IBN
Închide
Trofim Alina A.
Cuvinte-cheie (81): cianobacterie (2), algofloră (2), cultivation (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 5

Biopreparate produse în baza biomasei de Spirulina platensis cu conţinut de seleniu şi perspective de utilizare
Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componenţa biochimică şi particularităţile morfologice ale tulpinii de cianobacterie Nostoc halophilum hansg. CNMN-CB-17
Trofim Alina1, Borozan Aurica2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinaritatea în predarea chimiei cu implicarea poeziei
Trofim Alina1, Costin Tatiana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea creșterii plantelor prin utilizarea extractelor de cianobacterii
Trofim Alina1, Costin Tatiana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul polizaharidelor produse de cianobacteria Spirulina platensis la cultivare mixotrofă
Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Trofim Alina, Reva Veaceslav, Bulimaga Maria-Bianca
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Creativitatea - factor productiv în predarea chimiei
Trofim Alina1, Borbila Diana23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Gimnaziul Năpadova, Florești ,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Directed synthesis of exopolysaccharides in newly isolated cyanobacteria Nostoc Halphilum Hansg.
Trofim Alina, Bulimaga Valentina, Zosim Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epurarea apelor poluate cu ajutorul algelor clorofite
Leșco Anastasia1, Trofim Alina2, Melentiev Eugenia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa obţinerii tulpinilor autohtone de cianobacterii și perspectiva de valorificare a acestora
Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedures of obtaning of exopolysaccharides produced by cyanobacteria Spirulina (Arthrospira) platensis and Nostoc linckia
Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Trofim Alina, Pisova Maria
State University of Moldova
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(25) / 2018 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul influenеei unor factori fizico-chimici asupra conеinutului de polizaharide intracelulare produse de cianobacteria Spirulina platensis la cultivare mixotrofă
Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul nanobacteriilor în calculii biliari și renali
Leșco Anastasia1, Trofim Alina2, Frunze Nina3, Melentiev Eugenia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Biomonitorizarea calităţii apei râului Cogâlnic pe baza caracteristicii saprobiologice a algoflorei
Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea taxonomică a perifitonului lacului Râşcani (Chişinău)
Nedbaliuc Boris1, Trofim Alina2, Chiriac Eugenia1, Grigorcea Sofia1, Nedbaliuc Rodica1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invenţiile din domeniul algologiei şi promovarea lor în Republica Moldova
Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Cyanobacterium Calothrix Elenkinii Kossinsk. – a promising source of bioactive compounds
Trofim Alina, Şalaru Victor, Zosim Liliana, Dobrojan Sergiu, Donţu Natalia, Stratulat Irina, Semeniuc Eugen
State University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invenţiile din domeniul algologiei din Republica Moldova şi promovarea lor
Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-911-96-2.
Disponibil online 6 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mineral composition of nostoc flagelliforme biomass on cultivation in soil extract medium
Stratulat Irina, Şalaru Victor, Dobrojan Sergiu, Dobrojan Galina, Donţu Natalia, Trofim Alina
State University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of seed treatment with algal suspension on development of cucumber plants
Donţu Natalia, Şalaru Victor, Trofim Alina, Stratulat Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea procesului de germinare a seminţelor de tomate cu extractul algelor cianofite
Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40