IBN
Închide

43Publicaţii

141Descărcări

24688Vizualizări

Mitina Tatiana
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 10.
Publicații indexate în SCOPUS - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 6
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 6

Evaluating the suitability of groundwater for drinking purposes from Causani region of the Republic of Moldova
Mitina Tatiana , Bondarenko Nadejda , Grigoras Diana , Lupascu Tudor
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminary studies regarding the adsorption of phenazone and cadmium ions on commercial zeolite
Ceban (Gînsari) Irina1 , Buga Mihaela12 , Nastas Raisa1 , Mitina Tatiana1 , Petuhov Oleg1 , Lupascu Tudor1
1 Institute of Chemistry,
2 State University of Moldova
Ecological chemistry ensures a healthy environment
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-466-4 (PDF).
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality rating of groundwater from artesian wells and wells from different regions of Moldova
Mitina Tatiana , Bondarenko Nadejda , Grigoras Diana , Lupascu Tudor
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthetic and natural adsorbents for water treatment and detoxification of the human body
Lupascu Tudor , Petuhov Oleg , Nastas Raisa , Timbaliuc Nina , Ciobanu Mihail , Mitina Tatiana , Lupaşcu Lucian , Ceban (Gînsari) Irina , Culighin Elena
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Undergrountd water potabilization using physical, physico-chemical and chemical proceses
Petuhov Oleg , Mitina Tatiana , Bondarenko Nadejda , Grigoras Diana , Lupascu Tudor
Institute of Chemistry
One Health and Risk Management
Nr. 3(2S) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water quality in some water supply sources in Coșernița and Cojușna villages
Mitina Tatiana , Bondarenko Nadejda , Grigoras Diana , Lupascu Tudor
Institute of Chemistry
Ecological chemistry ensures a healthy environment
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-466-4 (PDF).
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Aplicarea metodei WQI în studiul calității apelor subterane din raionul Căușeni
Mitina Tatiana , Bondarenco Nadejda , Grigoraş Diana , Lupaşcu Tudor
Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Removal of chromium(III) ions from aqueous solutions using different types of hydroxyapatites
Zinicovscaia Inga123 , Yushin Nikita1 , Grozdov Dmitrii1 , Humelnicu Ionel4 , Humelnicu Doina4 , Mitina Tatiana5
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering,
4 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
5 Institute of Chemistry
Desalination and Water Treatment
Nr. 204 / 2020 / ISSN 1944-3994 / ISSNe 1944-3986
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Determination of quality indicators of Prut river water
Duca Gheorghe1 , Mereuta Aliona2 , Velisco Natalia2 , Tanaselia Claudiu3 , Mitina Tatiana1
1 Institute of Chemistry,
2 State University „Dimitrie Cantemir”,
3 Research Institute for Analytical Instrumentation, ICIA Cluj-Napoca
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 8 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the quality of water from different sources of Moldova
Mitina Tatiana , Bondarenko Nadejda , Grigoras Diana , Botizat Elena
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of chemistry of CR(VI)/Cr(III) biosorption from batch solutions and electroplating industrial effluent using cyanobacteria spirulina platensis
Yushin Nikita12 , Zinicovscaia Inga134 , Cepoi Liliana5 , Chiriac Tatiana5 , Mitina Tatiana4
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 International University „Dubna",
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
4 Institute of Chemistry,
5 Institute of Microbiology and Biotechnology
Revue Roumaine de Chimie
Nr. 2(64) / 2019 / ISSN 0035-3930
Disponibil online 16 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea cărbunilor activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă.
Nastas Raisa1 , Goreacioc (Arapu) Tatiana2 , Ceban (Gînsari) Irina1 , Cebotari Irina1 , Lupaşcu Tudor1 , Sandu Maria2 , Tărîţă Anatolie2 , Mitina Tatiana1
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The indirect method of atomic absorption determination of nitrate ion in colored water
Mitina Tatiana , Bondarenko Nadejda , Grigoras Diana , Botizat Elena
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Adsorption of Sr2+ ions from aqueous solutions on the activated carbon CAN-7 under dynamic conditions
Ciobanu Mihail , Lupascu Tudor , Mitina Tatiana , Povar Igor
Institute of Chemistry
The Environment and the Industry SIMI 2018 Proceedings Book
Ediția a 21-a, Proceedings Book. 2018. București, România. DOI 10.21698/simi.2018.
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dynamics of walnuts humidity and rehydration
Verejan Ana1 , Baerle Alexei1 , Tatarov Pavel1 , Mitina Tatiana2
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Chemistry
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul fertilizantului Microcom-t şi suspensiilor rizobacteriene (Azotobacter Chroococcum, Bacillus Subtilis, Pseudomonas Putida) asupra unor procese fizioloşice şi productivităţii sfeclei de zahăr în dependenţă de condiţiile de mediu
Lisnic Svetlana1 , Coreţcaia Iulia1 , Lemanova Natalia1 , Mitina Tatiana2 , Bondarenco Nadejda2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Institutul de Chimie
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iron(II) Bis-α-Benzyldioximate Complexes with 3- and 4-Pyridine Hemiacetals as Axial Ligands: Synthesis, Structure, and Physicochemical Properties
Bourosh Pavlina1 , Bulhak Ion2 , Covaci (Ciobănică) Olga2 , Zubareva Vera2 , Mitina Tatiana2
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 8(44) / 2018 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Removal of ammonium and sodium ions from groundwater
Ciobanu Mihail , Lupascu Tudor , Mitina Tatiana , Povar Igor
Institute of Chemistry
The Environment and the Industry SIMI 2018 Book of abstracts
Ediția a 21-a, Book of abstracts. 2018. București, România. DOI 10.21698/simi.2018.
Disponibil online 16 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Removal of ammonium ions and ammonia from groundwater by oxidation processes
Lupascu Tudor1 , Ciobanu Mihail1 , Botan Victor1 , Sandu Ioan-Gabriel23 , Dragalin Ion1 , Mitina Tatiana1 , Sandu Ion24
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
3 Romanian Inventors Forum,
4 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Revista de Chimie
Nr. 11(69) / 2018 / ISSN 0034-7752
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of chemistry of CR(VI)/CR(III) biosorption from batch solutions and electroplating industrial effluent using cyanobacterium spirulina platensis
Yushin Nikita12 , Zinicovscaia Inga134 , Cepoi Liliana5 , Chiriac Tatiana5 , Mitina Tatiana4
1 Joint Institute of Nuclear Research,
2 International University „Dubna",
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
4 Institute of Chemistry,
5 Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 43