IBN
Închide
Smerea Svetlana Vasile
Cuvinte-cheie (44): anthers (2), in vitro culture (2), caractere cantitative (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Distinctivitatea plantelor dublu-haploide de orz de primăvară față de forma inițială
Andronic Larisa, Smerea Svetlana, Schin Victoria, Mărîi Liliana, Racu V.
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul surselor de variație (infecție virală, explant) în inducerea variabilității la somaclonele SC0 de tomate
Smerea Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul relațiilor gazdă – patogen în declanşarea bolilor la plante şi identificarea genotipurilor rezistente
Lupaşcu Galina, Andronic Larisa, Smerea Svetlana, Mihnea Nadejda
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul varianței genotipice și fenotipice a caracterelor de productivitate la descendenții dubluhaploizilor de orz de primăvară
Smerea Svetlana, Andronic Larisa
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Biotechnological approaches in barley improvement through androgenesis
Smerea Svetlana, Andronic Larisa
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Evaluarea microstructurală a calusurilor derivate de la genotipuri de tomate cu diferită reacţie de răspuns la agenţi virali
Andronic Larisa, Smerea Svetlana, Bujoreanu Valeriu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea reacţiei de răspuns a histogenelor de diferită origine citopatică şi identificarea condiţiilor de inducere a calusogenezei şi morfogenezei la tomate
Smerea Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inițierea culturii in vitro din embrioni imaturi la porumb
Smerea Svetlana, Schin Victoria
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Assessing the impact of common action or lonely of barley stripe mosaic virus and gamma rays on wheat productivity indices
Smerea Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of variation on potato somaclones using  biochemical analysis
Smerea Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 4-a. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ultrastructural evaluation and histological peculiarities of androgenetic structures of barley
Andronic Larisa, Macovei Ecaterina, Smerea Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 9 July, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Variabilitatea caracterelor cantitative la orz în generaţiile M0-M3 la plantele
Grigorov Tatiana, Smerea Svetlana, Andronic Larisa, Berzoi Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 February, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Some reactions to virus infections of Solanum Lycopersicum L. Genotypes with different defense responses
Autor Nou1, Balashova Irina2, Bujoreanu Valeriu1, Smerea Svetlana1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Institute of Vegetable Breeding and Seeds Production
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, conferinţă ştiinţifică internaţională
(Ed. a 6-a) . 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul comparativ al capacității androgenetice și regenerării plantelor la diferite genotipuri de orz în funcție de schema de cultivare in vitro
Smerea Svetlana, Andronic Larisa
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, conferinţă ştiinţifică internaţională
(Ed. a 6-a) . 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14