IBN
Închide

85Publicaţii

364Descărcări

32729Vizualizări

Sîrbu Tamara
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 56. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 9

Acţiunea mediilor de rehidratare în baza nanoparticulelor asupra viabilităţii micromicetelor liofilizate
Sîrbu Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea antifungică a micromicetelor după liofilizare și conservare în prezența nanoparticulelor
Sîrbu Tamara1 , Moldovan Cristina1 , Ţurcan Olga1 , Timuș Ion1 , Gorincioi Viorina2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of micromycetes viability from national collection of non-pathogenic microorganisms after 15 years of storage
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga
Institute of Microbiology and Biotechnology
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(28) / 2021 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liofilizarea - metodă sigură de conservare a microorganismelor de interes biotehnologic
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul acvatic – sursă de microorganisme de interes biotehnologic
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga , Slănină Valerina , Batîr Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările micromicetelor după o perioadă îndelungată de conservare
Sîrbu Tamara , Ţurcan Olga , Moldovan Cristina , Timuș Ion
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul acţiunii mediilor de rehidratare în baza nanoparticulelor asupra viabilităţii micromicetelor liofilizate
Sîrbu Tamara1 , Timuș Ion1 , Ţurcan Olga1 , Moldovan Cristina1 , Gorincioi Viorina2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul bacteriilor din lacul „La Izvor, Municipiul Chișinău”
Slănină Valerina , Batîr Ludmila , Sîrbu Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of the enzymatic properties of some microoganisms isolated from lake La Izvor
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Slănină Valerina
Institute of Microbiology and Biotechnology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Elaborarea procedeelor pentru liofilizarea şi păstrarea microorganismelor
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga , Burţeva Svetlana , Bîrsa Maxim
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea viabilităţii fungilor din genul Penicillium liofilizaţi în prezenţa nanoparticulelor
Sîrbu Tamara1 , Timuș Ion1 , Ţurcan Olga1 , Moldovan Cristina1 , Gorincioi Viorina2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Intellectus
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul nanoparticulelor de Fe2CuO4 ȘI F2ZnO4 asupra micromicetelor din genul Trichoderma
Sîrbu Tamara1 , Timuș Ion1 , Gorincioi Viorina2 , Moldovan Cristina1 , Ţurcan Olga1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medii de reactivare a microorganismelor liofilizate în baza extracte de origine cianobacteriană şi nanoparticulelor de fier
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga , Burţeva Svetlana , Bîrsa Maxim
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul influenței nanoparticulelor suplimentate în mediul de cultură asupra viabilității micromicetelor după liofilizare.
Sîrbu Tamara1 , Timuș Ion1 , Moldovan Cristina1 , Ţurcan Olga1 , Gorincioi Viorina2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul viabilității tulpinilor de micromicete cultivate pe medii cu nanoparticule
Sîrbu Tamara1 , Gorincioi Viorina2 , Moldovan Cristina1 , Ţurcan (Olan) Olga1 , Timuș Ion1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние наночастиц Fe3O4 на рост микромицетов в присутствие трифлуралина
Сырбу Тамара
Институт микробиологии и биотехнологии
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction
Vol.1. 2020. Tiraspol. ISBN 978-9975-150-59-0.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние наночастиц железа на рост и антифунгальную активность микромицетов рода Trichoderma
Тимуш Ион , Молдован Кристина , Цуркан Ольга , Сырбу Тамара
Институт микробиологии и биотехнологии
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction
Vol.1. 2020. Tiraspol. ISBN 978-9975-150-59-0.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

A new approach to remediation of soils contaminated by persistent organic pollutants
Corcimaru Serghei1 , Tănase Ana1 , Cozma Vasile1 , Rastimesina Inna1 , Postolachi Olga1 , Sîrbu Tamara1 , Slănină Valerina1 , Batyr Ludmila1 , Chiselita Oleg1 , Gutsul Tatiana2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the action of Fe nanoparticles on filamentous fungi
Timush Ion1 , Gorinchoy Viorina2 , Sîrbu Tamara1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medii de protecţie în baza substanțelor de origine biologică pentru liofilizarea microorganismelor
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan (Olan) Olga , Burţeva Svetlana , Bîrsa Maxim
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 85