IBN
Închide

131Publicaţii

941Descărcări

67417Vizualizări

Lupaşco Iulianna52Ţurcan Svetlana20Harea Gheorghe20Taran Natalia20Peltec Angela19Tofan-Scutaru Liudmila18Berliba Elina16Romanciuc (Vengher) Inna16Ţurcanu Adela15Ghelimici Tatiana14Proca Nicolae13Chirvas Elena12Hotineanu Vladimir10Hotineanu Adrian10Cazacov Vladimir9Ivanov Victoria7Cobîltean Lucia7Tănase Raisa7Cojuhari Maria7Popovici Mihail6Moscalu Iurie6Darii Eugeniu6Gribiniuc Anatol6Berezovscaia Elena6Onu Vera5Scorpan Anatolie5Bodrug Roman5Ivancov Grigore5Tocan Alina5Vengher Inna5Bivol Grigore4Ghicavîi Victor4Istrati Valeriu4Casapciuc Marina4Pereteatco Alexandr4Cumpătă Veronica4Cebanu Ecaterina4Ionaşcu Marina4Răileanu Ludmila4Rotaru Anatol3Gudumac Valentin3Rudic Valeriu3Bodrug Nicolae3Maev Svetlana3Scurtu Ala3Ivanov Vladimir3Bârca Silvia3Pogonea Ina3Gîţu Lora3Ţâmbală Carolina3Burda Tatiana3Ursachii Cristina3Holban Tiberiu2Bacinschi Nicolae2Hotineanu Raisa2Manea Diana2Pântea Victor2Parii Sergiu2Andrieş Lucia2Butorov Ivan2Cojocaru Victor2Donscaia Anna2Revenco Mircea2Spinei Larisa2Valica Vladimir2Ţurcanu Vasile2Znagovan Alexandru2Cojocaru-Toma Maria2Sturza Maria2Bugor Kalina2Piscialnicova Natalia2Bodrug Inga2Rabovila Ala2Maximenco Elena2Bodrug Nicolae2Balan Irina2Cervinski Irina2Popescul Ana2Talpă Dumitru2Scurtu Alina2Calin Ghenadie2Burgoci Serghei2Tofan Ludmila2Ceban Ludmila2Moraru Elena2Gherman Olimpiu1Antoci Lilian1Barba Doina1Caragaţ Zinaida1Cebotarescu Valentin1Cojuhari Lilia1Ghicavîi Vitalie1Iacub Vladimir1Corcimaru Ion1Groppa Liliana1Groppa Stanislav1Spînu Constantin1Sofroni Alexei1Tcaciuc Eugen1Munteanu Diana1Rotaru Dorin1Golovin Pavel1Stancu Mihai1Russu Ludmila1Railean Ludmila1Cojuhari M1Gratii V1Osman Antonina1Chitic Gabriela1Bardier Ludmila1Dumitraşcu Dan1Samohvalova E1Ţurcanu Svetlana1Dreglea Victoria1Cazacova Iulia1Nemerenco Ala1Popa Serghei1Gherman Olimpia1Osoianu Iurie1Catanoi Natalia1Taucci Larisa1Scurtov Natalia1Braşoveanu Vlad1Istrati Victoria1Lupaşco Daniela1Tcaciuc Eugen1Corlăteanu Alexandru1Cernat Mircea1Zatuşevschi Ivan1Florea Marina1Raica Marius1Şciuchin Ana1Romanciuc Elina1Crâşmari Alina1Juc Victoria1Lupaşcu Iuliana1Draciov Valerii1Serebreanschi Iraida1Mocanu Anna1Babiţchi Victoria1Gribinciuc Anatol1Jucov Alina1Moscalu Mihaela1Rotaru-Cojocari Diana1Botnarenco Mariana1Luchian Alina1Pavalachi Alina1Ţăruş Lidia1Burlac Denis1Ghelmici Tatiana1Pitel Ecaterina1Ghercavi Diana1Rusanovschi Victoria1Vitoroi Silvian1Ouş-Cebotar Mariana1Alexa Valeria1Naşco Victoria1Schipor Diana1Şumutovschi Elmira1Juc Victor1Pineau Pascal1Deli M.1Ganea Cătălin1Nedelcu Nina1Boţan Mihai1Bolocan Maria1Oboleșeva Galina1
Dumbrava Vlada-Tatiana
Cuvinte-cheie (299): liver cirrhosis (12), cirrhosis (5), цирроз печени (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 125. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Cholesterol evaluation in patients with bronchial asthma and chronic hbv infection
Chirvas Elena, Dumbrava Vlada-Tatiana, Lupaşco Iulianna
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Cancerogeneza în patologii cronice difuze hepatice.
Ghelimici Tatiana, Vengher Inna, Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul lipidic al pacienților cu infecție cronică virală B
Chirvas Elena, Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Taran Natalia, Harea Gheorghe, Vengher Inna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unii indicatori ai metabolismului la bolnavii cu hepatite cronice virale
Ghelimici Tatiana, Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Chirvas Elena, Berezovscaia Elena, Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urticaria spontană cronică asociată cu infecția Helicobacter Pylori: particularități clinico-paraclinice și oncoprevențiа.
Gribiniuc Anatol1, Dumbrava Vlada-Tatiana1, Lupaşco Iulianna1, Harea Gheorghe1, Chirvas Elena1, Oboleșeva Galina2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP AMT Centru
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о природе симптомов при хронических вирусных гепатитах – проявления основного заболевания или результат соматизации?
Венгер Инна, Лупашко Юлианна, Думбрава Влада-Татьяна, Березовская Елена
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Интернаука
Nr. 16(145) / 2020 / ISSN 2687-0142
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Afectarea duodenului la pacienții cu hepatită cronică virală C.
Ghelimici Tatiana, Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profile of hepatocellular carcinoma in the Republic of Moldova: first-hand information on the presentation, distribution and etiologies
Ţurcanu Adela1, Pitel Ecaterina1, Dumbrava Vlada-Tatiana1, Tcaciuc Eugen1, Donscaia Anna2, Peltec Angela1, Pineau Pascal3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Oncology,
3 Institut Pasteur
Romanian journal of internal medicine
Nr. 1(57) / 2019 / ISSN 2501-062X
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Hepatita cronică virală și carcinomul hepatocelular.
Ţurcanu Adela, Tcaciuc Eugen, Dumbrava Vlada-Tatiana, Donscaia Anna, Antoci Lilian, Cernat Mircea
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2-3(59-60) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Aspecte de diagnostic neinvaziv al miocardiopatiei în cadrul sindromului hepatopulmonar 
Ghelimici Tatiana, Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comorbiditățile alergice la pacienții cu patologie gastroduodenală
Gribiniuc Anatol, Dumbrava Vlada-Tatiana, Lupaşco Iulianna, Romanciuc (Vengher) Inna, Taran Natalia, Ghelimici Tatiana, Chirvas Elena, Harea Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 21 September, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile hemostazei la pacienţii cu ciroză hepatică decompensată în transplantul hepatic 
Taran Natalia, Hotineanu Adrian, Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 3 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile și profilaxia stărilor precanceroase ale esofagului
Vengher Inna, Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selecţia pacienţilor pentru transplantul hepatic: perioada de includere şi factorii de risc  
Taran Natalia1, Ivancov Grigore2, Peltec Angela1, Dumbrava Vlada-Tatiana1, Hotineanu Vladimir1, Hotineanu Adrian1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simptome frecvente în hepatita cronică virală – manifestări extrahepatice sau simptome asociate?
Romanciuc (Vengher) Inna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Lupaşco Iulianna, Harea Gheorghe, Taran Natalia, Chirvas Elena, Ghelmici Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul metabolic și cancerul hepatocelular
Lupaşco Iulianna1, Dumbrava Vlada-Tatiana1, Vengher Inna1, Berezovscaia Elena12, Lupaşco Daniela1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 19

Inter-relaţia dintre overlap sindrom şi splenopatia autoimuna portal hipertensivă
Cazacova Iulia, Dumbrava Vlada-Tatiana, Darii Eugeniu, Caragaţ Zinaida, Moscalu Iurie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea transdisciplinară și managementul curativ în peritonita bacteriană spontană dezvoltată, în ciroza hepatică
Ionaşcu Marina, Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Cazacov Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(68) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 11 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum de studiu postuniversitar prin rezidenţiat la specialitatea gastroenterologie
Dumbrava Vlada-Tatiana, Proca Nicolae, Ţurcanu Adela, Berliba Elina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(59) / 2016 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 23 February, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme farmaceutice utilizate in tratamentul maladiilor hepatice
Znagovan Alexandru, Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Ceban Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(59) / 2016 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 23 February, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 131