IBN
Închide
Globa Pavel
Cuvinte-cheie (44): dendritic cells (2), Thermal effects (2), prostate cancer (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Densitatea macrofagilor și a celulelor dendritice corelate cu profunzimea invaziei în carcinomul de prostată
Globa Tatiana, Globa Lilian, David Valeriu, Pelin Elina, Globa Pavel, Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Macrophages and dendritic cells density correlates with depth of invasion in the prostate carcinoma
Globa Tatiana, Globa Lilian, David Valeriu, Globa Pavel, Pelin Elina, Şaptefraţi Lilian
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Stresul oxidativ în fibrogeneza hepatică
Trohin Maria, Globa Pavel, Berliba Elina, Tcaciuc Eugen, Tagadiuc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Treatment of barrier layer of anodised aluminium nanotemplates
Corsucov Andrei1, Vernickaite E.2, Globa Pavel1, Tsyntsaru Natalia12
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Vilnius University
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Cobalt deposition into a nanotemplate made of anodized aluminum alloys
Tsyntsaru Natalia12, Globa Pavel1, Dikusar Aleksandr 1, Celis Jean-Pierre2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Katholieke Universiteit Leuven
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

EMT 23 P The dimensional effect of corrosion rate in obtaining of nanomaterials by electrochemical template synthesis
Mîrzac Viorica, Globa Pavel, Sidel’nikova Svetlana, Dikusar Aleksandr
Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О размерном эффекте скорости коррозии ансамбля нанопроводов меди. Часть I. Изменение коррозионного потенциала
Мырзак , Globa Pavel, Сидельникова Светлана, Дикусар Александр
Институт прикладной физики АНМ
Электронная обработка материалов
Nr. 5(48) / 2012 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 22 January, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

On the Electrodeposition for Manufacturing of Meso and Nanomaterials by the Template Synthesis Method at a Variable Diameter of the Template Pores
Baranov S., Globa Pavel, Yushchenko Serghei, Dikusar Aleksandr
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 2(46) / 2010 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S.P 44 On the tlectrodeposition for manufacturing nanomaterials by the template syntesis method at a variable diametеr of the template pores
Baranov S., Globa Pavel, Yushchenko Serghei, Dikusar Aleksandr
Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5. 2010. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О размерном электроосаждении при получении мезо- и наноматериалов методом темплатного синтеза при переменном диаметре пор темплата
Баранов Сергей12, Globa Pavel1, Iuşcenco Serghei21, Дикусар Александр12
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Электронная обработка материалов
Nr. 2(46) / 2010 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 31 March, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

On Limiting Rate of Dimensional Electrodeposition at Meso- and Nanomaterial Manufacturing by Template Synthesis
Dikusar Aleksandr , Globa Pavel, Belevskii Stanislav, Sidel’nikova Svetlana
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 3(45) / 2009 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О предельной скорости размерного электроосаждения при получении мезо- и наноматериалов в условиях темплатного синтеза
Дикусар Александр, Globa Pavel, Белевский С., Сидельникова Светлана
Институт прикладной физики АНМ
Электронная обработка материалов
Nr. 3(45) / 2009 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 6 April, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Electrochemical and chemical dimensional treatment as a method for manufacturing nanocomposites based on indium phosphide
Dikusar Aleksandr 1, Globa Pavel1, Redcozubova Olga1, Sidel’nikova Svetlana1, Sirbu Lilian2, Tiginyanu Ion12
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Technical University of Moldova
Russian Journal of Electrochemistry
Nr. 12(42) / 2006 / ISSN 1023-1935
Disponibil online 11 April, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Kinetics of melallization and throwing power of electrolytes at fabrication or nanocomposites on the basis of AIIIBV
Дикусар Александр1, Globa Pavel2, Redcozubova Olga2, Сидельникова Светлана2, Sîrbu Lilian3, Tighineanu Ion4
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Институт прикладной физики АНМ,
3 Universitatea din Ottawa,
4 Технический Университет Молдовы
Электронная обработка материалов
Nr. 5 / 2005 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 11 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kinetics of metal deposition in the process of electroless fabrication of porous InP-Cu nanocomposite
Dikusar Aleksandr 1, Globa Pavel1, Redcozubova Olga1, Sidel’nikova Svetlana1, Sirbu Lilian2, Vieru Veaceslav2, Tiginyanu Ion12
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Technical University of Moldova
Electrochemical and Solid-State Letters
Nr. 3(8) / 2005 / ISSN 1099-0062
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15