IBN
Închide
Bacal Petru Simion
Cuvinte-cheie (56): taxe (5), realizări (2), reformare. (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Analiza swot a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație prestate de întreprinderile asociației Moldova Apă - Canal în regiunea de dezvoltare centru
Burduja(Vîrlan) Daniela, Răilean Veronica, Bacal Petru
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea eficienței întreprinderilor de aprovizionare cu apă și sanitație din așezările urbane ale Regiunii de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova
Bacal Petru12, Railean Veronica2, Burduja(Vîrlan) Daniela21
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea obiectivelor strategiei naționale de adaptare la schimbarea climei și contribuția Institutului de Ecologie și Geografie în realizarea acestora
Bacal Petru, Nedealcov Maria, Răileanu Valentin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări şi probleme în implimentarea strategiilor naţionale de conservare a diversităţii biologice
Autor Nou, Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Analiza economică și geografică a serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație în spatial hidrografic Dunăre-Marea Neagră (sectorul Republicii Moldova)
Bacal Petru
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea economică a impactului apelor reziduale în regiunea de dezvoltare Centru
Bacal Petru12
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective
Dediu Ion, Ursu Andrei, Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bejan Iurie, Cuza Petru, Bulimaga Constantin, Boboc Nicolae, Begu Adam, Tărîţă Anatolie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru, Cocîrţă Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective
Dediu Ion, Ursu Andrei, Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bejan Iurie, Cuza Petru, Bulimaga Constantin, Boboc Nicolae, Begu Adam, Tărîţă Anatolie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme şi recomandări de reformare a taxelor pentru utilizarea resurselor naturale în Republica Moldova
Bacal Petru12
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Economica
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 31 May, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Aplicarea taxelor pentru utilizarea resurselor biologice în Republica Moldova și recomandări de reformare a acestora
Bacal Petru
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(93) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul turismului receptor în dezvoltarea economico-socială a zonelor rurale (studiu de caz Republica Moldova)
Brega Tatiana, Bacal Petru
Academia de Studii Economice din Moldova
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxele pentru utilizarea resurselor de apă în Republica Moldova, problemele și direcțiile reformării lor
Bacal Petru
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(92) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 August, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxele pentru valorificarea subsolului în Republica Moldova și necesitatea reformării lor
Bacal Petru
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 May, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Particularitățile actuale ale consumului resurselor de apă în bazinul Nistrului (sectorul Republicii Moldova)
Bacal Petru
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 March, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele reformării taxelor pentru utilizarea resurselor funciare în Republica Moldova
Bacal Petru
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Problemele gestionării resurselor funciare în Republica Moldova
Bacal Petru, Sochircă Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(46) / 2011 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Eficienţa cadrului instituţional şi funcţiilor gestionării protecţiei mediului in Republica Moldova
Bacal Petru
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa suportului informaţional şi a funcţiilor gestionării protecţiei mediului în Republica Moldova
Bacal Petru
Academia de Studii Economice din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 3(51) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Implementarea spaţială şi ramurală a taxelor pentru poluarea apelor în Republica Moldova
Bacal Petru
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(68) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea taxelor pentru utilizarea resurselor funciare şi minerale în Republica Moldova
Bacal Petru, Matei Constantin
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(65) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22