţâmpău Victor
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-959
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Aspecte privind formarea iniţială a tinerilor pedagogi de chimie în contextul reformelor educaţionale
Velişco Nadejda, Dragalina Galina, Kudriţkaia Svetlana, Revenco Mihail, Chetruş Petru
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(25) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţia educaţiei în Republica Moldova
Guţu Vladimir1, Bucun Nicolae2, Cemortan Stela2, Pâslaru Vladimir2, Mija Violeta2, Velişco Nadejda3, Ghicov Adrian3, Parlicov Eugenia3, Volcov Valeriu
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
3 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(25) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-189. Vizualizări-2188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Modernizarea multiaspectuală şi consecventă a sistemului de educaţie-asigurarea dezvoltării şi bunăstării cetăţeanului
Velişco Nadejda
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(51) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

O nouă etapă în modernizarea învăţământului preuniversitar la chimie
Dragalina Galina1, Chetruş Petru1, Kudriţkaia Svetlana1, Velişco Nadejda2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul „Educaţia de calitate în mediul rural din Moldova”
Velişco Nadejda
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Aspecte ale educaţiei ecologice în elaborările metodice din învăţământul preuniversitar
Dragalina Galina, Velişco Nadejda, Kudrițcaia S., Chetruş Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-133-3.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un curs cu obiective majore- "Deprinderi pentru viaţă"
Velişco Nadejda
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(31) / 2005 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Curriculum în contextul reformei învăţămîntului din Republica Moldova
Velişco Nadejda
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3-4(14) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14