IBN
Închide

47Publicaţii

826Descărcări

23752Vizualizări

Gînju Stela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 30.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole cat. C - 10
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 30

2022 - 1

Retrospectiva teoretico-metodologică a învățării prin descoperire în vederea familiarizării preșcolarilor cu natura
Ungureanu Eugenia Nadia12 , Gînju Stela1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Grădinița cu Program Prelungit, Săveni, jud. Botoșani
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(50) / 2022 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Formation of research competences in future early education teachers
Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea instrumentelor specifice de explorare a mediului de către preşcolari
Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tablei interactive Jumboard în procesul de predare-învățare-evaluare cu studenții
Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația în fața noilor provocări
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 28 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Activitățile de explorare/ investigare-modalități eficiente de stimulare a curiozității copiilor
Gînju Stela1 , Caraiani Natalia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catedra pedagogie preșcolară, educație fizică și dans: portret în timp și profil de viitor
Gînju Stela , Haheu-Munteanu Eufrosinia , Cojocari Lidia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul la vârsta preșcolară. Direcții și orientări explicative
Haheu-Munteanu Eufrosinia1 , Gînju Stela1 , Hîrțan Ana12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul Tehnologic "Spiru Haret", Piatra Neamț
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul de învățare în aer liber
Iftimia Brândușa-Lenuța , Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul de învățare în afara clasei - factor de dezvoltare cognitivă la preșcolari
Iftimia Brândușa-Lenuța1 , Gînju Stela2
1 Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra Neamț,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe formative ale educației ecologice la vârsta preșcolară
Gavriluț Roxana1 , Gînju Stela2
1 Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra Neamț,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea instrumentelor digitale în evaluarea studenților
Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea materialelor din natură în activitățile integrate cu copiii de vârstă timpurie
Gînju Stela , Ungureanu Nicoleta Alexandra
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-88. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Ecologia versus educația ecologică
Gavriluț Roxana , Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul mediului de învățare asupra dezvoltării holistice a copilului
Gînju Stela , Iftimia Brândușa-Lenuța
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiuni în evoluţia conceptului mediu de învăţare
Gînju Stela , Iftimia Brândușa-Lenuța
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joncțiuni dintre folclor și natură
Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Unicitate şi diversitate prin folclorSimpozionul Internaţional Ştiinţifico-cultural
Ediția 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-134-66-8.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological benchmarks for preparing the Olympic team for ecology
Ginju Gheorghe1 , Gînju Stela2
1 ”M. Marinciuc” High school,
2 "Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mеdiul nаtural - asоciat al pаrentаlității
Gînju Stela , Iftimia Brândușa-Lenuța
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 10. 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redimensionarea disciplinei Ştiinţe pentru formarea profilului modern al absolventului de gimnaziu
Gînju Stela , Teleman Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospectivă asupra programului de dans clasic și popular din cadrul Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă”
Gînju Stela , Cojocari Lidia , Bencheci Ion , Cibric Iurie , Chirilov Vasile
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Unicitate şi diversitate prin folclorSimpozionul Internaţional Ştiinţifico-cultural
Ediția 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-134-66-8.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47