IBN
Închide
Accesări: 83 Vizitatori unici: 47
Gînju Stela Anatolie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Valoarea formativ-dezvoltativă a panourilor educaționale în grădinița de copii
Gînju Stela, Carabet Natalia, Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Mijloace didactice de concepție proprie – sursă importantă în dezvoltarea holistică a preșcolarilor
Gînju Stela, Carabet Natalia, Haheu-Munteanu Eufrosinia, Pavlenco-Pidleac Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Evaluare/autoevaluarea corectă a competențelor profesionale ale cadrelor didactice din „educația timpurie - impuls spre o dezvoltare profesională”
Gînju Stela, Haheu-Munteanu Eufrosinia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea mijloacelor educației nonformale în dezvoltarea competențelor ecologice
Haheu-Munteanu Eufrosinia, Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Formarea competenţei profesionale de educaţie ecologică la viitoarele cadre didactice din învăţământul preşcolar. Abordare integrată
Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de implementare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în sistemul educaţional preuniversitar (treapta primară) din Estonia
Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Constatări experimentale privind evaluarea competenţei de educaţie ecologică în procesul pregătirii iniţiale a cadrelor didactice pentru învăţămîntul preşcolar şi primar în Republica Moldova
Ursu Ludmila, Rusuleac Tatiana, Gînju Stela, Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(75-76) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea competenţei de educaţie ecologică (componenta procedurală) în cadrul pregătirii iniţiale a cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar
Ursu Ludmila, Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile educației ecologice şi pentru protecţia mediului
Gînju Stela12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(34) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Bazele psihopedagogice ale standardului de formare profesională la specialitatea 142.02 pedagogie preşcolară la ciclurile I (Licenţiat), Ii (Masterat), III (Doctorat)
Gînju Stela, Jelescu Petru, Carabet Natalia, Haheu-Munteanu Eufrosinia, Blaja-Vitcovschii Ala, Chirilov Vasile, Pidleac-Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 18 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Castelul-o tehnică de dezvoltare a gîndirii critice
Ursu Ludmila, Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(53) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia ecologică a elevilor mici prin activităţi de cercetare a mediului cu utilizarea strategiilor LSDGC
Gîrleanu Emil, Ursu Ludmila1, Gînju Stela1, Teleman Angela2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(58) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Utilizarea tehnicilor LSDGC în cadrul activităţilor experenţiale de educaţie ecologică
Ursu Ludmila, Gînju Stela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(52) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Standard de formare profesională la specialitatea 142.03 Pedagogie în învăţământul primar
Jelescu Petru1, Panico Vasile1, Harea Maria2, Ciobanu Valentina2, Gînju Stela2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14