IBN
Închide
Bolun Ion Tudor
Cuvinte-cheie (73): disproportion (3), multi-optional decisions (3), proportional representation (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 4

Aplicaţie informatică de evidenţă a angajaţilor unei companii
Sculea Valeria, Bolun Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of selecting investment iProjects
Bolun Ion
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criterii de folosit în funcţie de misiunea proiectelor de investiţii
Bolun Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura de discutare a opţiunilor la luarea deciziilor collective
Bolun Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(101) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Caracteristici ale resturilor la luarea de decizii multiopționale
Bolun Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Favorizarea partidelor la aplicarea metodei divizor liniar general
Bolun Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 31 May, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Computer Simulation of Multi-optional Decisions
Bolun Ion, Costaş Alexandru
Academy of Economic Studies of Moldova
Workshop on Foundations of Informatics
I. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-3-1.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formalizarea aspectelor de monotonie ale metodelor „voturidecizie”multiopţionale
Bolun Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(92) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 August, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodele d’hondt, sainte-laguë şi dlg privind regula cotei
Bolun Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-714-0.
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monotonia metodelor „voturi-decizie” cu divizor
Bolun Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Monotonia unor metode „Voturi-decizie” RP multiopţionale
Bolun Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(89) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 November, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Despre complementarea metodelor Jefferson, Adams, webster şi huntington-hill
Bolun Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The optimal value of one monotone method divisor for PR voting systems
Bolun Ion, Cebotari Sergiu
Academy of Economic Studies of Moldova
International Conference on Intelligent Information Systems
2013. Chișinău. .
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Comparison of indices of disproportionality in PR systems
Bolun Ion
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(59) / 2012 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domeniul de definiţie al disprporţionali- tăţii soluţiei optime în sisteme RP
Bolun Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Speranţa matematică a abaterii relative medii în sisteme RP
Bolun Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(81) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un indice quasi invariant de apreciere a disproporţionalităţii în sisteme RP
Bolun Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(80) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

 Minimization of Disproportionality in PR Voting Systems
Bolun Ion
Academy of Economic Studies of Moldova
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-0-0.
Disponibil online 3 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algoritmizarea distribuirii optime a mandatelor în sisteme RP
Bolun Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(77) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discordanţe, ambiguităţi şi soluţii la luarea de decizii colective monoopţionale
Bolun Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34