IBN
Închide
Fulga Nina Ivan
Cuvinte-cheie (58): anthropogenic factor (2), ihtiofauna (2), migratory species (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Morphofunctional Characteristics of the Ovaries of Pumpkinseed Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) from the Kuchurgan Reservoir (Cooling Water Body of the Moldavian Regional Power Plant)
Fulga Nina, Toderash Ion, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Railyan Nadejda
Institute of Zoology
Russian Journal of Biological Invasions
Nr. 1(10) / 2019 / ISSN 2075-1117 / ISSNe 2075-1125
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Particularităţile ihtiofaunei în zona Amonte-Aval de barajul Dubăsari
Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Fulga Nina, Crepis Oleg, Şaptefraţi Nicolae, Chelmenciuc Rostislav
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile ihtiofaunei din zona de confluență a râului Răut cu fluviul Nistru în perioada reproductivă
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Fulga Nina, Crepis Oleg, Şaptefraţi Nicolae, Chelmenciuc Rostislav
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progresia biologică a guvizilor în Republica Moldova: cauzele determinante și metodele de control numeric
Bulat Dumitru, Toderaş Ion, Fulga Nina, Bulat Denis, Crepis Oleg, Şaptefraţi Nicolae, Dadu Ana
Institutul de Zoologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика гонад у половозрелых самок бычка-головача Neogobius Kessleri (Gunter,1861) нижнего Днестра в нерестовый период
Фулга Нина, Тодераш Ион, Булат Дмитрий, Булат Денис, Раилян Надежда
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Recomandări in realizarea programului naţional privind bioinvaziile piscole din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Crepis Oleg, Fulga Nina, Usatîi Agafia, Şaptefraţi Nicolae, Croitoru Ion, Rusu Vadim
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări privind protecţia şi valorificarea diversităţii ihtiofaunei în ecosistemele antropizate
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Crepis Oleg, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae, Chelmenciuc Rostislav
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфо-функциональная характеристика гонад самок Syngnathus abaster risso нижнего Днестра
Фулга Нина, Тодераш Ион, Булат Дмитрий, Булат Денис
Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Comparative particularities between the ichtyofauna of Dniester and Prut rivers (territorial limits of Republic of Moldova)
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Fulga Nina, Crepis Oleg, Dadu Ana
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invazia ghidrinului – gasterosteus aculeatus linnaeus, 1758 în fluviul Nistru (limitele Republicii Moldova) şi factorii determinanţi
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Fulga Nina
Institutul de Zoologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of Dniester river ichtyofauna during 2016
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae, Cebotari Andrei, Dumbrăveanu Dorin
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Репродуктивная способность самок Gasterosteus aculeatus linnaeus, 1758 среднего Днестра
Фулга Нина, Тодераш Ион, Булат Дмитрий, Булат Денис, Раилян Надежда
Институт Зоологии АН РМ
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Particularitățile repartiției ihtiocenotice spațiale a fl. Nistru (limitele Republicii Mol­dova) în condiţiile fragmentărilor de hidrobi­otop
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Usatîi Marin, Zubcov Elena, Ungureanu Laurenţia, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(80) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфофизиологическая характеристика гонад половозрелых самок Perccottus Glenii Dubowski, 1877 реки Лопатна
Фулга Нина, Тодераш Ион, Булат Дмитрий, Булат Денис, Раилян Надежда
Институт Зоологии АН РМ
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Recomandări de contracarare a fenomenului boinvaziei în ihtiocenozele Republicii Moldova
Булат Денис, Булат Дмитрий, Тодераш Ион, Usatîi Marin, Фулга Нина, Русу Вадим
Институт Зоологии АН РМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Репродуктивная биология белого толстолобика hypophthalmichthys molitrix (val.) в разнотипных водоемах
Фулга Нина, Тодераш Ион, Раилян Надежда
Институт Зоологии АН РМ
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика репродуктивной системы у половозрелых самок судака (Sander lucioperca L.) из водохранилища Костешть-Стынка в период годового репродуктивного цикла
Фулга Нина, Тодераш Ион, Булат Дмитрий, Булат Денис, Раилян Надежда
Институт Зоологии АН РМ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 November, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Characteristics of gonads in mature females of Sander lucioperca (l.) from Costesti-Stanca reservoir in  the period of reproductive cycle
Fulga Nina, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Railyan Nadejda, Dumbrăveanu Dorin
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecologia şi rata de expansiune a speciilor interveniente de peşti în condiţiile Republicii Moldova
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Usatîi Marin, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae, Rusu Vadim
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 2(68) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 30 July, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invasive potential of fish species from aquatic ecosystems of the Republic of Moldova
Bulat Denis1, Bulat Dumitru1, Toderash Ion1, Usatîi Marin1, Fulga Nina1, Rusu Vadim12
1 Institute of Zoology ASM,
2 State University of Moldova
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29