IBN
Închide
Sîrcu Raisa F.
Cuvinte-cheie (103): exposure (4), Food (4), public health (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Estimarea igienică a gradului de contaminare a produselor alimentare cu pesticide organoclorurate și a riscului asociat consumului lor
Zavtoni Mariana, Sîrcu Raisa, Opopol Nicolae, Pînzaru Iurie
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea riscului pentru sănătatea lucrătorilor agricoli asociat aplicării produselor de uz fi tosanitar
Sîrcu Raisa, Țurcanu Gheorghii, Opopol Nicolae, Zavtoni Mariana, Pînzaru Iurie, Scurtu Raisa
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(79) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pesticides residue determination in vegetables and fruits commonly used in Republic of Moldova and estimation of human intake
Syrku Raisa, Țurcanu Gheorghii, Opopol Nicolae, Pynzaru Iu., Manceva Tatiana, Scurtu Raisa
National Agency for Public Health
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(14) / 2019 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Rolul medicului de familie în cazul intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de origine chimică
Manceva Tatiana, Pînzaru Iurie, Sîrcu Raisa
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Acute chemical poisonings in the Republic of Moldova: 5 years review
Pynzaru Iu., Manceva Tatiana, Syrku Raisa, Bahnarel Ion, Sanduleac Elena
National Center of Public Health
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(12) / 2017 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 15 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte toxicologice ale fertilizanţilor de producere autohtonă
Jardan Elena, Sîrcu Raisa, Pînzaru Iurie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes over time in persistent organic pollutants (POP) concentrations in human milk in the Republic of Moldova
Tîrsina Alla12, Syrku Raisa1, Pynzaru Iu.1, Bahnarel Ion1
1 National Center of Public Health,
2 Necunoscută, Portugalia
Toxicological and Environmental Chemistry
Nr. 5-6(99) / 2017 / ISSN 0277-2248
Disponibil online 16 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea aplicării pesticidelor în Republica Moldova şi a impactului lor asupra sănătăţii populaţiei
Pînzaru Iurie, Sîrcu Raisa, Țurcanu Gheorghii
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea indicilor proceselor metabolice de bază pe şobolani la acţiune subcronică a produsului de uz fitosanitar Cuprocsan 345 SC
Sîrcu Raisa, Jardan Elena, Pînzaru Iurie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human exposure assessment of the polycyclic aromatic hydrocarbons through the food consumption
Syrku Raisa, Pynzaru Iu., Bogdevich Oleg, Cadochnikov Oleg
National Center of Public Health
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The risk that it presents pesticides on health state
Zavtoni Mariana, Syrku Raisa, Migalatiev Raisa, Negru Svetlana
National Center of Public Health
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Biomarkeri de expunere la evaluarea riscului acţiunii pesticidelor
Sîrcu Raisa, Jardan Elena, Pînzaru Iurie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 25 November, 2017. Descarcări-35. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea indicilor biochimici ai serului sanguin la femele de şobolan gestante expuse cronic la bifenili policloruraţi.
Sîrcu Raisa, Zavtoni Mariana, Pînzaru Iurie, Grama Octavian
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea siguranței produselor cosmetice
Jardan Elena, Pînzaru Iurie, Sîrcu Raisa
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 22 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de alternativă de testare a toxicităţii
Jardan Elena, Sîrcu Raisa, Pînzaru Iurie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nitraţii in legume: evaluarea expunerii populaţiei şi a impactului asupra sănătăţii
Țurcanu Gheorghii, Pînzaru Iurie, Sîrcu Raisa
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 27 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea bolilor netransmisibile asociate cu poluarea organismului uman cu poluanți organici persistenți
Sîrcu Raisa, Zavtoni Mariana, Pânzaru Iurie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 21 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sectorului de sănătate pentru atingerea obiectivului 2020 in abordarea strategică a managementului internaţional al substanţelor chimice
Pînzaru Iurie, Sîrcu Raisa, Jardan Elena
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Estimarea expunerii şi incorporării cotidiene a hidrocarburilor aromatice policiclice la populația orașului Chișinău
Sîrcu Raisa, Pînzaru Iurie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea igienică a gradului de contaminare a legumelor cu reziduuri de pesticide
Zavtoni Mariana1, Opopol Nicolae2, Sîrcu Raisa1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31