IBN
Închide
Cujba Rodica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Academia.edu ID
Google Scholar ID
LinkedIn ID
ORCiD
Publons
ResearchGate person ID
ResearcherID

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Rezumate/Teze de dr./dr.hab - 1. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 4
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 5

Models of Research, Development and Innovation Systems from the Perspective of Complexity Theory: A Case Study of the Republic of Moldova
Cujba Rodica12 , Filip Florin-Gheorghe3
1 Technical University of Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Romanian Academy of Science
Journal of System and Management Sciences
Nr. 1(12) / 2022 / ISSN 1816-6075 / ISSNe 1818-0523
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perception of Open Science in the Scientific Community of the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cuciureanu Gheorghe13 , Cujba Rodica41 , Lupu Viorica25 , Cheradi Natalia6 , Cojocaru Igor1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 State University of Moldova,
3 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC),
4 Technical University of Moldova,
5 State Agrarian University of Moldova ,
6 Academy of Economic Studies of Moldova
Postmodern Openings
Nr. 4(13) / 2022 / ISSN 2068-0236 / ISSNe 2069-9387
Disponibil online 26 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul datelor deschise bibliometrice în determinarea dinamicii dezvoltării științei
Cujba Rodica12
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul datelor deschise bibliometrice în determinarea dinamicii dezvoltării științei
Cujba Rodica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 22 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The place of innovation in the research-developmentinnovation system of the Republic of Moldova
Cujba Rodica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Competitiveness and sustainable development
Editia 4. 2022. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-872-6 (PDF).
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Abordarea bibliometrică în analiza dinamicii de dezvoltare a științei și societății
Cujba Rodica12
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bibliometric Assessment of Research on Energy in the World, in the Eastern Europe and in the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cujba Rodica23
1 State University of Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Technical University of Moldova
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(39) / 2019 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e-Știința – premisă pentru eficientizarea colaborării în domeniul cercetării științifice
Catan Petru1 , Cujba Rodica2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(222-224) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurarea vizibilității producției științifice a Universității de Stat din Moldova:  analiză bibliometrică și altmetrică
Ţurcan Nelly12 , Cujba Rodica23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-54. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research data in the context of open science: Case study of the Republic of Moldova
Rusu Andrei12 , Ţurcan Nelly34 , Cujba Rodica45 , Grecu Mihai4
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Ovidius University, Constanța,
3 State University of Moldova,
4 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
5 Technical University of Moldova
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research in Computer Science in the Republic of Moldova: A Bibliometric Analysis
Ţurcan Nelly12 , Coșuleanu Ion1 , Grecu Mihai1 , Cujba Rodica13
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 State University of Moldova,
3 Technical University of Moldova
Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării
Nr. 2(15) / 2019 / ISSN 1841-1940 / ISSNe 2559-5490
Disponibil online 19 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of persistent identifiers in e - Science
Cujba Rodica12
1 Technical University of Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Journal of Social Sciences
Nr. 2(4) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

”Creşterea economică” prin prisma Instrumentului Bibliometric Naţional
Cuciureanu Gheorghe , Cujba Rodica , Minciună Vitalie
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-1101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e-Infrastructuri
Rusu Andrei , Roşca Alfreda , Cujba Rodica , Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova. Studiu
Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. e-ISBN 978-9975-3220-4-1.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori Cercetare-Dezvoltare, 2020: Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Cojocaru Igor, Cujba Rodica, Ţurcan Nelly, Minciună Vitalie, Cuciureanu Gheorghe, Holban Ion, Antoci Cristina, Roşca Alfreda, Grecu Mihai, Rusu Andrei, Cojocaru Irina, Botnaru Viorica, Lemeţ Elizaveta, Guzun Mihail, Ungureanu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-3220-0-3
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On interoperability of research information based on CERIF in Republic of Moldova
Cujba Rodica1 , Rusu Andrei12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Ovidius University, Constanța
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de rezultate ale activităților științifice
Cuciureanu Gheorghe, Ţurcan Nelly, Ungureanu Elena, Roşca Alfreda, Cojocaru Igor, Holban Ion, Minciună Vitalie, Cujba Rodica, Guzun Mihail, Cojocaru Irina, Coșuleanu Ion, Grecu Mihai, Cernăuţeanu Victor, Botnaru Viorica, Rusu Andrei
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-3220-2-7
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vizibilitatea publicațiilor științifice – parte integrantă a societății cunoașterii. Analiză bibliometrică și altmetrică în baza unui repozitoriu bibliometric național
Ţurcan Nelly12 , Cujba Rodica1 , Cernăuţeanu Victor1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-106. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Cu privire la verigile slabe sau lipsă din sfera cercetare-dezvoltare-inovare în Republica Moldova pentru impactul pozitiv asupra nivelului de dezvoltare socio-economică din ţară
Cujba Rodica1 , Dicusar Alexandr2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatori ai dezvoltării societății informaționale în Republica Moldova 2012-2016
Grecu Mihai, Coșuleanu Ion, Cojocaru Igor, Cojocaru Irina, Ţurcan Nelly, Cujba Rodica, Antoci Cristina, Ungureanu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chișinău, 2017 / ISBN 978-9975-3220-1-0
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34