IBN
Închide

34Publicaţii

444Descărcări

8362Vizualizări

Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 28. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 23
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 2

Features of auditing digital assets in accordance with AICPA requirements
Lapiţkaia Ludmila , Leahovcenco Alexandru
Academy of Economic Studies of Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 14 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fulfillment of the going concern is a basis for the economic security of the enterprise
Lapiţkaia Ludmila
Academy of Economic Studies of Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Going concern: applying the concept in the context of a pandemic
Лапицкая Людмила
Молдавская экономическая академия
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality management in conducting an audit of financial statements
Lapiţkaia Ludmila
Academy of Economic Studies of Moldova
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. DOI 10.5281/zenodo.5808562.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu asupra auditului situațiilor financiare ale entităților mai puțin complexe
Lapiţkaia Ludmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(118) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение стандартов качества аудита на уровне аудиторской фирмы и миссии по аудиту
Лапицкая Людмила
Молдавская экономическая академия
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
Ediția 10. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-25-0.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к представлению информации в финансовой отчетности, составленной по МСФО
Лапицкая Людмила
Молдавская экономическая академия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Analysis of ISA provisions concerning quality management for an audit of financial statements
Lapiţkaia Ludmila
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of ISA provisions concerning quality management for an audit of financial statements
Lapiţkaia Ludmila
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Applying IFRS for accounting of cryptocurrencies
Lapiţkaia Ludmila , Leahovcenco Alexandru
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(6) / 2020 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 13 February, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Audits of less complex entities: the challenges in applying the ISA’s
Lapiţkaia Ludmila
Academy of Economic Studies of Moldova
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Ediția a 9-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-989-2.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decision-making in financial audit under the impact of Covid-19
Lapiţkaia Ludmila
Academy of Economic Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-215. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of application of provisions of IFRS 17” Insurance contracts”
Lapiţkaia Ludmila
Academy of Economic Studies of Moldova
Development through research and innovation - 2020
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-155-03-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of intellectual property reflection in accounting and in financial statements
Lapiţkaia Ludmila , Leahovcenco Alexandru
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(6) / 2020 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Requirements for completing audit documentation when using automated tools and techniques
Lapiţkaia Ludmila , Leahovcenco Alexandru
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Requirements for completing audit documentation when using automated tools and techniques
Lapiţkaia Ludmila , Leahovcenco Alexandru
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of artificial intelligence in auditing money laundering operations
Lapiţkaia Ludmila , Leahovcenco Alexandru
Academy of Economic Studies of Moldova
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Ediția a 9-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-989-2.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Analysis of proposed changes and amendments to international financial reporting standards
Lapiţkaia Ludmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artificial intelligence and accounting in the digital economy
Lapiţkaia Ludmila , Leahovcenco Alexandru
Academy of Economic Studies of Moldova
Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală
Ediția 8. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-67-7.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disclosure requirements for virtual assets and virtual asset service providers
Lapiţkaia Ludmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34