IBN
Închide

53Publicaţii

275Descărcări

16142Vizualizări

Rusnac Gheorghe Emilian
Cuvinte-cheie (115): globalization (2), исследовательская парадигма (1), медиа-система (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 53.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 8

Identificări conceptual-teoretice ale relației „securitate internațională - criză”
Cebotari Svetlana1, Plop Sergiu2, Rusnac Gheorghe34
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(85) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itinerarul definirii unui concept: generaţii secunde de migranți
Moraru Victor1, Rusnac Gheorghe2, Deleu Ecaterina3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O lucrare metodico-didactică recentă de referință în domeniul științelor politice
Rusnac Gheorghe12
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presa între putere şi societate
Guzun Mihail1, Rusnac Gheorghe23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani
Rusnac Gheorghe1, Roşca Alexandru2, Moraru Victor2, Marin Constantin3, Moşneaga Valeriu3, Saca Victor2, Stepanov Georgeta2, Varzari Pantelimon4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Государство как ключевая институциональная структура инновационного процесса
Сакович Василий1, Руснак Георгий2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Академия Наук Молдовы
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К юбилею Василия Андреевича САКОВИЧА – дипломата, ученого, профессора
Руснак Георгий1, Мошняга Валериу2
1 Академия Наук Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поселенческая мобильность молдавских трудовых мигрантов в Республике Молдова и шести странах миграции
Цуркану Валентин1, Мошняга Валериу1, Руснак Георгий23
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Университет политических и экономических европейских знаний им. К. Стере,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 May, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Constantin Gh. Marinescu la 90 de ani
Roşca Alexandru, Rusnac Gheorghe, Moraru Victor, Cuşnir Valerii, Juc Victor, Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea ca emblemă a realității
Rusnac Gheorghe12, Moraru Victor3
1 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Преподавание миграционной тематики в системе высшей школы: организационно-методические аспекты
Мошняга Валериу1, Турко Татьяна1, Руснак Георгий23, Мошняга Георге1
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP,
3 Университет политических и экономических европейских знаний им. К. Стере
Moldoscopie
Nr. 3(82) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Politica migrațională a Republicii Moldova în contextul reformei administrației publice
Solomon Constantin1, Rusnac Gheorghe23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 February, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformările sociopolitice din spațiul postcomunist între factorii globali, regionali și locali
Saca Victor1, Rusnac Gheorghe23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-46. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Victor Saca - profesor și cercetător fidel științei politice universitare (la 70 de ani de la naștere)
Rusnac Gheorghe12
1 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(75) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическая безопасность Республики Молдова: вызовы, угрозы, источники угроз; препятствия инновационному развитию
Сакович Василий1, Руснак Георгий2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юбилей видного ученого-гагаузоведа – Е. Н. Квилинковой
Руснак Георгий
Молдавский Государственный Университет
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 11 January, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în Republica Moldova
Solomon Constantin1, Rusnac Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(71) / 2015 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 January, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefixul expresiv „o” - în limba română
Rusnac Gheorghe
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

APEL către partidele parlamentare proeuropene
Duca Gheorghe, Tighineanu Ion, Rusnac Gheorghe, Guceac Ion, Hanganu Aurelia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 26 January, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Политика Республики Молдова по противодействию торговле людьми (2000-2012 гг.)
Мошняга Валериу, Руснак Георгий
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 3(62) / 2013 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 May, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 53