IBN
Închide
Varzari Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Analiza asocierii polimorfismelor TLR2 (-196 până la -174 ins / del) și TLR9 (1174 C / T) cu tuberculoza pulmonară în populația Moldovei
Varzari Alexandru , Suruceanu Ina , Axentii Ecaterina , Corloteanu Andrei , Vladei Iurie , Tudor Elena
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetic variation in TLR pathway and the risk of pulmonary tuberculosis in a Moldavian population
Varzari Alexander12 , Deyneko Igor3 , Vladei Iuri1 , Grallert Harald4 , Schieck Maximilian2 , Tudor Elena1 , Illig Thomas2
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 Hannover Medical School,
3 Институт Физиологии Растений им „К.А.Тимирязева“ РАН,
4 Helmholtz Center Munich German Research Center for Environmental Health
Infection, Genetics and Evolution
Nr. 68 / 2019 / ISSN - / ISSNe 1567-1348
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Age-Specific Association of CCL5 Gene Polymorphism with Pulmonary Tuberculosis: A Case-Control Study
Varzari Alexander12 , Tudor Elena1 , Perlug (Bodrug) Nina1 , Korlotyanu Andrei A.1 , Аksentiy Ecaterina V.1 , Deyneko Igor3
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 Hannover Medical School,
3 Technical University of Braunschweig
Genetic Testing and Molecular Biomarkers
Nr. 5(22) / 2018 / ISSN 1945-0265
Disponibil online 19 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Association of gene TRL2 polymorphism with pulmonary tuberculosis in the population of Moldova
Varzari Alexander12 , Tudor Elena1 , Suruchanu Ina1 , Vladei Iuri1 , Korlotyanu Andrei A.1 , Аksentiy Ecaterina V.1 , Illig Thomas2
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 Hannover Medical School
Tuberculosis and Lung Diseases
Nr. 6(96) / 2018 / ISSN 2075-1230 / ISSNe 2542-1506
Disponibil online 5 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Starea funcţională a aparatului respirator la pacienţii cu BPOC, heterozigoti după alela D a genei enzimei de conversie a angiotenzinei
Pisarenco Serghei , Scaleţchi Valentina , Martîniuc Constantin , Varzari Alexandru , Condraţchi Diana , Caraiani Olga
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuberculoza la contacții intradomiciliari.
Tudor Elena , Perlug (Bodrug) Nina , Varzari Alexandru , Corloteanu Andrei , Axentii Ecaterina , Vladei Iurie
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-1007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Chemokine genes polymorphisms and pulmonary tuberculosis in the population of Moldova
Varzari Alexander , Perlug (Bodrug) Nina , Corlăteanu Alexandru , Аksentiy Ecaterina V. , Tudor Elena
Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The insertion/deletion polymorphism in the ACE gene and chronic obstructive pulmonary disease in the population of Moldova
Pisarenco Serghei , Martynyuk Konstantin I. , Condraţchi Diana , Caraiani Olga , Varzari Alexander
Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Rolul unor interleukine implicate în patogeneza polipozei rinosinuzale asociată cu astm bronşic
Tudor Elena , Perlug (Bodrug) Nina , Varzari Alexandru , Ghinda Serghei , Procopişin Larisa , Rotaru-Lungu Corina , Rotaru Natalia
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Particularităţi morfologice ale leziunilor pulmonare în tuberculoza multidrogrezistentă
Haidarlî Ion , Tudor Elena , Ciobanu Serghei , Groza Gheorghe , Cuniţchi Veaceslav , Talmaciov Mihail , Cazac Oleg , David Aliona , Varzari Alexandru
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 4

Administrarea indometacinei şi ibuprofenului în persistenţa ductului arterial la nou-născuţi (PDA)
Şoitu Marcela1 , Varzari Alexandru2 , Caraman Anatol1 , Maguliciac A2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(38) / 2008 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica frecvenţei malformaţiilor congenitale conform datelor registrului naţional
Egorov Vladimir , Strătilă Radu , Mişina Ana , Tabac Elena , Varzari Alexandru , Sprincean Mariana , Rusu Ludmila , Sacară Victoria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(19) / 2008 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polipoza rinosinuzală şi astmul bronşic - aspecte imunopatologice
Tudor Elena1 , Varzari Alexandru2 , Egorov Vladimir2 , Rotaru-Lungu Corina
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
Arta Medica
Nr. 6(33) / 2008 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этногенез гагаузов по данным аутосомных днк маркеров
Варзаръ Александру
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14