IBN
Închide
Marinescu Marina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2023 - 2

Aprecierea impactului tratamentelor foliare în perioada de vegetație cu sba reglalg, microelemente (B, Zn, Mn, Mo) şi CaCl2 asupra capacității de păstrare și calității fructelor de prun, în dependenţă de genotip
Nicuţa Alexandru , Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan , Crucean Stefan , Marinescu Marina , Svetlicenco Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние препарата фитомаг на сохранность структуры и качества плодов сливы
Маринеску Марина , Гавюк Людмила , Бежан Нина , Никуца А.
Институт генетики, физиологии и защиты растений, ГУМ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Evaluarea gradului de influenţă a SBA Reglalg, microelementelor B, Zn, Mn, Mo şi tratamentului prerecoltă cu Cacl2 asupra calităţii şi gradului de rezistenţă la bolile fungice şi dereglările fiziologice a fructelor de prun, în dependenţă de metoda de păstrare aplicată
Nicuţa Alexandru , Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan , Racu Vadim , Crucean Stefan , Marinescu Marina , Svetlicenco Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние препарата реглалг на продуктивность и качество плодов сливы
Маринеску Марина , Гавюк Людмила , Бежан Нина , Никуца А.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фенольные соединения в плодах сливы в процессе хранения
Marinesku M.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты
Ediția 11. 2022. Москва. ISBN 978-5-00204-153-4.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Влияние послеуборочной обработки препаратом фитомаг на лежкость плодов сливы поздних сортов
Маринеску Марина , Гавюк Людмила , Бежан Нина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Applied science of today: problems and new approaches
Ediția a 7-a. 2021. г. Петрозаводск, Российская Федерация. ISBN 978-5-00174-354-5.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Потенциальная лежкость плодов сливы поздних сортов
Маринеску Марина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристики покровных структур плодов сливы
Маринеску Марина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Анатомические особенности строения плодов сливы поздних сортов
Маринеску Марина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние регулятора роста реглалг на биохимический состав и структуру плодов груши в процессе хранения
Маринеску Марина , Гавюк Людмила , Бежан Нина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

The relationship between the structure of pear fruits (Pyrus communis L.) and their quality
Marinesku M. , Colesnicova Ludmila
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение содержания пектиновых веществ плодов груши в зависимости от условий хранения
Колесникова Людмила , Светличенко Валентина , Маринеску Марина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфологические и гистологические изменения плодов осеннего и зимнего сортов груши в процессе хранения
Маринеску Марина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Morphology and structure of fruits of two pear cultivars (Pyrus communis l.)
Marinesku M. , Colesnicova Ludmila
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 28 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Изменения в структуре перикарпия плодов груши в период длительного хранения
Маринеску Марина , Колесникова Людмила , Бужоряну Николай
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменения структуры перикарпия плодов яблони зимних сортов при различных режимах хранения
Маринеску Марина , Колесникова Людмила , Бужоряну Николай
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Apple fruit callus: cellular and subcellular organization
Marinesku M. , Colesnicova Ludmila
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Revista Botanică
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Состояние кутикулы яблок сорта Гала при различных режимах хранения
Маринеску Марина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Apple fruit callus: cellular and subcellular organization
Marinesku M. , Colesnicova Ludmila
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 17 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анатомические изменения перикарпия плодов яблони сортотипа Голден Делишес при различных режимах хранения
Колесникова Людмила , Маринеску Марина
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30