IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16

2022 - 3

CAracteristica epidemiologică a parazitofaunei la Apodemus uralensis (Pallas, 1771) din diverse biotopuri ale Republicii Moldova
1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1 , 1 , 3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Liceul Teoretic „A. Russo“, or. Orhei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure of helminth fauna in Apodemus uralensis (Pallas, 1771) from natural and anthropized ecosystems of the Republic of Moldova
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 1 , 3
1 Institute of Zoology,
2 Free International University of Moldova,
3 Theoretical High School Public Institution „Alecu Russo”, Orhei,
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transmissible parasitic zoonoses of the species apodemus uralensis (Pallas, 1771)
1 , 1 , 1 , 2 , 1 , 1 , 1 , 3
1 Institute of Zoology,
2 Free International University of Moldova,
3 Theoretical High School Public Institution „Alecu Russo”, Orhei,
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Parasite fauna diversity in Red Fox (Vulpes Vulpes) from natural and anthropized ecosystems of the Republic of Moldova
1 , 1 , 2 , 1 , 1 , 1 , 3
1 Institute of Zoology,
2 Free International University of Moldova,
3 State Agrarian University of Moldova
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 18 September, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Epidemiology of Plagiorchis elegans in small rodents from wet and dry biotopes of the Republic of Moldova
1 , Toderash Ion1 , Ion1 , Ion1 , Ion2 , Ion1 , Ion1 , Ion1 , Ion1 , Ion3
1 Institute of Zoology,
2 Free International University of Moldova,
3 State Agrarian University of Moldova
Scientia Parasitologica
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1582-1366
Disponibil online 19 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura epidemiologică a parazitofaunei la șoarecele scurmător (Clethrionomys glareolus) din rezervația naturală „Plaiul Fagului”, Republica Moldova.
Chihai Oleg1 , Oleg1 , Oleg1 , Oleg1 , Oleg2 , Oleg1 , Oleg1 , Oleg1 , Oleg1 , Oleg3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Parasitological studies of the species from genus apodemus (rodentia, muridae) from the “Plaiul fagului” natural reserve, Republic of Moldova
Chihai Oleg1 , Oleg1 , Oleg1 , Oleg1 , Oleg2 , Oleg1 , Oleg1 , Oleg1
1 Institute of Zoology,
2 Free International University of Moldova
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parazitofauna la Apodemus flavicollis din rezervația naturală „Plaiul Fagului” a Republicii Moldova.
Chihai Oleg1 , Oleg1 , Oleg1 , Oleg2 , Oleg1 , Oleg1 , Oleg1 , Oleg1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Aspecte epidemiologice ale hidatidozei bovine în zona centru a Republicii Moldova
Buza Victoria1 , Chihai Oleg2 , Oleg3 , Oleg1 , Oleg1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea helmintofaunei la Myodes glareolus din rezervația naturală „Plaiul Fagului”.
Chihai Oleg1 , Oleg1 , Oleg2 , Oleg1 , Oleg1 , Oleg1 , Oleg1 , Oleg1 , Oleg3 , Oleg41
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parasite fauna of Myodes glareolus from the Natural Reserve ”Plaiul Fagului” of the Republic of Moldova
Chihai Oleg1 , Erhan Dumitru1 , Dumitru1 , Dumitru1 , Dumitru1 , Dumitru2 , Dumitru1 , Dumitru1 , Anghel Tudor1
1 Institute of Zoology ASM,
2 Free International University of Moldova
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(34) / 2018 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura parazitismului la șoarecele scurmător in ecosisteme forestiere
Chihai Oleg , Erhan Dumitru , Dumitru , Dumitru , Dumitru , Dumitru , Dumitru , Dumitru
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Diversitatea parazitofaunei la Canis familiaris din ecosistemul urban, Chişinău
Dumitru1 , Chihai Oleg2 , Erhan Dumitru2 , Dumitru2 , Dumitru2 , Dumitru2 , Gherasim Elena2 , Anghel Tudor2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecto parazitofauna la unele păsări sălbatice de interes cinegetic din Republica Moldova
Tudor1 , Erhan Dumitru1 , Dumitru1 , Dumitru1 , Gherasim Elena1 , Elena2 , Bondari Lidia3 , Botnaru Nicolai4 , Dumbrăveanu Dorin1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău,
4 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările proteinogramei la bovine sub impactul factorului parazitar
Dorin1 , Erhan Dumitru1 , Chihai Oleg1 , Oleg1 , Oleg1 , Oleg2 , Buza Vasile1 , Vasile1 , Anghel Tudor1 , Tudor1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parazitofauna șoarecelui de camp (Microtus arvalis)
Chihai Oleg1 , Erhan Dumitru1 , Dumitru2 , Dumitru1 , Dumitru1 , Dumitru1 , Dumitru1 , Dumitru1 , Dumitru1 , Anghel Tudor1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificitatea organică a trematodelor la amfibieni (Amphibia:Ranidae)
Gherasim Elena , Erhan Dumitru , Dumitru , Dumitru , Dumitru
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Description of species Prosotocus confusus Looss 1894 in conditions of central Codrii in Republic of Moldova
Gherasim Elena1 , Erhan Dumitru1 , Cozari Tudor12 , Tudor1 , Tudor1 , Tudor3
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of Levamisolum in prophylaxis of postvaccinal immunodeficiencies in infected bovine
Chihai Oleg1 , Erhan Dumitru1 , Dumitru2 , Dumitru1 , Dumitru1 , Dumitru1 , Anghel Tudor1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
First description of species Pleurogenoides medians Olsson , 1876 in conditions of the Republic of Moldova
Gherasim Elena1 , Erhan Dumitru1 , Cozari Tudor12 , Tudor1 , Tudor1 , Tudor3
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26