IBN
Închide

51Publicaţii

98Descărcări

7975Vizualizări

Sîrbu Tamara Tudor
Cuvinte-cheie (56): Micromycetes (6), Antifungal activity (3), Streptomycetes (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 26.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 8

Antifungal and phytostimulation activity of penicillium fungi
Sîrbu Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul nanoparticulelor de Cu, Co şi ZnO asupra micromicetelor
Sîrbu Tamara, Timuș Ion
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul nanoparticulelor de Fe2O3, Fe2ZnO4 şi Fe2CuO4 asupra activităţii biosintetice a micromicetelor
Sîrbu Tamara1, Timuș Ion1, Gorincioi Viorina2, Maslobrod Serghei2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of nanoparticles of Cu, Co, and ZnO on micromycetes
Timuș Ion1, Sîrbu Tamara1, Maslobrod Serghei2, Mirgorod Yu.3, Borsch N.3, Borodina Valentina3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
3 Southwest State University
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanobioremediation: the effects of nanoscaled zerovalent iron on the activity of the soil microbial biomass and exogenous pop degrading microorganisms in soil polluted by pops
Corcimaru Serghei1, Tănase Ana1, Cozma Vasile1, Rastimesina Inna1, Postolachi Olga1, Sîrbu Tamara1, Slănină Valerina1, Batyr Ludmila1, Chiselitsa Oleg1, Gutsul Tatiana2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 17 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea mediului nutritiv pentru cultivarea tulpinii Penicillium funiculosum – sursă de catalază
Sîrbu Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние метаболитов Penicillium Funiculosum Thom и Penicillium Corylophilum Dierckx на вегетацию огурца
Сырбу Тамара, Щербакова Татьяна
Институт микробиологии и биотехнологии
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние слабого переменного магнитного поля на рост и активность микромицетов
Сырбу Тамара1, Маслоброд Сергей2, Шибаев Александр3, Шибаева И.3, Сидоренко А.3
1 Институт микробиологии и биотехнологии АНМ, Кишинев, Молдова,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Электронная обработка материалов
Nr. 4(54) / 2018 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Acţiunea nanoparticulelor de Fe3O4 şi Fe(0) asupra creşterii micromicetelor în prezenţa trifluralinei
Sîrbu Tamara1, Zop Anna1, Guţul Tatiana2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul nanoparticulelor de Fe3O4 asupra activităţii antifungice a micromicetelor
Sîrbu Tamara1, Zop Anna1, Guţul Tatiana2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viabilitatea micromicetelor în funcție de condițiile utilizate în procesul de liofilizare
Sîrbu Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viabilitatea şi stabilitatea micromicetelor păstrate sub ulei mineral
Sîrbu Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Action of N Fe3O4 nanoparticles on micromycetes in the presence of trifluralin
Sîrbu Tamara1, Moldovan Cristina1, Zop Anna1, Gutsul Tatiana2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology of the Academy of Sciences of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea trifluralunului asupra micromicetelor
Sîrbu Tamara, Bîriţa Cristina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cresterea şi dezvoltarea micromicetelor în prezenţa triluralinului şi a nanoparticulelor de FE3O4
Sîrbu Tamara, Zop Anna, Guţul Tatiana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of nanoparticles on the viability of fungus Penicillium funiculosum – producer of catalase
Sîrbu Tamara1, Maslobrod Serghei2, Mirgorod Yu.3, Borodina Valentina3, Borsch N.3, Ageeva L.3
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 Southwest State University
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effectiveness of penicillium exometabolites against pathogens
Moldovan Cristina, Sîrbu Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние водных дисперсий с наночастицами серебра, меди и висмута на жизнеспособность гриба Penicillium Funiculosum, продуцента каталазы
Сырбу Тамара1, Маслоброд Сергей2, Миргород Юрий3, Борщ Н.3, Бородина Валентина3, Агеева Лилия3
1 Институт микробиологии и биотехнологии АНМ, Кишинев, Молдова,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
3 Юго-Западный Государственный университет
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние слабого магнитного поля на непатогенные микроорганизмы
Сырбу Тамара1, Маслоброд Сергей2, Шибаев Александр3, Гройсман Ирина3, Сидоренко Ала3
1 Институт микробиологии и биотехнологии АНМ, Кишинев, Молдова,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Activitatea antifungică a unor tulpini autohtone de microorganisme după 3 şi 6 ani de conservare în stare liofilizată
Batîr Ludmila, Slănină Valerina, Sîrbu Tamara, Chiseliţă Oleg
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Intellectus
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 16 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 51