IBN
Închide
Moraru Gheorghe
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2021 - 2

Biological characteristics and productivity of sweet sorghum varieties in the arid conditions of Southeastern Kazakhstan
Baiseitova Gulnaz1 , Moraru Gheorghe2 , Sarsenbayev Batyrbek3 , Kirshibayev Erlan4 , Kenenbayev Serik1
1 Kazakh National Agrarian University, Almaty,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
3 Institute of Plant Biology and Biotechnology, Almaty,
4 Al-Farabi Kazakh National University
OnLine Journal of Biological Sciences
Nr. 2(21) / 2021 / ISSN 1608-4217 / ISSNe 1608-4217
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soriz - cereal crop with content of endosperm like as rice
Moraru Gheorghe
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Hibrizi autohtoni de sorg zaharat pentru obținerea produselor alimentare, nutrețurilor și resurselor bioenergetice
Moraru Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Exterior of holstein cows of dutch and german breeding
Foksha Valentin F.1 , Konstandoglo Alexandra 1 , Moraru Gheorghe2 , Peykov Gennady2 , Tataru Gheorghe1
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Joint-Stock Company „Aydyn”, Comrat
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(61) / 2018 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Ameliorarea sorgului pentru mături în Republica Moldova
Moraru Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Realizări în ameliorarea culturilor de sorg
Moraru Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Hibrizi perspective de sorg zaharat pentru obtinerea produselor alimentare, nutreturilor si resurselor bioenergetice
Moraru Gheorghe , Pavlenco Vasile , Voloşciuc Leonid , Todiraş Vladimir , Batco Mihail
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Резултаты экологического сортоиспытания сахарного сорго
Морару Г. , Жалба О. , Павленко В.
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8