IBN
Închide

53Publicaţii

204Descărcări

18332Vizualizări

Bacal Petru
Cuvinte-cheie (124): region (6), taxe (5), water (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 9

Aprecierea resurselor turistice antropice din bazinul cursului de mijloc al fluviului Nistru
Bacal Petru1, Lungu Dorin2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activităților socio-economice asupra aerului atmosferic în spațiul urban al regiunii de dezvoltare centru
Bacal Petru, Sterpu Lunita
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile utilizării apei în bazinul hidrografic al râului Cubolta
Burduja (Vîrlan) Daniela, Jeleapov (Chişciuc) Ana, Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile utilizării resurselor de apă în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Burduja Daniela, Bacal Petru, Jeleapov (Chişciuc) Ana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea economică a utilizării resurselor de apă în orașele Regiunii de Dezvoltare Centru
Bacal Petru, Railean Veronica
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure and dynamics of economic activities in the Northern Development Region of the Republic of Moldova
Railean Veronica, Bacal Petru
Institute of Ecology and Geography
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 40-a. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The actual pecularities and problems of water use in the Botna river basin
Bacal Petru, Bejan Iurie, Angheluţa Viorica, Ţîţu Pavel
Institute of Ecology and Geography
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 40-a. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of socio-economic activities on atmospheric air in the North Development Region of the Republic of Moldova
Bacal Petru, Sterpu Lunita
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Ediția a 15-a. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The particularities of water use in the central region of the Republic of Moldova
Burduja Daniela, Bacal Petru, Railean Veronica
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Comparative analysis of public waste water disposal and treatment systems in urban and rural localities in the Central Development Region of the Republic of Moldova
Bacal Petru, Burduja Daniela, Railean Veronica
Institute of Ecology and Geography
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 39-a. 2019. Iași, România. .
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la ecologia umanității. Membrul corespondent al AȘM Ion DEDIU la 85 de ani
Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bunduc Petru, Ursu Andrei, Bulimaga Constantin, Tărîţă Anatolie, Bejan Iurie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru, Răileanu Valentin, Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activitatilor economice asupra aerului atmosferic în R.D. Centru
Bacal Petru, Sterpu Lunita, Urman Prascovia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul activităților socio-economice asupra aerului atmosferic în regiunea de Nord
Bacal Petru, Sterpu Lunita
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismul de reglementare economică a utilizării apelor în bh RĂUT (în limitele RD Centru)
Bacal Petru, Railean Veronica, Burduja (Vîrlan) Daniela
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitatile utilizarii resurselor de apa în BH RAUT (în limitele RD Centru)
Burduja (Vîrlan) Daniela, Bacal Petru, Ciocan Nadejda
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
State and use of lakes from central region of the Republic of Moldova
Bacal Petru, Jeleapov (Chişciuc) Ana, Burduja (Vîrlan) Daniela, Moroz Ivan
Institute of Ecology and Geography
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the urban centers from the central development region on the consumption of water resources
Burduja (Vîrlan) Daniela12, Bacal Petru2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Analiza swot a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație prestate de întreprinderile asociației Moldova Apă - Canal în regiunea de dezvoltare centru
Burduja (Vîrlan) Daniela, Răilean Veronica, Bacal Petru
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic analysis of water supply and sanitation services in the central development region of the Republic of Moldova
Railean Veronica1, Burduja (Vîrlan) Daniela12, Jeleapov (Chişciuc) Ana1, Bacal Petru2
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea eficienței întreprinderilor de aprovizionare cu apă și sanitație din așezările urbane ale Regiunii de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova
Bacal Petru12, Railean Veronica2, Burduja (Vîrlan) Daniela21
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 53