IBN
Închide

40Publicaţii

478Descărcări

16109Vizualizări

Gînju Stela
Cuvinte-cheie (94): cognitive development (2), natural environment (2), parenting (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 24.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 8

Activitățile de explorare/ investigare-modalități eficiente de stimulare a curiozității copiilor
Gînju Stela1, Caraiani Natalia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catedra pedagogie preșcolară, educație fizică și dans: portret în timp și profil de viitor
Gînju Stela, Haheu-Munteanu Eufrosinia, Cojocari Lidia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul la vârsta preșcolară. Direcții și orientări explicative
Haheu-Munteanu Eufrosinia1, Gînju Stela1, Hîrțan Ana12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Colegiul Tehnologic "Spiru Haret", Piatra Neamț
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul de învățare în aer liber
Iftimia Brândușa-Lenuța, Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul de învățare în afara clasei - factor de dezvoltare cognitivă la preșcolari
Iftimia Brândușa-Lenuța1, Gînju Stela2
1 Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra Neamț,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe formative ale educației ecologice la vârsta preșcolară
Gavriluț Roxana1, Gînju Stela2
1 Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra Neamț,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea instrumentelor digitale în evaluarea studenților
Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea materialelor din natură în activitățile integrate cu copiii de vârstă timpurie
Gînju Stela, Ungureanu Nicoleta Alexandra
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Ecologia versus educația ecologică
Gavriluț Roxana, Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul mediului de învățare asupra dezvoltării holistice a copilului
Gînju Stela, Iftimia Brândușa-Lenuța
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiuni în evoluţia conceptului mediu de învăţare
Gînju Stela, Iftimia Brândușa-Lenuța
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joncțiuni dintre folclor și natură
Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Unicitate şi diversitate prin folclorSimpozionul Internaţional Ştiinţifico-cultural
Ediția 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-134-66-8.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological benchmarks for preparing the Olympic team for ecology
Ginju Gheorghe1, Gînju Stela2
1 ”M. Marinciuc” High school,
2 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mеdiul nаtural - asоciat al pаrentаlității
Gînju Stela, Iftimia Brândușa-Lenuța
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Preocupări contemporane ale științelor socioumane
Ediția 10. 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redimensionarea disciplinei Ştiinţe pentru formarea profilului modern al absolventului de gimnaziu
Gînju Stela, Teleman Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospectivă asupra programului de dans clasic și popular din cadrul Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă”
Gînju Stela, Cojocari Lidia, Bencheci Ion, Cibric Iurie, Chirilov Vasile
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Unicitate şi diversitate prin folclorSimpozionul Internaţional Ştiinţifico-cultural
Ediția 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-134-66-8.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The natural environment - associate of parenting
Gînju Stela, Iftimia Brândușa-Lenuța
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Configurarea elementelor de geografie în curriculumul la disciplina ştiinţe
Teleman Angela, Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoaşterea mediului înconjurător prin învăţarea aventură (de tip expediţionar)
Gînju Stela, Teleman Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecția laborator - element important în formarea inițială a cadrelor didactice din educația timpurie
Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40