IBN
Închide

57Publicaţii

291Descărcări

27028Vizualizări

Arsene Ion
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 40. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 37
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2022 - 10

Analiza teoretică a stabilității termodinamice a dimerilor obținuți din alanină, glicină și valină
Arsene Ion1 , Ungureanu Ana2 , Uzun Ana3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea pentru științe aplicate din Berlin,
3 Gimnaziul Biruința, or. Biruința
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale unor reacții radicalice în mediu acvatic
Arsene Ion12 , Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere
Chişinău: CEP USM, 2022. ISBN 978-9975-159-05-0..
Disponibil online 25 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Confirmarea DFT a formării complecșilor cu transfer de sarcină în reacții ale acizilor organici antioxidanți cu radicalii DPPH• și ABTS•+: rolul crucial al solvenților
Gorbaciov Mihail1 , Gorincioi Natalia1 , Balan Iolanta1 , Arsene Ion12
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DFT study of condensation mechanisms of 4-pyridinecarboxaldehyde with o-, m-, p-aminobenzoic acids
Arsene Ion , Coropceanu Eduard , Purcel Viorica
Tiraspol State University (TSU)
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originea pseudo Jahn-Teller a barierei de energie a transferului de proton în dimerii protonați
Balan Iolanta1 , Gorbaciov Mihail1 , Gorincioi Natalia1 , Arsene Ion12
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul teoretic a mecanismului procesului de inhibare a radicalului liber DPPH• sub acţiunea vitaminei C
Arsene Ion12 , Gorincioi Natalia2 , Gorbaciov Mihail2 , Arsene Ion1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul teoretic al capacităţii antioxidante a flavonoidelor ca substanţe biologic active din plante
Arsene Ion12 , Purcel Zinaida1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul teoretic al reacției de condensare dintre 4-piridincarboxaldehidă și acidul p-aminobenzoic
Arsene Ion12 , Purcel Viorica1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The h-bond in environmental redox processes as a pseudo-Jahн-Teller effect
Gorinchoy Natalia1 , Balan Iolanta1 , Gorbachev Mikhail1 , Arsene Ion12 , Polinger Victor3 , Duca Gheorghe1 , Bersuker Isaac4
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University (TSU),
3 University of Washington,
4 University of Texas at Austin
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical study of the three-stages radical mechanism of the reaction of dihydroxyfumaric acid with the stable radical DPPH•
Arsene Ion12 , Gorinchoy Natalia1 , Gorbachev Mikhail1
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University (TSU)
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Aspecte teoretice ale reacției de condensare a 4-piridinaldehidei cu tiocarbohidrazina în cursul de sinteză chimică
Arsene Ion12 , Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea teoretică a mecanismului la prima etapă a procesului de inhibare a radicalului liber dpph• sub acţiunea acidului dihidroxifumaric
Arsene Ion12 , Gorincioi Natalia2 , Gorbaciov Mihail2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigații teoretice a stabilității energetice a guaninei în cadrul orelor de Chimie și Biologie
Arsene Ion12 , Coropceanu Eduard1 , Aluchi Nicolae1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea indicilor fizicochimici de calitate a uleiului de in și studiul modificării oxidative la procesarea termică a uleiului
Pitușcan Alina , Melentiev Eugenia , Arsene Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Calcule teoretice a sintezei sulfasalazinei
Nirca Ecaterina12 , Arsene Ion13
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Fizică Aplicată,
3 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia studiului probabilității decurgerii reacțiilor intermediare în procesul de condensare a acidului α-amino-izovalerianic cu acidul α-amino-etanoic
Arsene Ion12 , Purcel Zinaida1 , Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu teoretic al reacţiei de condensare A4-piridin aldehidei cu urea
Coşcodan Elena1 , Arsene Ion12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul cuanto-chimic al mecanismului de formare a legaturii peptidice în molecula de protein
Purcel Zinaida1 , Arsene Ion12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-308-0.
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul teoretic al stabilității energetice a citozinei – component al moleculei de ADN
Arsene Ion12 , Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea calculelor teoretice în studiul procesului de condensare a 4-piridinaldehidei cu carbohidrazina în cursul de chimie organică
Arsene Ion , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 57