IBN
Închide
Rija Andrei Petru
Cuvinte-cheie (37): Co(III) dioximates (2), 6-diacetylpyridine hydrazone fragment (1), pentadentate Schiff bases with 2 (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

New binuclear compounds of Zn(II) and Mn(II) based on dianilineglyoxime and isophthalic acid
Ureche Dumitru12, Bulhak Ion1, Rija Andrei12, Bourosh Paulina23
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Cobalt(II) complexes with pentadentate Schiff bases 2,6-diacetylpyridine hydrazones: Syntheses and structures
Bulhak Ion1, Danilescu Olga1, Rija Andrei1, Shova Sergiu12, Kravtsov Viktor3, Bourosh Paulina3
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 1(43) / 2017 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 9 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

Co(II) complex with a positive double charged 2,6-diacetylpyridine-isonicotinoylhydrazone ligand and NO3 as counterions
Bulhak Ion1, Rija Andrei1, Danilescu Olga1, Shova Sergiu1, Bourosh Paulina2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea abilităţilor de autofomare la chimie în baza unor tehnologii informaţionale
Coropceanu Eduard1, Rija Andrei1, Arsene Ion1, Putină Maria2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul „Mihai Eminescu” din or. Hânceşti
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa compuşilor coordinativi ai Co(III), Cu(II) şi Zn(II) cu liganzi oximici asupra biosintezei hidrolazelor exocelulare la fungii miceliali
Ciloci (Deseatnic) Alexandra1, Coropceanu Eduard2, Clapco Steliana1, Rija Andrei2, Tiurina Janeta1, Bivol Cezara1, Bologa Olga2, Bulhac Ion2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 September, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New tri- and tetranuclear Co(II) complexes with macrocyclic Schiff base hydrazones
Rija Andrei1, Bulhak Ion1, Danilescu Olga1, Bourosh Paulina2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 7-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New Zn(II) and Cd(II) coordination polymers based on bifunctional bis-m-aminobenzoylglyoxime
Rija Andrei12, Bourosh Paulina3, Coropceanu Eduard1, Ureche Dumitru2, Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tetranuclear Co(II) complex with a new 20-dentate macrocyclic hydrazone Schiff base
Rija Andrei1, Apostol Petru1, Bulhak Ion1, Danilescu Olga1, Bourosh Paulina2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of tris-(disulfanilamidglioximine) copper(II) upon proteolytic activity of F. GIBBOSUM CNMN FD 12
Clapco Steliana1, Bivol Cezara1, Ciloci (Deseatnic) Alexandra1, Rija Andrei2, Coropceanu Eduard2, Bulhak Ion2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of ASM ,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Efectul dioximaţilor Co(III) cu sulfanilamidă asupra activităţii enzimatice a unor micromicete
Ciloci (Deseatnic) Alexandra1, Clapco Steliana1, Coropceanu Eduard2, Rija Andrei2, Stratan-Binzari Maria1, Bologa Olga2, Bulhac Ion2, Şafranschi Valentin2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 February, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of the orientation of axial amino-ligands in some Co(III) dioximates
Rija Andrei, Coropceanu Eduard
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 26 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Комплексные соединения молибдена и ванадия как возможные стимуляторы биосинтеза внеклеточных целлюлаз микромицета Penicillium expansum CNMN FD 05 C
Десятник А1, Тюрина Жанета1, Болога О. А.2, Клапко Светлана1, Лаблюк Светлана1, Coropceanu Eduard2, Rija Andrei2, Paşa Lilia1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Synthesis and spectroscopic study of some coordinative compounds of Co(III), Ni(II) and Cu(II) with Dianiline- and Disulfanilamideglyoxime
Rija Andrei, Bulhak Ion, Coropceanu Eduard, Gorincioi Elena, Calmîc Elena, Barbă Alic, Bologa Olga
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(6) / 2011 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Synthesis and crystal structure of two Co(III) α-dioximates with the formula [Co(DH)2(PPh3)(H2O)]2[EF6]·nH2O
Rija Andrei1, Coropceanu Eduard1, Bologa Olga1, Bulhak Ion1, Bourosh Paulina2, Gdaniec Maria3
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
3 Universitatea „A. Mickiewicz”, facultatea de chimie
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 2(9) / 2010 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты биосинтеза внеклеточ- ных гидролаз микромицетов из родов Rhizopus и Aspergillus в присутствии комплексных соединений кобальта(III) c фторсодержащими анионами
Десятник А1, Тюрина Жанета1, Клапко Светлана1, Stratan-Binzari Maria1, Лаблюк Светлана2, Болога О. А., Coropceanu Eduard2, Rija Andrei2, Булхак И.И.
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Studiul spectroscopic al dioximaţilor Co(III) noi sintetizaţi cu anioni polifluorometalici
Rija Andrei, Coropceanu Eduard, Bologa Olga, Privalov Victor, Ciobănică Olga
Institutul de Chimie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(21) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Studiu comparativ al proprietăţilor biostimulatoare ale unor dimetilglioximaţi ai Co(III) cu anioni polifluoruraţi
Coropceanu Eduard1, Ciloci (Deseatnic) Alexandra2, Rija Andrei1, Bologa Olga1, Tiurina Janeta2, Labliuc Svetlana2, Clapco Steliana2, Condruc Viorica2, Stratan-Binzari Maria2, Bulhac Ion1
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of the biological activity of some cobalt(III) dioximates with fluorine containing anions
Coropceanu Eduard1, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Stratan-Binzari Maria2, Rija Andrei1, Bologa Olga1, Tiurina Janeta2, Labliuc Svetlana2, Clapco Steliana2, Bulhak Ion2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of ASM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(3) / 2008 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Sinteza şi studiul dioximaţilor CO(III) care conţin în sfera exterioară anionii [ZrF6]2- sau [TiF6]2-
Rija Andrei
Institutul de Chimie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19