IBN
Închide
Cuzneţova Irina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 4.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2023 - 1

Качественные изменения спектра грибных патогенов рода fusarium в семенах озимой пшеницы при различных условиях хранения посевного материала с использованием молекулярно-генетических методов
Кузнецова Ирина
Институт генетики, физиологии и защиты растений, ГУМ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Molecular diagnosis of fungal pathogens in winter wheat varieties with different resistance
Kuznetsova Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние обработки семян озимой пшеницы хлорсодержащими реагентами на спектр грибковых патогенов, обнаруживаемый в семенах при помощи молекулярно-генетических методов
Кузнецова Ирина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Detection of potentially mycotoxigenic fungi in grain
Mitina Irina , Mitin Valentin , Kuznetsova Irina , Ignatova Zoia , Tumanova Lidia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение грибковых патогенов родов Fusarium, Alternaria, Aspergillus, Penicillium и Myrothecium в семенах озимой пшеницы при помощи молекулярно-генетических методов
Кузнецова Ирина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Изменение спектра фитопатогенов рода Fusarium и рода Myrothecium при предпосевной обработке семян пшеницы фунгицидом Shell 120FS
Кузнецова Ирина , Митин Валентин , Митина Ирина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молекулярно-генетическая идентификация токсинообразующих фитопатогенов из родов Fusarium и Penicillium на озимой пшенице
Игнатова Зоя , Кузнецова Ирина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика фитопатогенной нагрузки семян озимой пшеницы устойчивого к болезням сорта куяльник при помощи молекулярно-генетических методов
Кузнецова Ирина , Белоусова Галина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Estimation of presymptomatic infection of winter wheat plants with Fusarium and Alternaria pathogenic fungi using molecular methods
Kuznetsova Irina , Grăjdieru Cristina , Ignatova Zoia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние предпосевной обработки на инфицированность семян некоторых генотипов озимой пшеницы грибками родов Fusarium и Penicillium
Кузнецова Ирина , Грэждиеру Кристина , Игнатова Зоя
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Molecular diagnosis of phytoplasma in some agricultural crops in Moldova
Заморзаева Ирина , Bahşiev Aighiuni , Белоусова Галина , Кузнецова Ирина , Игнатова Зоя , Туманова Лидия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование молекулярно-генетических методов для пресимптоматического определения зараженности озимой пшеницы грибными патогенами из родов Alternaria И Fusarium
Кузнецова Ирина , Игнатова Зоя , Грэждиеру Кристина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a IV-a. 2018. Kiev. .
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Identificarea moleculară a alernaria alternata în plantele de grâu, la diferite faze de dezvoltare
Paşa Lilia , Cuzneţova Irina , Mitin Valentin , Ignatova Zoia , Tumanova Lidia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Obtaining lines of Triticum Aestivum with perspective for implementation in the selection
Jelev (Hadîrca) Natalia , Ignatova Zoia , Kuznetsova Irina , Ralea Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение Dreb генов у различных генотипов пшеницы
Белоусова Галина , Кузнецова Ирина , Игнатова Зоя , Морару Константин , Барбакар Николай , Bahşiev Aighiuni
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Selecting of mutant forms of winter wheat with good qualities of breadmaking quality tested in extrem drought and rainfall conditions
Jelev (Hadîrca) Natalia , Ignatova Zoia , Kuznetsova Irina , Moraru Constantin
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 17 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Изучение генетического разнообразия у пшеницы при помощи ISSR-метода
Белоусова Галина , Кузнецова Ирина , Желев Наталия , Игнатова Зоя , Морару Константин , Барбакар Николай
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Crearea genotipurilor de Triticum Aestivum rezistente la ger, secetă şi cu productivitate şi calitate înaltă a boabelor
Moraru Constantin , Ignatova Zoia , Jelev (Hadîrca) Natalia , Cuzneţova Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Diversitatea ereditară indusă la plantele de porumb cu acţiunea radiaţiei solare de înaltă altitudine în alternanţă cu întunericul
Ralea Tudor , Moraru Constantin , Jelev (Hadîrca) Natalia , Ignatova Zoia , Cuzneţova Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 1. 2010. Chișinău. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mutaţiile induse şi spontane pot fi izvorul al diversităţii grâului comun de toamnă
Moraru Constantin , Jelev (Hadîrca) Natalia , Ignatova Zoia , Cuzneţova Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 1. 2010. Chișinău. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20