IBN
Închide
Ungureanu Alina
Cuvinte-cheie (129): ERCP (2), ERCP (2), combined drugs (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 13
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2022 - 1

Clinical-Epidemiological Characteristics of Children Hospitalized with COVID - 19 in the Republic of Moldova
Buta Galina12 , Cojocaru Stela1 , Costru Tudor1 , Puia Raisa1 , Abdusa-Ganea Daniela1 , Ungureanu Alina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Technical University of Moldova
IFMBE Proceedings
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 30 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Application of the concepts of quality of life in the health assessment of post Covid-19 patients
Gorobievschi Svetlana1 , Costru Tudor2 , Puia Raisa2 , Ungureanu Alina2
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Social Sciences
Nr. 4(3) / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinical-epidemiological Characteristics of Children Hospitalized with COVID - 19 in the Republic of Moldova
Buta Galina12 , Cojocaru Stela1 , Costru Tudor1 , Puia Raisa1 , Abdusa-Ganea Daniela1 , Ungureanu Alina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Technical University of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea inofensivității produsului medicamentos Merion suspensie orală
Parii Sergiu1 , Mereuţă Ion23 , Valica Vladimir1 , Gonciar Veaceslav2 , Carauş Vladimir3 , Nacu Viorel2 , Ungureanu Alina1 , Nicolai Eugeniu1 , Andronache Lilia2 , Pantea Valeriana2 , Cociug Adrian2
1 Centrul Știinţific în Domeniul Medicamentului,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Balon endogastric – suport în tratamentul obezității
Cotoneţ Alexei , Conţu Ghenadie , Ungureanu Alina , Hotineanu Adrian , Cotoneț Ion , Conţu Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERCP. Tratamentul stenozelor bilio-biliare posttransplant hepatic
Cotoneţ Alexei , Hotineanu Adrian , Hotineanu Vladimir , Ungureanu Alina , Cotoneț Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența noastră în tratamentul traumatismelor vasculare
Tabac D , Ţurcan Ala , Oţel Emilian , Castraveţ Andrei , Ştirbu Victoria , Cerevan Eugen , Jardan Daniela , Ungureanu Alina , Danu Silvia , Raileanu D.
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenții repetate în segmentul aorto-ilio-femural în perioada tardivă
Castraveţ Andrei , Tabac D , Ţurcan Aurel , Oţel Emilian , Ştirbu Victoria , Cerevan Eugen , Jardan Daniela , Danu Silvia , Raileanu D. , Ungureanu Alina
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reintervenții endoscopice la pacienții cu evoluție trenantă după ERCP
Cotoneţ Alexei , Ungureanu Alina , Hotineanu Adrian , Hotineanu Vladimir , Cotoneț Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revascularizarea chirurgicala a treimei inferioare a arterei poplitee și arterelor tibiale în procesele ocluziv-stenotice
Castraveţ Andrei , Tabac D , Ţurcan Aurel , Oţel Emilian , Ştirbu Victoria , Cerevan Eugen , Jardan Daniela , Raileanu D. , Ungureanu Alina , Danu Silvia
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul chirurgical al ischemiei acute periferice
Castraveţ Andrei , Tabac D , Ţurcan Aurel , Oţel Emilian , Castraveț Ad. , Cerevan Eugen , Jardan Daniela , Ştirbu Victoria , Raileanu D. , Ungureanu Alina , Danu Silvia
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Studiile clinice şi aspecte de monitorizare
Ungureanu Alina , Parii Sergiu , Nicolai Eugeniu , Valica Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2018 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aspecte actuale în biodisponibilitatea medicamentelor
Parii Sergiu1 , Nicolai Eugeniu1 , Ungureanu Alina1 , Parii Elena2 , Valica Vladimir1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2016 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea toxicităţii cronice a unui nou compus medicamentos combinat.
Parii Sergiu1 , Valica Vladimir1 , Gudumac Valentin1 , Nacu Viorel1 , Carauş Vladimir2 , Nicolai Eugeniu1 , Ungureanu Alina1 , Pantea Valeria1 , Cociug Adrian1 , Jian Mariana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-32. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea toxicităţii acute a suspensiei ”Doctor Merion” 100 ml
Parii Sergiu1 , Mereuţă Ion1 , Valica Vladimir1 , Carauş Vladimir2 , Ungureanu Alina1 , Nicolai Eugeniu1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(28-2) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Determinarea toxicităţii acute a unor noi compuşi chimici cu proprietăţi antituberculoase
Parii Sergiu1 , Valica Vladimir1 , Macaev Fliur12 , Pogrebnoi Serghei2 , Boldescu Veaceslav2 , Stîngaci Eugenia2 , Duca Gheorghe2 , Ivancic Albert2 , Rusnac Liliana1 , Nicolai Eugeniu1 , Ungureanu Alina1 , Uncu Livia1 , Macaeva Anastasia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-21. Vizualizări-1145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea toxicităţii acute a unor noi compuşi medicamentoşi combinaţi
Parii Sergiu1 , Valica Vladimir1 , Carauş Vladimir2 , Nicolai Eugeniu1 , Ungureanu Alina1 , Cojocari Alexandru1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa principiilor de bună practică de laborator în asigurarea calităţii studiilor preclinice
Parii Sergiu , Valica Vladimir , Ungureanu Alina , Scutar Corina , Ţurcan Lucia , Rusnac Liliana , Nicolai Eugeniu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 2(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-46. Vizualizări-976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedurile standard de operare în cercetarea farmaceutică, biomedicală și clinică
Parii Sergiu , Valica Vladimir , Ungureanu Alina , Rusnac Liliana , Parii Elena , Nicolai Eugeniu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of biomedical preclinical research involving laboratory animals
Parii Sergiu , Ungureanu Alina , Rusnac Liliana , Nicolai Eugeniu , Valica Vladimir
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 4(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 27 July, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24