IBN
Închide

46Publicaţii

154Descărcări

15454Vizualizări

Arsene Ion
Cuvinte-cheie (97): stabilitate energetică (4), mecanism de reacție (3), energy stability (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 31. Publicaţii peste hotare - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Aspecte teoretice ale reacției de condensare a 4-piridinaldehidei cu tiocarbohidrazina în cursul de sinteză chimică
Arsene Ion12, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea teoretică a mecanismului la prima etapă a procesului de inhibare a radicalului liber dpph• sub acţiunea acidului dihidroxifumaric
Arsene Ion12, Gorincioi Natalia2, Gorbaciov Mihail2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigații teoretice a stabilității energetice a guaninei în cadrul orelor de Chimie și Biologie
Arsene Ion12, Coropceanu Eduard1, Aluchi Nicolae1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Calcule teoretice a sintezei sulfasalazinei
Nirca Ecaterina12, Arsene Ion13
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Fizică Aplicată,
3 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia studiului probabilității decurgerii reacțiilor intermediare în procesul de condensare a acidului α-amino-izovalerianic cu acidul α-amino-etanoic
Arsene Ion12, Purcel Zinaida1, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu teoretic al reacţiei de condensare A4-piridin aldehidei cu urea
Coşcodan Elena1, Arsene Ion12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul cuanto-chimic al mecanismului de formare a legaturii peptidice în molecula de protein
Purcel Zinaida1, Arsene Ion12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul teoretic al stabilității energetice a citozinei – component al moleculei de ADN
Arsene Ion12, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea calculelor teoretice în studiul procesului de condensare a 4-piridinaldehidei cu carbohidrazina în cursul de chimie organică
Arsene Ion, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

DFT study of the entire reaction cycle of H2O2 decomposition and O2 generation catalyzed by Fenton reagent
Arsene Ion1, Gorinchoy Natalia2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 10 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficient method of studying the intermediate reactions in the halogenation process of 2-methyl-butane in the course of organic chemistry
Coropceanu Eduard1, Arsene Ion12, Şargarovschi Viorica13, Purcel Zinaida1
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Chemistry,
3 PITL “V. Vasilache”, Chișinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of nano-particles of TIO2 on relative antioxidant activities of fumaric and dihydroxyfumaric acids: DFT investigation of their reactions with DPPH
Gorbachov Mikhail, Arsene Ion, Gorinchoy Natalia
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantum-chemical study of the mechanism of new dimeric complexes of trivalent chromium obtaining
Arsene Ion12, Gorinchoy Natalia2, Balan Iolanta2, Ciornea Victor2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 4 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul instabilității unor izomeri ai alcoolilor nesaturați și a reacțiilor intermediare în procesul transformării tautomerice în cadrul cursului de Chimie Organică
Coropceanu Eduard1, Arsene Ion12, Şargarovschi Viorica13, Purcel Zinaida1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie,
3 Liceul Teoretic „Vasile Vasilache“, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul instabilității unor izomeri ai alcoolilor nesaturați și a reacțiilor intermediare în procesul transformării tautomerice în cadrul cursului de chimie organică
Purcel Zinaida, Arsene Ion, Şargarovschi Viorica, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul teoretic al stabilității produșilor obținuți la prima etapă a procesului de bromurare a 2-metil-butanului în cadrul cursului de Chimie Organică
Coropceanu Eduard1, Arsene Ion12, Şargarovschi Viorica13, Purcel Zinaida1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie,
3 Liceul Teoretic „Vasile Vasilache“, Chişinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical study of keto–enol tautomerism of 2-methylprop-1-en-1-ol
Arsene Ion12, Gorinchoy Natalia2, Purcel Zinaida1
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 4 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea în procesul de instruire la chimie a unor studii teoretice a reacțiilor radicalice cu participarea peroxidului de hydrogen
Dabija Dumitrița, Arsene Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Buckybowl Structure of Sumanenes and Analogous Compounds Induced by the Pseudo Jahn-Teller Effect
Gorinchoy Natalia1, Arsene Ion12, Bersuker Isaac3
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 University of Texas at Austin
Electron-vibration phenomena in molecules and solids: Symmetry breaking and beyond Symposium on the Jahn-Teller Effect
Ediția a XXIV-a. 2018. Santander, Spain. .
Disponibil online 18 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buckybowl Structure of Sumanenes and Distortions of Thiophenes Induced by the Pseudo Jahn-Teller Effect
Gorinchoy Natalia1, Arsene Ion12, Bersuker Isaac13
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 University of Texas at Austin
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1148. 2018. Bristol, UK. ISSN 17426588.
Disponibil online 6 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46