IBN
Închide
Popuşoi Ana
Cuvinte-cheie (33): thioureas (2), isothiocyanatopropenones (2), chalcones (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Optimizarea sintezei unor monomeri carbazolici
Dragalina Galina, Robu Ştefan, Popuşoi Ana, Potlog Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Copolimeri carbazolici funcționalizați cu hidroxiftalocianina de zinc pentru straturi de semicontori organici
Popuşoi Ana, Robu Ştefan, Dragalina Galina, Potlog Tamara, Sahanovschih Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Straturi subțiri de ftalocianină de zinc obținute din soluție chimică prin metoda picăturii utilizate în celule solare organice
Furtună Vadim, Robu Ştefan, Dragalina Galina, Popuşoi Ana, Potlog Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Investigarea metodelor de sinteză pentru 3-(antracen-9-il)-1-(4-izotiocianatofenil)-prop-2-en-1-onă
Popuşoi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Aromatic isothiocyanatopropenones and thiourea derivatives. Synthesis and biological properties
Barba Nicanor1, Gulea Aurelian1, Popusoi Ana1, Lozan-Tîrşu Carolina2, Poirier Donald3
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Universitatea Laval
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(322) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 July, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substituted 1,3-phenyl(pyridyl) propenones and derivatives with thiosemicarbazidic groups. Structrure – (hl-60) antileukemia activity relationship
Popusoi Ana1, Gulea Aurelian1, Barba Nicanor1, Roy Jenny2, Poirier Donald2
1 State University of Moldova,
2 CHUL Research Center (Université Laval)
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characteristics investigation of copolymer PEPC with azodye disperse orange
Robu Stefan12, Loghina (Beţ) Liudmila34, Getmanchuk Yu.5, Popusoi Ana1, Shepel Diana4, Meshalkin Alexei2, Prisacar Alexandr2, Boiarinov Yu.2, Achimova Elena2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
3 University of Pardubice,
4 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
5 Taras Shevchenko National University of Kyiv
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

PEPC/CoPc nanocomposites: technology and their optical characteristics
Bordian Olga1, Verlan Victor1, Culeac Ion1, Iovu Mihail1, Popusoi Ana2, Popuşoi Mihail2, Dragalina Galina2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 19 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and biologic properties of some1-(alchyl) phenyl-3-(4-(3-(pyridin-2 il) acryloyl)phenylthiourea
Popusoi Ana1, Barba Nicanor1, Gulea Aurelian1, Roy Jenny2, Poirier Donald2, Prisacari Viorel3
1 State University of Moldova,
2 Université Laval, Québec,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technology and some optical proprieties of nanocomposites PEPC/CuPc
Bordian Olga1, Culeac Ion1, Iovu Mihail1, Verlan Victor1, Popusoi Ana2, Popuşoi Mihail2, Robu Stefan2, Dragalina Galina2, Shepel Diana3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(12) / 2013 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Photosensible nanocomposites pepc/ana-ch: preparation technique and some optical properties
Bordian Olga1, Verlan Victor1, Iovu Maria1, Culeac Ion1, Popusoi Ana2, Barba Nicanor2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 4(11) / 2012 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

CCercetarea unor căi de sinteză a izotiocianatochalconelor
Barbă Nicanor, Dragalina Galina, Popuşoi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7(17) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12