IBN
Închide

54Publicaţii

410Descărcări

26600Vizualizări

Trofim Alina
Cuvinte-cheie (152): Cyanobacteria (5), alge (3), glucose (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 28. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 14
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 24

2023 - 2

Statutul tiroidian la administrarea tincturii de propolis și a extractului de arnica montana pe fondalul diabetul experimental.
Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Crivoi Aurelia , Trofim Alina , Druţa Adriana , Dobrea Adelina , Barbaroș Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilitatea cianobacteriilor în dezvoltarea antreprenoriatului agricol și farmaceutic (articol de sinteză)
Trofim Alina , Ţurcanu Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Antimicrobial activity of polysaccharide-containing spirulina extracts
Zosim Liliana1 , Trofim Alina1 , Balan Greta2 , Rudic Valeriu2 , Elenciuc Daniela1
1 Moldova State University,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polizaharidele cianobacteriene – agenți potențiali cu acțiune antibacteriană
Trofim Alina12 , Zosim Liliana23 , Bulimaga Valentina32 , Balan Greta23 , Rudic Valeriu32 , Elenciuc Daniela2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of natural pigments obtained from cyanobacteria and algae
Trofim Alina , Verdeş Anastasia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of the extracts of cyanobacteria calothrix marchica, nostoc halophylum and spirulina platensis for therapeutic purposes
Trofim Alina12 , Bacalov Iurie12 , Zosim Liliana12 , Bulimaga Valentina12 , Ţurcan Olga12
1 Moldova State University,
2 SRL Phycobiotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of the extracts of spirulina biomass containing phycocyanin
Zosim Liliana12 , Bulimaga Valentina12 , Trofim Alina12 , Elenciuc Daniela12
1 Moldova State University,
2 SRL Phycobiotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variațiile indicilor eritrocitari la șobolanul alb de laborator în diabetul experimental pe fondalul administrării extractului apos din Nostoc halophylum
Trofim Alina , Crivoi Aurelia , Druţa Adriana , Bacalov Iurie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Aplicarea unui biostimulator nou la cultivarea plantei medicinale Mentha Piperita
Zosim Liliana , Trofim Alina , Bulimaga Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyanobacterium SpirulCyanobacterium Spirulina (ARTHROSPIRA) Platensis as valuable source of anti-viral agentsina (ARTHROSPIRA) Platensis as valuable source of anti-viral agents
Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Trofim Alina , Elenciuc Daniela
Moldova State University
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul unor biostimulatori cianobacterieni asupra germinării seminţelor şi creşterii plantulelor de Mentha spicata L
Zosim Liliana , Bulimaga Valentina , Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Aplicarea biopreparatelor cianobacteriene pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii
Trofim Alina1 , Bulimaga Valentina1 , Zosim Liliana1 , Bulimaga Maria-Bianca2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea din Köln
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assesment of the soil urease response to sulfonylurea herbicides based on statistical models
Borozan Aurica Breica1 , Lalescu Dacian V.1 , Mişcă Corina D.1 , Trofim Alina2 , Horablaga Marinel1 , Bordean Despina Maria1 , Popescu Sofia1 , Manea Dan Nicolae1
1 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine King Michael I of Romania,
2 Moldova State University
Applied Ecology and Environmental Research
Nr. 6(18) / 2020 / ISSN 1589-1623 / ISSNe 1785-0037
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biochemical composition of cyanobacterium Calothrix marchica and perspectives its using in biotechnology
Trofim Alina , Bulimaga Valentina , Bulimaga Maria-Bianca
Moldova State University
International Journal on Algae
Nr. 2(22) / 2020 / ISSN 1521-9429
Disponibil online 31 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul imunomodulator al extractului apos din Calothrix marchica pe fondalul diabetului experimental
Bacalov Iurie , Druţa Adriana , Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Biopreparate produse în baza biomasei de Spirulina platensis cu conţinut de seleniu şi perspective de utilizare
Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Trofim Alina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componenţa biochimică şi particularităţile morfologice ale tulpinii de cianobacterie Nostoc halophilum hansg. CNMN-CB-17
Trofim Alina1 , Borozan Aurica Breica2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României"
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinaritatea în predarea chimiei cu implicarea poeziei
Trofim Alina1 , Costin Tatiana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea creșterii plantelor prin utilizarea extractelor de cianobacterii
Trofim Alina1 , Costin Tatiana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul polizaharidelor produse de cianobacteria Spirulina platensis la cultivare mixotrofă
Bulimaga Valentina , Zosim Liliana , Trofim Alina , Reva Veaceslav , Bulimaga Maria-Bianca
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 54