IBN
Închide

47Publicaţii

217Descărcări

23679Vizualizări

Iordosopol Elena
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 43. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 37
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 4

Eficiența utilizării atractanților naturali pentru a atrage și reține entomofagii în plantațiile culturilor fructifere sâmburoase
Batco Mihail , Iordosopol Elena , Sumencova Victoria
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța afinității cenotice a faunei nectarifer- ilor la PRUN (II)
Iordosopol Elena , Batco Mihail , Maevschii Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The determination of attractiveness in two semiochemicals for beneficial hymenoptera
Eliseev Serghei , Iordosopol Elena
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea nectariferilor și analiza complexului lor faunistic la Prun (I)
Iordosopol Elena , Batco Mihail , Fron Arcadie
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Application of entomological collection in the diagnosis of the complex of useful arthropods influenced by nectariferous plants in the plum plantation
Iordosopol Elena , Fron Arcadie , Batco Mihail
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laboratory rearing and voracity of two anthocorid species (Hemiptera: anthocoridae) on different preys
Muntyan Elena , Iordosopol Elena , Batco Mihail , Placinta Mihaella , Maevschii Valentina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensitivity of acarifauna to the active substance of some insectoacaricides in the agrocenosis of plum crops
Batco Mihail1 , Iordosopol Elena2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The perspective of procedures which combat Zeuzera pyrina l.
Fron Arcadie , Iordosopol Elena
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of the dolichopodidae and empididae families in the plum plantation and tritrophic relationships
Iordosopol Elena
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Faunistic composition and nutrition types of the Hymenoptera Complex in a plum orchard (II)
Eliseev Serghei , Sumencova Victoria , Iordosopol Elena
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parasitic nematodes in potatoes of different varieties and their interrelations with some arthropods
Melnic Maria1 , Gliga Olesea1 , Erhan Dumitru1 , Rusu Ştefan1 , Iordosopol Elena2
1 Institute of Zoology,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
One Health and Risk Management
Nr. 2(3) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Several ecological aspects of the hymenoptera complex in a plum orchard (II)
Eliseev Serghei , Sumencova Victoria , Iordosopol Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea capcanelor cu feromon (I): procedeu eficient de diminuare a populaţiei masculilor moliilor carpofage la prun
Iordosopol Elena , Batco Mihail , Maevschii Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea capcanelor cu feromon (II): dinamica zborului masculilor moliilor carpofage la prun și determinarea hotarelor generațiilor
Iordosopol Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новые аспекты в комплексе паразитов чешуекрылых вредителей сливы и этологии сливовой толстоножки
Иордосопол Елена , Маевский Валентина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Procedee bioraționale de ameliorare a habitatului speciilor entomofage în agrocenozele pomicole
Batco Mihail , Iordosopol Elena , Sumencova Victoria , Eliseev Serghei , Feodor Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul litierei ierboase in activizarea complexului de insecte benefice la culturile samburoase
Iordosopol Elena , Maevschii Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новый поход в исследованиях с использовании смесей нектароносов для регуляции численности вредителей
Иордосопол Елена , Маевский Валентина , Фёдор Галина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Dinamica moliei orientale, moliei prunului și diagnoza speciilor capturate la capcana cu feromon.
Iordosopol Elena , Maevscaia Valentina , Feodor Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa şi influienţa amestecului de culturi nectariferi în diminuarea complexul de dăunători sugători la prun
Batco Mihail , Iordosopol Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influiența mixurilor nectarifere asupra insectelor benefice, prădători și paraziți ai moliei orientale și moliei prunului
Iordosopol Elena , Batco Mihail , Eliseev Serghei
Institutul de Protectie a Plantelor si Agricultura Ecologica
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pericol nou pentru pomicultori – erinoza ruginie europeană Aculops Berochensis Keifer
Iordosopol Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ploşniţa stejarului Chorythucha Arcuata Say (Heteroptera: Tingidae) - pontenţial daunător al mărului şi trandafirului şi pătrunderea lui în Republica Moldova
Iordosopol Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Several ecological aspects of the Hymenoptera complex in a plum orchard
Eliseev Serghei , Iordosopol Elena , Sumencova Victoria
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-878
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Dinamica moliilor fructelor la diverse soiuri de prun captaţi de feromonul sexual mixt
Iordosopol Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dominanţa entomoacarifagilor sub influienţa mixturilor de nectariferi şi a florei spontane în plantaţia de piersic
Iordosopol Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Existenţa cicadei de carantină Metcalfa Pruinosa Say (Hemiptera, Flatidae) în Republica Moldova
Iordosopol Elena , Iachimciuc Alla
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de atracţie şi localizare a faunei utile in agrocenoza culturii de piersic ca factor biologic de control al densităţii speciilor dăunătoare
Batco Mihail , Diurici Galina , Izloveţchii Igor , Sumencova Victoria , Iordosopol Elena , Iachimciuc Alla
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 27 July, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pătrunderea păduchelui ţestos Unaspis Citri Comst. (Hemiptera, Diaspididae) pe teritoriul Republicii Moldova
Iordosopol Elena , Iachimciuc Alla
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premize a controlului biologic a densităţii populaţiei păduchelui lânos al mărului
Batco Mihail , Iachimciuc Alla , Iordosopol Elena , Maievschi Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Attraction of Encyrtid wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea: Encyrtidae) to a peach orchard agrocenosis in the Republic of Moldova
Diurits Galina , Yazlovetsky Igori , Sumencova Victoria , Yakimchiuk Alla , Iordosopol Elena
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Entomological Review
Vol. 95, Nr. 9 / 2015 / ISSN 0013-8738 / ISSNe 1555-6689
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica atacului lăstarilor de Grapholitha Molesta Busck., Anarsia Lineatella l. la cultura piersicului şi atracţia paraziţilor lor de mixtura de plante nectarifere
Iordosopol Elena , Iachimciuc Alla
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influienţa amestecului de plante nectarifere asupra dinamicii afidelor în plantaţia de piersic
Iachimciuc Alla , Iordosopol Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoringul sensibilităţii acarifagilor faţă de insectoacaricide în agrocenoza culturii mărului
Sumencova Victoria , Batco Mihail , Iordosopol Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedee noi de întreţinere şi multiplicare în condiţii ne controlate a acarienilor fitoseizi şi a entomoacarifagilor
Iordosopol Elena
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Eficienţa amestecului de plante nectarifere în diminuarea numerică dăunătorilor sugători la piersic
Iordosopol Elena , Iachimciuc Alla , Batco Mihail , Maevschii Valentina , Feodor Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Entomofagous and acarifagous predotors mite pests in plantation of peaches in Republica of Moldova
Iordosopol Elena
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul faceliei în sistemele ecologice de protecţie a piersicului
Iordosopol Elena
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Acarienii prădători în protecţia culturilor agricole
Iordosopol Elena
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acarienii prădători la plantele din flora spontană
Iordosopol Elena
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparatele bioraţionale în protecţia viţei-de-vie
Voineac Vasile1 , Nicolaev Arcadi1 , Nicolaev Svetlana1 , Iordosopol Elena1 , Dascaliuc Alexandru2
1 Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Rolul faunei utile în reglarea densităţii acarienilor dăunători la măr
Iordosopol Elena , Iachimciuc Alla
Institutul de Protectie a Plantelor si Agricultura Ecologica
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 17 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Ponderea acarienilor prădători şi a insectelor acarifage în reglarea densităţii Tetranychus viennensis la măr Ponderea acarienilor prădători şi a insectelor acarifage în reglarea densităţii Tetranychus viennensis la măr
Iordosopol Elena
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие резистентности к инсектоакарицидам растительноядных клещей в садах Республики Молдова
Суменкова Виктория , Мунтян Елена , Иордосопол Елена , Батко Михаил , Язловецкий Игорь
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Acarienii dăunători la cultura prunului şi fauna utilă
Iordosopol Elena
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fitoseidele prădătoare – perspectiva protecţiei plantelor cu proprietăţi medicinale de acarienii dăunători
Iordosopol Elena
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Мониторинг акарифауны яблоневого сада и ее чувствительности к пестицидам – путь к формированию экологически устойчивого агроценоза
Суменкова Виктория , Мунтян Елена , Иордосопол Елена , Язловецкий Игорь
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-133-3.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 47 of 47