IBN
Închide
Volneanschi Ana Vladimir
Cuvinte-cheie (8): DDT (2), human milk (1), PSB (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2013 - 2

Ion Bahnarel – remarcabil manager, savant şi pedagog
Volneanschi Ana
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты мониторинга содержания ДДТ и ПХБ в продуктах питания и грудном молоке проведенного в Республике Молдова в 2008-2010 гг.
Стратулат Татьана, Sîrcu Raisa, Volneanschi Ana, Zavtoni Mariana, Бойцу Е., Скурту Р., Covric Ala
Национальный центр общественного здоровья
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 8 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 December, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Profilul naţional privind managementul substanţelor chimice în R. Moldova şi rolul ministerului sănătăţii în soluţionarea problemei inofensivităţii chimice
Volneanschi Ana, Sîrcu Raisa, Socoliuc Pavel, Stratulat Tatiana, Ţugui Tatiana, Păgînu Violeta, Marduhaeva Ludmila
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(31) / 2010 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неутилизированные пестициды из числа соз и оценка уровня загрязнения ими продуктов питания и организма человека
Volneanschi Ana, Стратулат Татьана, Sîrcu Raisa, Соколюк П
Национальный центр общественного здоровья
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(28) / 2010 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Unele aspecte ale poluării solurilor cu pesticide organoclorurate
Juc Liliana, Stratulat Tatiana1, Bouvet Yvette2, Ungureanu Dumitru, Volneanschi Ana1
1 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Mediul Ambiant
Nr. 1(31) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5