IBN
Închide

43Publicaţii

350Descărcări

17614Vizualizări

Nagacevschi Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 30. Publicaţii peste hotare - 7.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2023 - 1

Cercetări geopedologice la Valul lui Traian de sus pe segmentul satelor Ecaterinovca și Valea Perjei, raionul Cimişlia
Nagacevschi Tatiana1 , Sochircă Vitalie1 , Matveev Sergiu1 , Vornic Vlad2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 11

Cercetări interdisciplinare la fortificația cogâlniceni „Cetățuie”, raionul Rezina
Zanoci Aurel , Băţ Mihail , Asăndulesei Andrei , Tencariu Felix-Adrian , Serbinov Sergiu , Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-966-8..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Configuraţia şi natura profilurilor de sol ca dovadă a vârstei solului din siturile arheologice ale microzonei Saharna
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind vârsta solurilor din stratul cultural aferent epocii fierului în siturile arheologice din microzona Saharna
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-41-8.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia interpretării informației cartografice a învelișului de sol din Moldova dintre Prut şi Nistru
Curcubăt Stela
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-3586-4-4
Disponibil online 19 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geopaedological investigations at the archaeological site Lipoveni II-la Nisipărie from Cimislia district
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Moldova State University
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinary research at the archaeological sites of the 4th-3rd centuries BC near the village of Cogâlniceni (Rezina district, Republic of Moldova)
Zanoci Aurel1 , Băţ Mihail1 , Asăndulesei Andrei2 , Sochircă Vitalie1 , Tencariu Felix-Adrian2 , Nagacevschi Tatiana1
1 Moldova State University,
2 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Cercetari Arheologice
Nr. 1(29) / 2022 / ISSN 0255-6812
Disponibil online 26 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pas cu pas. Cercetări interdisciplinare la situl de epoca fierului de la Saharna „Rude” din bazinul Nistrului de Mijloc
Zanoci Aurel1 , Asăndulesei Andrei2 , Băţ Mihail1 , Sochircă Vitalie1 , Nagacevschi Tatiana1 , Tencariu Felix-Adrian2 , Dulgher Victor1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(31) / 2022 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roci prezente în stratul cultural aferent epocii fierului în siturile arheologice din microzona Saharna
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistreancolocviu de vară
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-998-9.
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rocile prezente in siturile arheologice ale epocii fierului din microzona Saharna și utilizarea lor
Sochircă Vitalie , Zanoci Aurel , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistreancolocviu de vară
2022. Chișinău-Saharna. ISBN 978-9975-166-59-1.
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spatial study of soil erosion in the Republic of Moldova
Bejan Iurie1 , Sochircă Vitalie2 , Nagacevschi Tatiana2 , Ţîţu Pavel12
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Moldova State University
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 17 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spatial study on the impact of erosion on agricultural land in the Republic of Moldova
Bejan Iurie , Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Moldova State University
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
Ediția 42. 2022. Iași, România. .
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Aspecte privind cercetările geopedologice la situl arheologic din epoca fierului Saharna „Rude” din raionul Rezina
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind investigațiile interdisciplinare la situl arheologic Lipoveni-La Nisipărie (raionul Cimișlia)
Sochircă Vitalie1 , Nagacevschi Tatiana1 , Matveev Sergiu1 , Vornic Vlad2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colecțiile pedologice din patrimoniul unor instituții de cercetare din Republica Moldova
Curcubăt Stela12 , Pană Sergiu2 , Badiuc Irina2 , Nagacevschi Tatiana3
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări antropice în profilurile de sol din situl arheologic Saharna-Ţiglău
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicolae Dimo – eminent savant şi pedagog al şcolii superioare
Nagacevschi Tatiana , Curcubăt Stela
Institutul de Ecologie şi Geografie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale privind degradarea fertilităţii solului
Nagacevschi Tatiana1 , Curcubăt Stela2 , Ciubuc Natalia1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea activităţii economice a comunităţilor din epoca fierului din microzona Saharna în rezultatele cercetărilor geopedologice
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi mediuîn spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-831-9.
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Cercetări geopedologice la situl arheologic Saharna-Rude din raionul Rezina, Republica Moldova
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date pedologice din mormântul descoperit la Saharna „Țiglău”, raionul Rezina
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 30. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma funciară în Moldova, ca rezultat al unei strategii arbitrare
Nagacevschi Tatiana1 , Curcubăt Stela2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situl arheologic din Epoca Fierului Saharna „Rude” din raionul Rezina, Republica Moldova: investigații geopedologice
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3454-7-7.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Cercetări interdisciplinare la situl Saharna Mare/„Dealul Mănăstirii”, raionul Rezina)
Nagacevschi Tatiana1 , Simalcsik Angela23 , Sochircă Vitalie1 , Rafailă-Stanc Simina Margareta4
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
4 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări pedologice la situl arheologic Saharna Mare/ „Dealul Mănăstirii” din Raionul Rezina
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
Ediția 39. 2019. Iași, România. .
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind analiza solului din situl arheologic de epoca fierului, „Saharna Mare” / Dealul Mănăstirii, raionul Rezina, Republica Moldova
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moştenire de LA V. V. Dokuceaev
Curcubăt Stela1 , Nagacevschi Tatiana2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Caracteristicile solului din arealul siturilor arheologice din epoca fierului Saharna „Tiglău” şi ,,Saharna Mare / Dealul Mănăstirii”, raionul Rezina, Republica Moldova
Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări interdisciplinare la situl din epoca fierului Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii”
Zanoci Aurel1 , Rafailă-Stanc Simina Margareta2 , Nagacevschi Tatiana1 , Sochircă Vitalie1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul Tiso-Nistrean Materialele colloquium-ului de vară de la Saharna
2018. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-020-010-9.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări pedologice in aşezarea din prima epocă a fierului Saharna – Ţiglău
Niculiţă Ion , Sochircă Vitalie , Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul Tiso-Nistrean Materialele colloquium-ului de vară de la Saharna
2018. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-020-010-9.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind studiul pedologic al siturilor arheologice din arealul Saharna, raionul Rezina
Sochircă Vitalie , Zanoci Aurel , Nagacevschi Tatiana , Niculiţă Ion , Băţ Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 28(41) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Degradarea fizică a cernoziomurilor în urma valorificării
Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Degradarea structurii solului ca rezultat al dehumificării
Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea structurală a cernoziomurilor utilizate sub culturile multianuale în funcţie de geneză
Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, SNE, SE. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii geografice şi pedologice ale sitului „Saharna-Ţiglău”, Raionul Rezina, Republica Moldova
Nagacevschi Tatiana , Sochircă Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
Ediția 37. 2017. Iași, România. .
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Diminuarea compactării solurilor  din livezi prin diferite metode de întreţinere
Nagacevschi Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele antropizării asupra evoluţiei structurii solului
Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Parametrii fizici ai cernoziomului desfundat în funcţie de modul de întreţinere
Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii şi exacte
R, SNE. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Structura agregatică - trăsătură distinctă a solului şi degradarea ei în urmă antropizării
Nagacevschi Tatiana , Burduja Ion
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 17 September, 2014. Descarcări-22. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Acţiunea diferitor metode de întreţinere a solului utilizat sub livezi asupra proprietăţilor lui fizice şi chimice
Griţcan Sava1 , Nagacevschi Tatiana2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-4494-1-0.
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Degradarea fizică a solurilor ca rezultat al arăturii de desfundare
Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti
R, SNEI. 2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 1 June, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-1434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Degradarea structurii solului ca urmare a exploatării excesive în agricultura contemporană
Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lo
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-4494-1-0.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea fertilizantului foliar –Reacom Plus
Griţcan Sava1 , Dadu Zinaida1 , Polihovici Lidia1 , Crivaia Parascovia1 , Nagacevschi Tatiana2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Solul ca factor edafic şi rolul lui în pomicultură
Nagacevschi Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-53. Vizualizări-1226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 44 of 44