IBN
Închide
Rapcea Vitalie
Cuvinte-cheie (29): efect de sinergie (2), poziţionare (2), customization (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Poziţionarea strategică în strategiile competitive de marketing ale întreprinderii
Niculăiță Dumitru, Rapcea Vitalie
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Abordarea integrată de marketing - sursă de creştere a competitivităţii producţiei pomicole moldoveneşti pe piaţa internă şi cea externă
Rapcea Vitalie
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 November, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi evoluţii şi tendinţe în dezvoltarea ştiinţei şi practicii de marketing
Rapcea Vitalie
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(88) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Abordări conceptuale noi în analiza evoluţiei cererii şi ofertei de produse pomicole din Republica Moldova
Rapcea Vitalie
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scopul ajustării producţiei autohtone la noile realităţi internaţionale
Rapcea Vitalie
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Activitatea de outsourcing – Beneficii şi riscuri
Melnic Igor, Rapcea Vitalie
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Customizarea – tendinta ultramoderna şi în agricultură
Rapcea Vitalie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 24 (1). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-191-3 .
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pomicultura autohtonă – povara bunătăţii noastre
Rapcea Vitalie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 24 (1). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-191-3 .
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8