IBN
Închide

101Publicaţii

522Descărcări

43638Vizualizări

Sîrbu Tamara
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 67. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 19
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 57
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 14

Antifungal activity of microalgae isolated from the water of “La Izvor” lake
Ţurcan Olga , Syrbu T.
Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antimicrobial activity of actinobacteria isolated from water column and biofilm of the lake system La Izvor (Republic of Moldova)
Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim , Syrbu T. , Slănină Valerina , Cebotari Victoria
Institute of Microbiology and Biotechnology
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 2(29) / 2022 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea practicilor Științei Deschise la consolidarea Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene (CNMN)
Bogdan-Golubi Nina1 , Sîrbu Tamara1 , Bîrsa Maxim1 , Cernăuţeanu Victor2 , Cojocaru Irina3
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 22 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea practicilor Științei Deschise la consolidarea Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene (CNMN)
Bogdan-Golubi Nina1 , Sîrbu Tamara1 , Bîrsa Maxim1 , Cernăuţeanu Victor2 , Cojocaru Irina3
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biodiversitatea fungilor din ecosistemele acvatice cu apă dulce ale parcului „La Izvor” din municipiul Chișinău
Moldovan Cristina , Sîrbu Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(346) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea viabilității tulpinilor de drojdii după 15 ani de conservare
Sîrbu Tamara , Slănină Valerina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
One Health and Risk Management
Nr. 3(3) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methods of conservation of microalgae and cyanobacteria
Ţurcan Olga , Syrbu T.
Institute of Microbiology and Biotechnology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Open science practice used in strengthening the national collection of non-pathogenic microorganisms
Bogdan-Golubi Nina1 , Syrbu T.1 , Byrsa Maxim1 , Cernăuţeanu Victor2 , Cojocaru Irina3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 State University of Moldova
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul activității enzimatice a fungilor acvatici
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of Lake Fungi biodiversity in from the La Izvor lake (Chisinau municipality)
Moldovan Cristina , Syrbu T.
Institute of Microbiology and Biotechnology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of ZnO and Cu nanoparticles supplemented in the rehydration medium on lyophilized micromycetes
Syrbu T. , Ţurcan Olga , Timush Ion
Institute of Microbiology and Biotechnology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viability and stability of aquatic fungi of biotechnological interest after lyophilization
Syrbu T. , Ţurcan Olga , Moldovan Cristina , Timush Ion
Institute of Microbiology and Biotechnology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viability and stability of fungi isolated from lake La Izvor after lyophilization
Syrbu T. , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biology and sustainable development
Ediția 20, R. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viability and stability of lyophilized micromycetes in the presence of Cu and ZnO nanoparticles
Syrbu T. , Ţurcan Olga , Timush Ion
Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Acţiunea mediilor de rehidratare în baza nanoparticulelor asupra viabilităţii micromicetelor liofilizate
Sîrbu Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea antifungică a micromicetelor după liofilizare și conservare în prezența nanoparticulelor
Sîrbu Tamara1 , Moldovan Cristina1 , Ţurcan Olga1 , Timuș Ion1 , Gorincioi (Olednic) Viorina2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of micromycetes viability from national collection of non-pathogenic microorganisms after 15 years of storage
Syrbu T. , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga
Institute of Microbiology and Biotechnology
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(28) / 2021 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liofilizarea - metodă sigură de conservare a microorganismelor de interes biotehnologic
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul acvatic – sursă de microorganisme de interes biotehnologic
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga , Slănină Valerina , Batîr Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările micromicetelor după o perioadă îndelungată de conservare
Sîrbu Tamara , Ţurcan Olga , Moldovan Cristina , Timuș Ion
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 101