IBN
Închide
Untilă Pantelei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2018 - 1

Probleme complexe la calcularea circuitelor electrice
Untilă Pantelei1 , Corolevschi Boris1 , Spînu Vasile2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, Străşeni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Cercetarea experimentală a fenomenelor galvanomagnetice în aliajele GaSb + Fe
Korolevski Boris , Guţuleac Leonid , Postolachi Igor , Untilă Pantelei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conductivitatea electrica a aliajelor GaSb+Fe
Korolevski Boris , Guţuleac Leonid , Postolachi Igor , Untilă Pantelei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietatile termoelectrice a solutiilor solide de tipul Ga-Sb-Fe
Korolevski Boris , Guţuleac Leonid , Postolachi Igor , Untilă Pantelei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Comportarea nichelului în antimonidul de galiu ca dopant.
Gheorghiţă Andrian1 , Gheorghiţă Eugen1 , Guţuleac Leonid1 , Caraman Mihail2 , Korolevski Boris1 , Untilă Pantelei1 , Melinte Victoria1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(2) / 2016 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 1 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele modalităţi de determinare experimentală a tensiunii electromotoare şi a rezistenţei interioare a unui generator de curent continuu
Gheorghiţă Eugen1 , Untilă Pantelei1 , Lîsîi Aliona2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, or. Călăraşi
Fizica şi tehnologiile moderne
Ediția a 22-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

O metodă neobişnuită de măsurare a tensiunii electromotoare în cursul liceal de fizică
Aramă Efim1 , Gheorghiţă Eugen2 , Untilă Pantelei2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile proprietăţilor fizice ale antimonidului de galiu dopat cu nichel
Gheorghiţă Andrian1 , Gheorghiţă Eugen1 , Guţuleac Leonid1 , Caraman Maria2 , Korolevski Boris1 , Untilă Pantelei1 , Melinte Victoria1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Problema grupării surselor de curent electric continuu
Gheorghiţă Eugen1 , Guţuleac Leonid1 , Spînu Vasile2 , Untilă Pantelei1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, Străşeni
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(5) / 2014 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de grupare a surselor de curent electric continuu
Gheorghiţă Eugen1 , Guţuleac Leonid1 , Spînu Vasile2 , Untilă Pantelei1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, Străşeni
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(10) / 2014 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 26 January, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Aplicarea numerelor complexe la calcularea circuitului electric sinusoidal cu elemente RC
Gheorghiţă Eugen , Korolevski Boris , Melinte Victoria , Ceban Valeriu , Untilă Pantelei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-29. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinare in pregătirea profesorilor de fizică
Gheorghiţă Eugen , Korolevski Boris , Melinte Victoria , Untilă Pantelei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

O metodă alternativă de demonstrare a formulei lentilei subţiri
Gheorghiţă Eugen1 , Untilă Pantelei1 , Korolevski Boris1 , Spînu Vasile2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, Străşeni
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Metode fizice de determinare a vitezei circulaţiei sângelui
Aramă Efim1 , Gheorghiţă Eugen2 , Untilă Pantelei2 , Untilă Maria3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(33-34) / 2011 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Efecte optice in semiconductoarele semimagnetice Hg1-xMnxTe, Hg1-x-yCdxMnyTe
Gheorghiţă Andrian1 , Gheorghiţă Eugen1 , Guţuleac Leonid1 , Postolachi Igor1 , Untilă Pantelei1 , Ivanov-Omskii Vladimir2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul Fizico-Tehnic A.F.Ioffe al AŞ din Sanct-Petersburg
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 12 December, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specific features of optic qualities of Hg1-xMnxTe and Hg1-x-yCdxMnyTe semimagnetic materials with narrow GAP compared with Hg1-xCdxTe nonmagnetic semiconductor
Gheorghita Eugene , Guţuleac Leonid , Postolachi Igor , Untilă Pantelei
Tiraspol State University
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 4(7) / 2008 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Development of dissipative structures on surface of dielectric liquid in electrostatic field
Constantinov Boris1 , Bocan V.12 , Pasechnic T.3 , Untilă Pantelei2 , Petrov M.4 , Sircu S.1
1 Technical University of Moldova,
2 Tiraspol State University,
3 Moldova State University,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 2(4) / 2005 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17