IBN
Închide
Răileanu Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 25.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 2

Influenţa parametrilor capcanelor feromonale asupra capturării masculilor viermelui merelor –Cydia Pomonella
Şleahtici Vladimir , Răileanu Natalia , Odobescu Vasilisa , Jalba Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza componentului major a feromonului sexual al moliei miniere a frunzelor de tomate- Tuta Absoluta-(E,Z,Z)-3,8,11- Tetradecatrienil Acetat
Odobescu Vasilisa , Jalba Svetlana , Răileanu Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Particularităţile influenţei componenţilor minori asupra eficienţei feromonilor sexuali ai viermelui oriental în plantaţiile de măr
Boubătrîn Ivan , Răileanu Natalia , Odobescu Vasilisa , Jalba Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea influenţei componenţilor minori asupra eficienţei feromonilor sexuali ai viermelui mărului
Şleahtici Vladimir1 , Răileanu Natalia1 , Odobescu Vasilisa1 , Jalba Svetlana1 , Costiuc Serghei2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 "Mezhtrans Moldova" SRL
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Sinteza componenților activi ai feromonilor sexuali sintetici a viermelui merelor (Cydia Pomonella L.) - E8,E10-dodecenol și a moliei strugurilor (Lobesia Botrana S.) - E7,Z9-dodecadienol şi componenții minori a acestora E-8-dodecenol și E-9-dodecenilacetat
Odobescu Vasilisa , Jalba Svetlana , Răileanu Natalia , Şleahtici Vladimir
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мониторниг западного кукурузного жука в Республике Молдова
Рэйляну Наталья , Одобеску Василиса
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль минорного компонента в аттрактивности феромона яблонной плодожорки
Рэйляну Наталья , Шляхтич Владимир , Одобеску Василиса , Жалбэ Светлана , Гушан Анна
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Evaluări silvopatologice în arboretele de cvercinee (studiu de caz)
Donica Ala , Răileanu Natalia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoringul daunatorilor defoliatori arboretelor de cvercinee prin capcane feromonale (studiu de caz)
Donica Ala , Crăciun Andrei , Răileanu Natalia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza 8-metil-2-decilpropanoatului – componentul activ al feromonului sexual sintetic al viermelui vestic al rădăcinilor de porumb, Diabrotica Virgifera Virgifera Le Conte
Erhan Tatiana , Odobescu Vasilisa , Răileanu Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aspecte privind starea de sănătate a arboretelor de Cvercinee prin dinamica principalelor dăunători ai lor (studiu de caz)
Răileanu Natalia , Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea aplicării capcanelor feromonale pentru captarea în masă a masculilor unor specii de buhe
Nastas Tudor , Jelezneac Elizaveta , Rusu I. , Cheptinari Valeria , Răileanu Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о развитии популяции озимой совки (A.segetum Schiff.)
Рэйляну Наталья , Кептинарь Валерия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-1116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Use one of the principles chemical communication of insect’s for plum's orchard biocontrol
Răileanu Natalia , Nastas Tudor , Roshca Gheorghi
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ этологических и репродуктивных особенностей и динамики развития популяции Heliothis armigera на протяжении сезона
Кептинарь Валерия , Настас Тудор , Рэйляну Наталья , Горбан Виктор
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 July, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Gradul de nocivitate a buhei Agrotis Segetum Den. Et Schiff. la culturile de cîmp în condiţiile Republicii Moldova
Nastas Tudor , Răileanu Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мониторинг кукурузного стеблевого мотылька, Ostrinia Nubilalis Hbn. в Республике Молдова
Рэйляну Наталья , Кептинарь Валерия
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка пространственного распределения Heliothis Armigera HBN. и контроль плотности вредителя в агроценозах Республики Молдова
Кептинарь Валерия , Рэйляну Наталья , Гладкая Алла
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Estimarea feromonilor sexuali a unor specii de buhă, sintetizaţi după schemele modificate
Nastas Tudor , Răileanu Natalia , Cheptinari Valeria , Roşca Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu ecologizat de protecţie a tomatelor de dăunătorul Heliothis Armigera Hbn
Nastas Tudor , Gavriliţă Lidia , Cheptinari Valeria , Răileanu Natalia , Bradovscaia Natalia , Gladcaia Alla , Roşca Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27