IBN
Închide

59Publicaţii

369Descărcări

24201Vizualizări

Leah Tamara
Cuvinte-cheie (154): soil (11), degradation (6), Agriculture (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 30. Publicaţii peste hotare - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Activități privind implementarea managementul rațional al solurilor în contextul dezvoltării durabile
Leah Tamara
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Evoluția consumului de îngrășăminte în agricultura Republicii Moldova și Uniunea Europeană
Leah Tamara
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution of knowledge of virgin and arable forest soils in the foreststeppe area of the Republic of Moldova
Leah Tamara , Cerbari Valerian
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Symposium of Agriculture and Food engineering
2021. Iași, România. .
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustenabilitatea ecologică și particularitățile griziomurilor din partea centrală și de sud a Podișului Codrilor
Leah Tamara
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности химического состава фитомассы дуба скального липово-ясеневой дубравы
Лях Тамара
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Evaluarea agriculturii conservative asupra proprietăților solului în rotația culturilor cu leguminoase în agricultura Republicii Moldova
Leah Tamara , Cerbari Valerian
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the conservative agriculture benefits on soil properties and harvests in crop rotation with legumes
Leah Tamara , Cerbari Valerian
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Lucrări Ştiinţifice. Seria Agronomie
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 1454-7414 / ISSNe 2069-7627
Disponibil online 24 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea stării de calitate și a capacității de producție a cernoziomului cambic sub influența îngrășămintelor verzi
Leah Tamara , Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 32(45) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О состоянии и перпективах геохимических исследований почв в Республике Молдова
Лях Тамара
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Biogeochemical innovations under the conditions of the biosphere technogenesis correction
Vol.1. 2020. Tiraspol. ISBN 978-9975-150-59-0.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Trace elements content in the chernozems of Moldova
Leah Tamara , Ceban Tamara
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Typical black soils of Moldova - 140 years after its study by V.V. Dokuchaev
Cerbari Valerian , Leah Tamara , Leah Nicolai
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea îngrășămintelor verzi - metodă de remediere a stratului arabil compactat al solurilor
Leah Tamara , Cerbari Valerian
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Importanța asolamentelor și rolul leguminoaselor în cadrul rotației culturilor
Leah Tamara
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul de inovare și stimularea muncii inovatorilor
Rusu Alexandru , Leah Tamara
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solurile aluviale înţelenite din lunca Nistrului de jos: situaţia ecologică şi managementul durabil
Leah Tamara
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Агротехнические и фитомелиоративные способы восстановления деградированных черноземов
Лях Тамара
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Экологические проблемы развития агроландшафтов и способы повышения их продуктивности
2018. Краснодар, Россия. .
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности распределения железа в серых лесных почвах эрозионных ландшафтов
Лях Тамара
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Экологические проблемы развития агроландшафтов и способы повышения их продуктивности
2018. Краснодар, Россия. .
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Distribution and forms of some trace elements in delluvial typical soils from Republic of Moldova
Leah Tamara
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of hail suppression operational programs on hail frequency and environment in Moldova
Cazac Vitalie1 , Daradur Mihail1 , Leah Tamara2 , Pandey Rajendra Prasad3
1 State Hydrometeorological Service of the Republic of Moldova,
2 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
3 National Institute of Hydrology, Roorkee
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 7 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea unor indici hidrofizici ai cernoziomurilor cambice din Moldova Сentrală sub influenţa îngrăşămintelor verzi
Leah Tamara , Leah Corina
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 59