IBN
Închide

32Publicaţii

235Descărcări

13229Vizualizări

Evtodiev Silvia
Cuvinte-cheie (121): Ga2S3 (2), fotoluminescenţă (2), conductivity (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Absorbția optică și fotoluminescența compozitului Ga2S3-Ga2O3
Caraman Iuliana1, Evtodiev Igor23, Untila Dumitru2, Dmitroglo Liliana2, Sprînceanu Veaceslav2, Caraman Mihail2, Evtodiev Silvia42, Palachi Leonid5
1 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
5 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimental Investigations in Environmental Engineering
Evtodiev Igor1, Sirețanu Daniel2, Moraru Felicia2, Evtodiev Silvia3
1 State University of Moldova,
2 Lyceum “Orizont”, mun. Chişinău,
3 University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotoluminescența nanostructurilor obținute prin intercalare cu Cd și Zn a monocristalelor de GaTe
Evtodiev Igor12, Caraman Iuliana2, Untila Dumitru12, Vatavu-Cuculescu Elmira1, Dmitroglo Liliana1, Evtodiev Silvia1, Spoială Dorin1, Caraman Mihail1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 10 June, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure and photoluminescence of the ZnTe-GaTe nanostructures obtained by thermal annealing of GaTe plates  in Zn vapours
Untila Dumitru12, Caraman Iulia2, Evtodiev Igor12, Spalatu Nicolae3, Dmitroglo Liliana1, Evtodiev Silvia1, Spoială Dorin1, Volobujeva O.3, Caraman Mihail1
1 State University of Moldova,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
3 Tallinn University of Technology
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Analiza urmelor în sarea de bucătărie prin metoda spectroscopiei atomice emisionale
Evtodiev Silvia1, Struc Margarita2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Liceul Teoretic „M. Lomonosov“, Bălţi
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 1(29) / 2017 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 30 June, 2018. Descarcări-37. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Growth and characterization of Eu doped GaSe single crystals by X-ray diffraction and raman spectroscopy
Untila Dumitru12, Evtodiev Igor21, Caraman Iuliana3, Kantser Valeriu12, Spalatu Nicolae4, Dmitroglo Liliana2, Evtodiev Silvia2, Spoială Dorin2, Rotaru Irina2, Gashin P.2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
4 Tallinn University of Technology
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Irreversible thermal transformations of optical constants of petroleum compounds thin layers on the metal surfaces
Evtodiev Silvia12, Dmitroglo Liliana1, Evtodiev Igor13, Gurău Nicolae4, Popovici Tudor2, Caraman Mihail1
1 State University of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 National Center for Judicial Expertise
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 4. 2017. Germany. ISBN 978-3-940237-47-7.
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luminescența nanocompozitelor din calcogenuri de Ga, In ȘI Zn
Evtodiev Igor12, Caraman Iuliana3, Untila Dumitru12, Evtodiev Silvia1, Dmitroglo Liliana1, Spoială Dorin1, Caraman Mihail1, Rotaru Irina1, Gaşin Petru1, Canţer Valeriu12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical and Photoelectric Properties of Planar Structures Obtained by Thermal Annealing of Ga2S3 Plates in Zn Vapors
Caraman Iuliana1, Evtodiev Silvia2, Untila Dumitru23, Palachi Leonid4, Susu Oana5, Evtodiev Igor23, Kantser Valeriu23
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 State University of Moldova,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Free International University of Moldova,
5 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science
Nr. 12(214) / 2017 / ISSN 1862-6300
Disponibil online 1 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietati optice ale compozitului Ga2O3-Ga2S3
Evtodiev Igor12, Caraman Iuliana3, Canţer Valeriu21, Evtodiev Silvia14, Gaşin Petru1, Sprînceanu Veaceslav1, Dmitroglo Liliana1, Zasaviţchi Efim2, Untila Dumitru12, Caraman Mihail1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural and optical properties of composites containing AIIBVI and  AIIBVI semiconductors
Evtodiev Igor12, Untila Dumitru21, Evtodiev Silvia1, Caraman Iuliana3, Gashin P.1, Dmitroglo Liliana1, Rotaru Irina1, Kantser Valeriu12
1 State University of Moldova,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(16) / 2017 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermal transformations of the optical constants of petroleum products films on the water surface
Evtodiev Silvia12, Caraman Iuliana3, Untila Dumitru14, Caraman Mihail1
1 State University of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
4 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 4. 2017. Germany. ISBN 978-3-940237-47-7.
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Expertiza ecologico-judiciară – parte componentă a științelor integraționale ,,PASCO” în Republica Moldova: realizări și perspective
Avornic Gheorghe, Aşevschi Valentin, Evtodiev Silvia, Evtodiev Igor
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural and optical properties of Ga and In oxides on AIIIBVI semiconductor substrate
Evtodiev Silvia12, Caraman Mihail1
1 State University of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Absorbţia luminii în microparticule neorganice individuale depuse pe suport transparent optic şi suspendate în lichid omogen optic
Evtodiev Silvia
Didact Vega SRL
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 30 June, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici numerice şi legităţi statistice în teoria fiabilităţii
Evtodiev Silvia1, Veleşcu Dorina2, Evtodiev Igor2
1 Didact Vega SRL,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 30 June, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laboratoare multimedia în explorarea fizicii moderne
Evtodiev Igor12, Evtodiev Silvia21, Luchian Efimia1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Didact Vega SRL
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laboratoare multimedia în explorarea fizicii moderne
Evtodiev Igor12, Evtodiev Silvia21, Luchian Efimia1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Didact Vega SRL
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laborator de ştiinţe integrate Didact Vega pentru învăţământul preuniversitar
Evtodiev Silvia12, Luchian Efimia1, Evtodiev Igor12, Untila Dumitru1, Caraman Mihail1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Didact Vega SRL
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unelte interactive pentru geometria modernă
Luchian Efimia1, Evtodiev Igor12, Evtodiev Silvia21, Rotaru Irina1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Didact Vega SRL
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32