IBN
Închide
Mitina Irina
(2)
Cuvinte-cheie (102): Real-Time PCR (7), PCR (6), qPCR (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 4
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2023 - 2

A Survey on Acetic Acid Bacteria Levels and Volatile Acidity in Several Wines of the Republic of Moldova
Zgardan Dan1 , Mitina Irina1 , Sturza Rodica1 , Mitin Valentin1 , Rubtsov Silvia1 , Grăjdieru Cristina2 , Behta Emilia3 , Inci Fatih4 , Haciosmanoglu Nedim4
1 Technical University of Moldova,
2 Moldova State University,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
4 Bilkent University
International Electronic Conference on Foods
2023. Basel. ISSN 2673-9976.
Disponibil online 30 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea rezistenței a plantelor de porumb la speciile de Fusarium prin metoda PCR
Tumanova Lidia , Grăjdieru Cristina , Mitin Valentin , Mitina Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Application of real-time PCR for detection of mycotoxin producing fungi in the grape marc
Sturza Rodica1 , Mitin Valentin2 , Mitina Irina2 , Zgardan Dan1 , Behta Emilia1
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The development of the real-time pcr for detecting common foodborne pathogens
Mitina Irina1 , Mitin Valentin1 , Sturza Rodica2 , Zgardan Dan2 , Behta Emilia2 , Rubtsova Silvia2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The dynamics of potential mycotoxin producing fungi in corn samples during storage
Mitina Irina , Tumanova Lidia , Mitin Valentin , Grăjdieru Cristina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The molecular detection of brettanomyces wild yeast in raw wines
Zgardan Dan1 , Mitina Irina2 , Mitin Valentin2 , Sturza Rodica1 , Behta Emilia1 , Rubtsova Silvia1
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea reacției de polimerizare în lant în timp real pentru detecția fungilor producători de micotoxine în tescovina de struguri
Sturza Rodica1 , Mitin Valentin2 , Mitina Irina2 , Zgardan Dan1 , Behta Emilia1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Assessment of the load of tomato plants by phytoplasma
Bahşiev Aighiuni , Mitin Valentin , Mitina Irina , Zamorzaeva-Orleanscaia Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of accumulation of some toxigenic fungi in maize seed material during storage using real-time PCR
Grăjdieru Cristina , Tumanova Lidia , Mitina Irina , Mitin Valentin
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detection of potentially mycotoxigenic fungi in grain
Mitina Irina , Mitin Valentin , Kuznetsova Irina , Ignatova Zoia , Tumanova Lidia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of primers efficiency in the detection of pediococcus in wines
Buga Alexandra1 , Mitina Irina2 , Mitin Valentin2 , Zgardan Dan1 , Rubtsov Silvia1
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Constructive Design and Technological Optimization in Machine Building Field
Ediția 16. 2021. Bacău, Romania. ISSN 2457 - 3388.
Disponibil online 28 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of the real-time pcr methodology for testing mycotoxigenic microorganisms in grape marc
Sturza Rodica1 , Mitin Valentin2 , Mitina Irina2 , Zgardan Dan1 , Patraș Antoanela3 , Behta Emilia14
1 Technical University of Moldova,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Engineering Sciences
Vol. 28, Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of toxigenic fungi content in maize seed material using real-time PCR
Tumanova Lidia , Grăjdieru Cristina , Mitina Irina , Mitin Valentin
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QPCR detection and quantification of ‘Candidatus phytoplasma solani’ in tomato with primers targeting CPN60 gene
Mitina Irina , Bahşiev Aighiuni , Mitin Valentin , Zamorzaeva-Orleanscaia Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The detection of mycotoxigenic microorganisms in grape marc using real-time PCR
Sturza Rodica1 , Mitin Valentin2 , Mitina Irina2 , Zgardan Dan1 , Behta Emilia1
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Detection and quantification of mycotoxigenic fungi in maize by real-time PCR
Mitina Irina1 , Mitin Valentin1 , Tumanova Lidia1 , Zgardan Dan2 , Sturza Rodica2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 27, Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification of mycotoxin-producing fungi from several fungal genera associated with maize
Tumanova Lidia , Grăjdieru Cristina , Mitin Valentin , Mitina Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological aspects of real-time PCR usage in acetobacter detection
Boiştean Alina1 , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica1 , Zgardan Dan1 , Mitina Irina2 , Găină Boris3
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
3 Academy of Sciences of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 27, Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of primer design for real time pcr with sybr green as a dye
Mitin Valentin , Mitina Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Journal of Engineering Sciences
Vol. 27, Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выявление в почве продуцентов микотоксинов по генам, участвующим в синтезе микотоксинов
Митина Ирина , Митин Валентин , Туманова Лидия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение спектра фитопатогенов рода Fusarium и рода Myrothecium при предпосевной обработке семян пшеницы фунгицидом Shell 120FS
Кузнецова Ирина , Митин Валентин , Митина Ирина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

The methodological aspects of using real-time polymerase chain reaction (rt-PCR) in Brettanomyces/Dekkera detection
Mitina Irina1 , Zgardan Dan2 , Sturza Rodica2 , Scutaru Iury2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 26, Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Detecţia moleculară a Penicillium Chrysogenum şi P. Brevicompactum la diferite soiuri de mere
Бахшиев Айгюль , Grăjdieru Cristina , Tumanova Lidia , Mitin Valentin , Mitina Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular identification of phytopathogens in soil
Mitina Irina , Diaghileva A. , Mitin Valentin , Ignatova Zoia , Kuznetsova Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular identification of some fungi species that cause apple deterioration during storage
Grăjdieru Cristina , Bahşiev Aighiuni , Tumanova Lidia , Mitin Valentin , Mitina Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 25 of 25