IBN
Închide
Stadnic Stanislav
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Eficacitatea folosirii diferitor sisteme de fertilizare în asolament
Stadnic Stanislav , Boincean Boris
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţile dezvoltării agroturismului în Republica Moldova
Stadnic Ştefan1 , Stadnic Stanislav2
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Crop nutrition in sustainable agriculture
Boincean Boris12 , van Mansvelt Jan Diek3 , Stadnic Stanislav21
1 Selectia Research Institute of Field Crops,
2 "Alecu Russo" State University of Balti,
3 Down2Earth Foundation
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
6th. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea sistemului de fertilizare a culturilor de câmp în asolamentul din stepa Bălţului
Boincean Boris12 , Stadnic Stanislav21
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Towards Conservation Agriculture systems in Moldova
Boincean Boris1 , Kassam Amir H.2 , Basch Gottlieb3 , Reicosky Donald C.4 , Gonzalez-Sanchez E. J.5 , Reynolds Tony6 , Iluşca Marina1 , Cebotari Marin1 , Rusnac Grigori1 , Cuzeac Vadim1 , Bulat Lidia1 , Pasat Dorian1 , Stadnic Stanislav1 , Gavrilaş Sergiu1 , Boaghii Ion1
1 Selectia Research Institute of Field Crops,
2 University of Reading,
3 University of Evora,
4 United States Department of Agriculture (USDA) – Natural Resource Conservation Service (NRCS) Soil and Plant Science Division,
5 Universitatea din Cordoba,
6 Thurlby Grange Farm, Lincolnshire
AIMS Agriculture and Food
Nr. 1(4) / 2016 / ISSN 2471-2086
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Eficienţa economică a folosirii diferitor sisteme de fertilizare în asolament
Stadnic Stanislav1 , Boincean Boris2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Sectiunile 1-3. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folosirea apei din sol sub influența diferitor sisteme de fertilizare în asolament
Boincean Boris1 , Stadnic Stanislav2
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Folosirea raţională a resurselor naturale pentru dezvoltarea durabilă
Boincean Boris , Dent David , Stadnic Stanislav , Sin Gheorghe , Kassam Amir H. , Şaragov Vasilii
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Fertilizarea şi fertilitatea cernoziomului tipic din stepa Bălţului
Boincean Boris1 , Nica Leonid1 , Bulat Lidia1 , Stadnic Stanislav2
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(20) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea ştiinţei şi educaţiei – cale spre societatea bazată pe cunoaştere
Stadnic Stanislav , Boincean Boris
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Levigarea nitraţilor la culturile de câmp în stepa Bălţului
Boincean Boris1 , Nica Leonid2 , Stadnic Stanislav3
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie,
2 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Azotul mineral din sol în ecosistemele agricole
Lazari Ion , Manole Alexandru , Nicora S. , Stratulat A. , Stadnic Stanislav
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate
Ediția 5. 2009. Bălţi. ISBN 978-9975-50-038-8.
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Viziunea holisti-că în agroecologie
Boincean Boris1 , Perju Vera2 , Stadnic Stanislav1 , Nicorici Maria2
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.2. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13