IBN
Închide

56Publicaţii

1451Descărcări

29564Vizualizări

Lungu Viorelia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 29. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 12
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2022 - 3

Învăţarea individuală a studentilor – vector în adaptarea la schimbare
Lungu Viorelia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea imaginii de sine și motivația la adolescenți din perspectiva diferenței de gen
Buza Elena , Lungu Viorelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The university between adaptation to change and innovation: practical issues
Lungu Viorelia
Technical University of Moldova
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Challenges of society in the 21st century
Lungu Viorelia
Tiraspol State University (TSU)
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa de anticipare a riscului în contextul schimbărilor sociale
Lungu Viorelia , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual Approaches of Prospective Pedagogy
Lungu Viorelia1 , Silistraru Nicolae2
1 Technical University of Moldova,
2 Tiraspol State University (TSU)
International Journal of Emerging Technologies in Learning
Nr. 18(16) / 2021 / ISSN 1868-8799 / ISSNe 1863-0383
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția valorilor din perspectiva intereselor profesionale și viziune prospectivă
Lungu Viorelia , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii și specificul adaptării școlare a copilului hipertutelat
Lungu Viorelia1 , Simion Dănuţ2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul percepției nivelului de stress asupra satisfacției muncii la cadrele didactice din instituțiile preșcolare
Nîculiţă Ion , Lungu Viorelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația în fața noilor provocări
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-30. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul activităţii educaţionale – factor important în asigurarea calităţii
Lungu Viorelia12 , Lîsov Diana13
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Liceul Teoretic „Columna“, Chişinău
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul furiei în cadrul organizațiilor de muncă
Simion Dănuţ , Lungu Viorelia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesiunea și stresul la studenţi
Lungu Viorelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-169. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
University concerns between adaptation to change and innovation
Lungu Viorelia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 12. 2021. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Anticiparea competențelor
Lungu Viorelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihopedagogice ale dezvoltării comportamentului moral în funcție de vârstă
Lungu Viorelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența de comunicare în contextul comunicarii didactice
Golubiţchi Silvia1 , Lungu Viorelia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-89. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica și specialistul secolului XXI
Lungu Viorelia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of educational activity - an important factor in quality assurance
Lungu Viorelia12 , Lîsov Diana3
1 Tiraspol State University (TSU),
2 Free International University of Moldova,
3 Liceul Teoretic „Columna“, Chişinău
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
XI. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of parents' hyper-protection on the adaptation to small schoolchildren
Lungu Viorelia12 , Gnaciuc Valentina3
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Liceul Teoretic „George Meniuc“
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the parental model on the couple relationship
Lungu Viorelia12 , Ermurachi Anastasia3 , Lîsov Diana4
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională,
4 Liceul Teoretic „George Meniuc“
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 56