IBN
Închide
Muntean (Slobodeanu) Neli
Cuvinte-cheie (60): stabilitate financiară (3), accountant (2), corruption (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Accepţiuni ale conceptului de stabilitate financiară în sectorul corporativ
Muntean (Slobodeanu) Neli
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Era digitală şi viitorul profesiei contabile
Muntean (Slobodeanu) Neli, Nicolaescu Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-38. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of corruption on corporate insolvencies in the central and eastern europe countries
Muntean (Slobodeanu) Neli1, Plotnikov Vladimir2, Anghel Ion3, Cişmaşu Irina Daniela3
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Saint Petersburg University of Economics,
3 The Bucharest University of Economic Studies
Quality - Access to Success
Nr. 20(52) / 2019 / ISSN 1582-2559
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Raţionalitatea de atragere a creditelor
Cabari Ana-Maria, Gonţa Diana, Muntean (Slobodeanu) Neli
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of corruption on taxation in the eastern european countries
Muntean (Slobodeanu) Neli1, Afrăsinei Mihai-Bogdan2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 24 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Analiza comparată a stabilității financiare bazată pe calculul indicatorilor absoluți
Muntean (Slobodeanu) Neli, Vîrtosu Artur
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza presiunii fiscale în ramura IT
Agachi Ionela, Muntean (Slobodeanu) Neli
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza stabilității financiare în industria hotelieră după metoda de credit scoring
Platon Cătălina, Jeleva Anastasia, Muntean (Slobodeanu) Neli
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea credit scoring-ului în analiza stabilității financiare la entitățile din industria telecomunicațiilor
Tofan Nicoleta, Muntean (Slobodeanu) Neli
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Analiza stabilităţii financiare pe baza corelaţiei dintre activele financiare şi nefinanciare
Muntean (Slobodeanu) Neli1, Luşmanschi Galina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 28 April, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea metodelor de stabilire a ratingului entității în analiza stabilității financiare
Muntean (Slobodeanu) Neli
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Accepțiuni ale conceptului de risc în activitatea de antreprenoriat
Muntean (Slobodeanu) Neli1, Muntean Iulian2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Economica
Nr. 3(93) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 October, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesia de avocat între trecut, prezent şi viitor
Muntean Iulian, Muntean (Slobodeanu) Neli
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profession of Accounting within the Formal Education
Grigoroi Lilia, Muntean (Slobodeanu) Neli
Academy of Economic Studies of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Abordări conceptuale privind auditul ciclului de procurări-plăţi
Slobodeanu Svetlana, Muntean (Slobodeanu) Neli
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 24 June, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Esenţa modelului dinamic de stabilitate şi utilizarea acestuia în procesul analizei şi evaluării riscului economic
Muntean (Slobodeanu) Neli
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Analiza structurii veniturilor din vânzări
Muntean (Slobodeanu) Neli1, Morari Galina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(47) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 5 October, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţiile riscului şi factorii ce determină modificarea acestuia la nivel de întreprindere
Muntean (Slobodeanu) Neli
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa planificării fiscale în procesul raportării impozitului pe venit şi analizei presiunii fiscale a acestuia
Muntean (Slobodeanu) Neli, Bordian Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(78) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-44. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile tehnologice ale întreprinderilor farmaceutice şi influenţa acestora asupra calculaţiei costului de producţie
Morari Galina1, Muntean (Slobodeanu) Neli2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(47) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 5 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22