IBN
Închide
Palamarciuc Oleg Victor
Cuvinte-cheie (39): compus coordinativ (4), cupru(II) (2), tiosemicarbazonă (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Investigation of the cytotoxic potential of methyl imidazole-derived thiosemicarbazones and their copper(ii) complexes with dichloroacetate as a co-ligand
Palamarciuc Oleg1, Milunovic Miljan23, Sîrbu Angela1, Stratulat Elena1, Pui Aurel4, Gligorijević Nevenka 5, Radulovic Sinisa5, Kozisek Jozef3, Darvasiova Denisa3, Rapta Peter3, Enyedy Eva Anna6, Noviţchi Ghenadie7, Shova Sergiu8, Arion Vladimir9
1 State University of Moldova,
2 Medical University of Vienna,
3 Slovak University of Technology,
4 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
5 Institute of Oncology and Radiology of Serbia,
6 University of Szeged,
7 Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, UPR CNRS, Grenoble,
8 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
9 Universitatea din Vienna
New Journal of Chemistry
Nr. 3(43) / 2019 / ISSN 1144-0546
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Copper(II) thiosemicarbazone complexes and their proligands upon uva irradiation: An epr and spectrophotometric steady-state study
Hricovini Michal1, Mazur Milan1, Sîrbu Angela2, Palamarciuc Oleg2, Arion Vladimir3, Brezova Vlasta1
1 Slovak University of Technology,
2 State University of Moldova,
3 Universitatea din Vienna
Molecules
Nr. 4(23) / 2018 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 11 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul echilibrelor protolitice ale derivaților tiosemicarbazonei aldehidei 5-sulfosalicilice
Sîrbu Angela, Palamarciuc Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Copper(ii) thiosemicarbazone complexes induce marked ROS accumulation and promote nrf2-mediated antioxidant response in highly resistant breast cancer cells
Sîrbu Angela1, Palamarciuc Oleg1, Babak Maria V.2, Lim Jiamin2, Ohui Kateryna A.3, Enyedy Eva Anna4, Shova Sergiu5, Darvasiova Denisa6, Rapta Peter6, Ang Wee Han2, Arion Vladimir3
1 State University of Moldova,
2 Universitatea Naţională din Singapore,
3 Universitatea din Vienna,
4 University of Szeged,
5 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
6 Slovak University of Technology
Dalton Transactions
Nr. 12(46) / 2017 / ISSN 1477-9226
Disponibil online 10 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu derivații tiosemicarbazonei 8-formilchinolinei
Stratulat Elena1, Şova Sergiu1, Prisacari Viorel2, Dizdari Anna2, Corja Ion1, Pui Aurel3, Palamarciuc Oleg1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(106) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 9 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 9

Activizarea tiosemicarbazonei aldehidei salicilice pentru sinteza materialelor inovative
Palamarciuc Oleg, Palamarciuc Tatiana, Corja Ion, Stratulat Elena, Sîrbu Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asamblarea compuşilor binucleari ai cuprului(II)  cu derivaţi ai tiosemicarbazonei imidazolului
Stratulat Elena1, Şova Sergiu1, Pui Aurel2, Palamarciuc Oleg1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Design-ul materialelor moleculare magnetice în baza precursorilor de mangan
Secu Mihail1, Clerac Rodolphe2, Palamarciuc Oleg1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centre de Recherche Paul Pascal, CNRS, Universite de Bordeaux
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza şi proprietăţile compuşilor coordinativi ai cuprului(II)  cu tiosemicarbazona aldehidei 5-sulfonsalicilice
Sîrbu Angela, Palamarciuc Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza şi structura compuşilor coordinativi ai cuprului(ii) cu tiosemicarbazona aldehidei 5-(metilentrimetilamoniu)salicilice
Sîrbu Angela1, Secu Mihail1, Bouroş Pavlina2, Palamarciuc Oleg1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, structura şi proprietăţile compuşilor coordinativi ai Fe(III) cu derivaţii tiosemicarbazidei
Palamarciuc Tatiana1, Corja Ion1, Palamarciuc Oleg1, Clerac Rodolphe2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Cercetări „Paul Pascal”, CRPP-CNRS, Pessac, Franţa
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, structura şi proprietăţile compuşilor coordinativi ai fierului cu 4-feniltiosemicarbazona și 4-fenil-s-metiltiosemicarbazona 2-acetilpiridinei
Palamarciuc Tatiana, Sîrbu Angela, Palamarciuc Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural studies of products obtained on the activization of salicylaldehyde thiosemicarbazone with 3d transition metals
Palamarciuc Oleg1, Sîrbu Angela1, Palamarciuc Tatiana1, Shova Sergiu2
1 State University of Moldova,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure and biological investigation of copper(II) complexes with 8-formylquinoline thiosemicarbazone derivatives
Stratulat Elena1, Shova Sergiu2, Corja Ion1, Prisacari Viorel3, Dizdari Anna3, Pui Aurel4, Palamarciuc Oleg1
1 State University of Moldova,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
4 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Sinteza, structura şi proprietăţile magnetice ale compuşilor coordinativi ai fierului cu derivaţ II reactivului Girard T
Palamarciuc Oleg, Palamarciuc Tatiana, Corja Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slow relaxation of magnetization in a family of linear MnIIIMIIIMnIII (M = Fe, Ru, Os) compounds
Revenco Mihail1, Secu Mihail1, Ostrovsky Sergei M.2, Reu Oleg2, Palii Andrew2, Palamarciuc Oleg1, Pedersen Kasper3, Clerac Rodolphe3, Klokishner Sophia2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
3 Centre de Recherche Paul Pascal, CNRS, Universite de Bordeaux
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 10

1D copper(II) system derived from salicylaldehyde S-methyl-isothiosemicarbazone: synthesis, structure and magnetic properties
Palamarciuc Oleg, Revenco Mihail
State University of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooper(II) coordination compounds derived from Girard t reagent and salicylaldehyde
Palamarciuc Oleg1, Revenco Mihail1, Bourosh Paulina2, Corja Ion1, Kravtsov Viktor2, Lipkowski Janusz3, Gdaniec Maria4, Clerac Rodolphe56
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Polonia,
4 Adam Mickiewicz University in Poznan,
5 Universitatea Bordeaux-1,
6 CNRS, CRPP, Equipe ‘‘Matériaux Moléculaires Magnétiques’’
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystal engineering of the polynuclear manganese(III) complexes with salicylaldehyde thiosemicarbazone
Palamarciuc Oleg1, Revenco Mihail1, Clerac Rodolphe23, Bourosh Paulina4, Kravtsov Viktor4
1 State University of Moldova,
2 Centrul de Cercetări „Paul Pascal”, CRPP-CNRS, Pessac, Franţa,
3 Universitatea Bordeaux-1,
4 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 7-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manganese(III) promoted reaction of nucleophilic addition for the synthesis of new magnetic materials
Secu Mihail1, Palamarciuc Oleg1, Revenco Mihail1, Clerac Rodolphe2
1 State University of Moldova,
2 Universitatea Bordeaux-1
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 7-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26