IBN
Închide
Evtodiev Silvia Veaceslav
Cuvinte-cheie (50): Ga2S3 (2), photoluminescence (2), absorbție optică (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Absorbția optică și fotoluminescența compozitului Ga2S3-Ga2O3
Caraman Iuliana1, Evtodiev Igor23, Untila Dumitru2, Dmitroglo Liliana2, Sprînceanu Veaceslav2, Caraman Mihail2, Evtodiev Silvia42, Palachi Leonid5
1 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
5 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotoluminescența nanostructurilor obținute prin intercalare cu Cd și Zn a monocristalelor de GaTe
Evtodiev Igor12, Caraman Iuliana2, Untila Dumitru12, Vatavu-Cuculescu Elmira1, Dmitroglo Liliana1, Evtodiev Silvia1, Spoială Dorin1, Caraman Mihail1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 10 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure and photoluminescence of the ZnTe-GaTe nanostructures obtained by thermal annealing of GaTe plates  in Zn vapours
Untila Dumitru12, Caraman Iulia2, Evtodiev Igor12, Spalatu Nicolae3, Dmitroglo Liliana1, Evtodiev Silvia1, Spoială Dorin1, Volobujeva O.3, Caraman Mihail1
1 State University of Moldova,
2 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology,
3 Tallinn University of Technology
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Analiza urmelor în sarea de bucătărie prin metoda spectroscopiei atomice emisionale
Evtodiev Silvia1, Struc Margarita2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Liceul Teoretic „M. Lomonosov“, Bălţi
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 1(29) / 2017 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 30 June, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Growth and characterization of Eu doped GaSe single crystals by X-ray diffraction and raman spectroscopy
Untila Dumitru12, Evtodiev Igor21, Caraman Iuliana3, Kantser Valeriu12, Spalatu Nicolae4, Dmitroglo Liliana2, Evtodiev Silvia2, Spoială Dorin2, Rotaru Irina2, Gashin P.2
1 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology of the Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova,
3 “Vasile Alecsandri” University of Bacau,
4 Tallinn University of Technology
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Irreversible thermal transformations of optical constants of petroleum compounds thin layers on the metal surfaces
Evtodiev Silvia12, Dmitroglo Liliana1, Evtodiev Igor13, Gurău Nicolae4, Popovici Tudor2, Caraman Mihail1
1 State University of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”,
3 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology of the Academy of Sciences of Moldova,
4 National Center for Judicial Expertise
Central and Eastern European Conferenceon Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 4. 2017. Germany. ISBN 978-3-940237-47-7.
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical and Photoelectric Properties of Planar Structures Obtained by Thermal Annealing of Ga2S3 Plates in Zn Vapors
Caraman Iuliana1, Evtodiev Silvia2, Untila Dumitru23, Palachi Leonid4, Susu Oana5, Evtodiev Igor23, Kantser Valeriu23
1 Universitatea din Bacău,
2 State University of Moldova,
3 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Free International University of Moldova,
5 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science
Nr. 12(214) / 2017 / ISSN 1862-6300
Disponibil online 1 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietati optice ale compozitului Ga2O3-Ga2S3
Evtodiev Igor12, Caraman Iuliana3, Canţer Valeriu21, Evtodiev Silvia14, Gaşin Petru1, Sprînceanu Veaceslav1, Dmitroglo Liliana1, Zasaviţchi Efim2, Untila Dumitru12, Caraman Mihail1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural and optical properties of composites containing AIIBVI and  AIIBVI semiconductors
Evtodiev Igor12, Untila Dumitru21, Evtodiev Silvia1, Caraman Iuliana3, Gashin P.1, Dmitroglo Liliana1, Rotaru Irina1, Kantser Valeriu12
1 State University of Moldova,
2 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology of the Academy of Sciences of Moldova,
3 “Vasile Alecsandri” University of Bacau
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(16) / 2017 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermal transformations of the optical constants of petroleum products films on the water surface
Evtodiev Silvia12, Caraman Iuliana3, Untila Dumitru14, Caraman Mihail1
1 State University of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”,
3 “Vasile Alecsandri” University of Bacau,
4 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology of the Academy of Sciences of Moldova
Central and Eastern European Conferenceon Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 4. 2017. Germany. ISBN 978-3-940237-47-7.
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Structural and optical properties of Ga and In oxides on AIIIBVI semiconductor substrate
Evtodiev Silvia12, Caraman Mihail1
1 State University of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Absorbţia luminii în microparticule neorganice individuale depuse pe suport transparent optic şi suspendate în lichid omogen optic
Evtodiev Silvia
Didact Vega SRL
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 30 June, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici numerice şi legităţi statistice în teoria fiabilităţii
Evtodiev Silvia1, Veleşcu Dorina2, Evtodiev Igor2
1 Didact Vega SRL,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 30 June, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Emission spectra for analysing elements in clues using optical method
Evtodiev Silvia1, Koss A.2, Evtodiev Igor3
1 Didact Vega SRL,
2 Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău,
3 State University of Moldova
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 23 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţii experimentale asupra unor caracteristici fizicochimici de determinare a calităţii apei
Luchian Efimia, Evtodiev Silvia
Universitatea de Stat din Moldova
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 23 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulation of radiation transmittance through electro-optic technologies
Vizitiv G.1, Calancea L.1, Evtodiev Igor2, Evtodiev Silvia3
1 Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău,
2 State University of Moldova,
3 Didact Vega SRL
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 23 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The experimental study of real and ideal harmonic oscillators
Evtodiev Igor1, Koss A.2, Evtodiev Silvia3
1 State University of Moldova,
2 Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău,
3 Didact Vega SRL
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 23 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Absorbtia luminii si fotoluminescenta ionilor eu3+ in cristale de caf2
Untila Dumitru, Racoveţ Oxana, Evtodiev Silvia, Caraman Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(52) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photoluminescence of nanolamelar structures with metal dots obtained by GaS monocrystal intercalation
Caraman Iuliana1, Stamate Maria1, Evtodiev Silvia2, Untila Dumitru2, Luchian Efimia2
1 “Vasile Alecsandri” University of Bacau,
2 State University of Moldova
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 2 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii şi soluţii pentru învăţământ modern
Evtodiev Silvia1, Mateian Rodica2, Mateian Călin2, Mardari Svetlana3, Evtodiev Igor1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia „AlfaVega“,
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22